Hvor lenge skal en mobiltelefon vare?

Når man kjøper en mobil i Norge kan man forvente at mobilen skal ha en levetid på fire år, og et lithium-ion batteri skal tåle to års bruk.

Når skal man bruke forbrukerkjøpsloven?

Kjøpsloven gjelder for kjøp av ting. Den gjelder ikke kjøp av fast eiendom. Loven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner, men ikke der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet ettersom slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven.

Hvor lenge har man garanti på iPhone?

Garanti. Apples begrensede garanti dekker iPhone og Apple-merket tilbehør som følger med i esken, mot produksjonsfeil i ett år fra datoen du kjøpte produktet.

Hvor lenge skal en mobiltelefon vare? – Related Questions

Hvor ofte er det vanlig å bytte mobil?

Den høye prisen er trolig en av årsakene til at nordmenn bytter telefonen sin stadig sjeldnere. I 2019 var den gjennomsnittlige levetiden for mobiltelefoner 32,6 måneder, mens den for ett år siden var 31,4 måneder. Det vil si at gjennomsnittlig levetid for mobiltelefon i dag er godt over 2,5 år.

Hvor ofte bør man bytte iPhone?

Bytte batteri på iPhone. Blir telefonen din utladet alt for fort eller føles batteriet treigt å lade? Et batteri er en forbruksvare og blir derfor mindre effektivt over tid, og etter 1 – 1,5 år er det på tide å bytte til et nytt.

Hvor lang levetid har en iPhone?

Apple forventer altså at selskapets datamaskiner og Apple TV har en levetid på fire år mens på iOS- og WatchOS-enheter er forventet å leve i tre år. Det vil si iPhone, iPod, iPad og Apple Watch. Den antatte levetiden tar ikke høyde for gjenbruk og eventuelle reparasjoner.

Hva er forskjellen på garanti og rettighetene i forbrukerkjøpsloven?

Reklamasjon er lovfestede rettigheter du har overfor selger ved feil eller mangler. Garanti er en avtale mellom deg og produsenten eller selger som skal gi deg bedre rettigheter enn de du har etter de lovfestede reklamasjonsreglene.

Hvilket år kom iPhone XR ut?

12. september 2018
iPhone XR / Introdusert

Hvor lang garanti er det på AirPods?

Garanti. Apples begrensede garanti dekker AirPods og Apple-merket tilbehør som fulgte med i esken, mot produksjonsfeil i ett år fra datoen da du kjøpte produktet. Apple-merket tilbehør som er kjøpt separat, dekkes av Apples begrensede garanti for tilbehør.

Hvor mange år skal AirPods vare?

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier de mener Airpods og andre dyre hodetelefoner bør vare i fem år.

Hva er levetiden på AirPods?

AirPods kan gi opptil 5 timer med lyttetid21 eller 3 timer med taletid på én lading. Hvis du lader AirPods i 15 minutter i etuiet, får du opptil 3 timer med lyttetid23 eller opptil 2 timer med taletid.

Hva har 5 års garanti?

For varer som ved vanlig bruk er ment å vare mye lenger, kan du klage i fem år. Joggesko og barneleker har typisk to års klagefrist, mens møbler og mobiltelefoner har en klagefrist på fem år (forbrukerkjøpsloven). Du har to års klagefrist når du kjøper noe fra en privatperson (kjøpsloven).

Når kan man kreve ny vare?

Du kan kreve at selger gir deg en ny vare (kalles omlevering), eller at manglene rettes (kalles avhjelp). Selger har rett til å forsøke å rette mangelen to ganger, før du har krav på ny gjenstand. Det må i så fall særlige grunner til for at selger skal få flere forsøk.

Kan man kreve penger tilbake?

De fleste butikker lar deg få bytte det du har kjøpt, så sant det er ubrukt og uskadet. Dette er ingen lovbestemt rett, men er så vanlig at du kan regne med å få bytte. Ta vare på kvitteringen eller byttelappen, og hold fristen som står på den. Det er opp til butikken å sette betingelsene.

Hva går under garanti?

En garanti er egentlig en avtale mellom selger og kjøper, som sier at selgeren skal påta seg ansvaret for visse mangler innen en bestemt tidsfrist. Garantien er altså ikke en lovfestet rett du har som kjøper, noe som innebærer at innholdet i din garanti kun avhenger av den konkrete avtalen mellom deg og din forhandler.

Hva sier forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven § 18 a regulerer selgers adgang til å påta seg ansvar for feil ved gjenstanden ut over lovbestemte krav, såkalt garanti. Etter annet og tredje ledd vil brudd på garantien utgjøre en kjøpsrettslig mangel i lovens forstand med tilhørende mangelsbeføyelser.

Hva regnes som slitedeler?

Så til spørsmålet ditt, om hva som er slitedeler eller ikke.

Litt grovt sett kan vi si at dette er bevegelige deler og / eller deler som er som er utsatt for mekanisk slitasje. Bremseklosser og bremseskiver er typisk slike deler.

Hva kan Forbrukerrådet hjelpe deg med?

Vi treffer forbrukerne gjennom forbrukerpolitikk, digitale tjenester, direkte dialog, informasjon, nemder, rettssaker og internasjonalt arbeid. Vårt kjerneområde for veiledning og påvirkning er privatpersoners kjøp av varer og tjenester fra private og næringsdrivende.

Hvordan klage på telefonsalg?

Det er i utgangspunktet tre instanser du kan klage til når du opplever sleipe telefonselgere:
  1. Klag til selve callsenteret.
  2. Kontakt kunden telefonselgeren prøvde å selge et produkt fra.
  3. Send en klage til Forbrukertilsynet.

Leave a Comment