Hvor lenge kan man bråke på en hverdag?

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige ro og orden. Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Hva er reglene for støy?

Hver kommune har vedtekter, og disse sier noe om støy. Noe variasjon er det mellom kommunene, men det er stort sett konsensus ang nattero. Det skal være nattero mellom kl. 23 og 06 (07 enkelte steder).

Hvor lenge kan man sage på kvelden?

For eksempel sier støyforskriften for Oslo at støy skal unngås i boligstrøk mellom 23 og 07 på natten og at høyttalere ikke skal brukes utendørs mellom 20 og 07. Lignende bestemmelser finnes for de fleste kommuner i Norge.

Hvor lenge kan man bråke på en hverdag? – Related Questions

Hvor mye støy må man tåle fra naboen?

Nabostøy: Hvor mye støy må du tåle? Som naboerman tåle støy, men hvor går tålegrensen i et naboforhold? Generelt sett står enhver nabo fritt til å gjøre det de ønsker, så lenge det ikke medfører unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for de andre naboene.

Er det lov å støvsuge på søndager?

Ifølge loven om helligdagsfred er det «utilbørlig larm» som er forbudt. «På helligdag fra kl 00 til kl 24, samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm», står det i paragraf 3 i «Lov om helligdager og helligdagsfred».

Er det lov å pusse opp på lørdager?

Støyende arbeid er kun tillatt i visse perioder

07:00 alle dager. Hamring, boring og annet støyende arbeid er dessuten ikke tillatt etter kl. 20:00 på hverdager og kl. 18:00 på lørdager.

Når kan man begynne å bråke på en lørdag?

Tidene det er lov å bråk /hamre/bygge er mellom 10-17 og mellom 19-21 på hverdager, som betyr at vi på grunn av jobb bare får brukt to timer daglig. Lørdager er det lov mellom 10-15. Søndager skal det være stille.

Har man lov til å bruke høytrykkspyler på søndag?

Det er flott å bruke høytrykksspyleren for å vaske bil eller spyle gårdsplassen, men gjør du det på en søndag bryter du i følge politiet, loven om helligdagsfred.

Kan man borre på søndager?

Men loven som regulerer helligdagsfreden og naboskap er to ulike deler av lovverket, og loven om helligdagsfred er lik uansett hvor du bor. Hvordan du bor spiller også faktisk en rolle. Bor du øde og gressgrent til så kan du stort sett gjøre som du vil. Selv om det er søndag for du har ingen naboer å forstyrre.

Når må man være stille på søndager?

16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted forstyrre med utilbørlig larm». Bestemmelsen får altså anvendelse hele døgnet (kl. 00 til kl. 24) på helligdager, inkludert søndager.

Hva er ikke lov på søndager?

Det er ikke bare gressklipperen som må stå stille på søndager. Det gjelder alt som lager bråk og larm, alt fra motorsag til drill. Søndager mellom 06.00 til 13.00 er det heller ikke tillatt å arrangere eller holde offentlige arrangement, som forestillinger, sportskonkurranser og sportsstevner.

Når skal det være stille på søndag?

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Hvor lenge kan man bråke i helgene?

Når det gjelder offentlig sted, har politiet i et rundskriv om normalpolitivedtekter for kommunene fastsatt at det skal være nattero på offentlig sted mellom kl. 23.00 og 06.00.

Hva er utilbørlig larm?

Vakthavende politiadvokat i Øst politidistrikt, Tea Sletto Øverseth, sier utilbørlig larm vil si støy som er mer enn hva som er rett og rimelig. – Noe støy må vi nok tåle til tross for at det er helligdagsfred. Det som avgjør om støyen skal tolereres er hvor vidt den kan anses å være utilbørlig.

Er det lov å spille høy musikk?

Kommunen du bor i kan ha en regel om at det ikke skal være støy om kvelden. Hvis du bor i leilighet så finnes det gjerne også ordensreglement med bestemmelser om når det skal være stille om kvelden. Det kan også være straffbart å spille høy musikk ofte, men dette skal mye til.

Kan man ringe til politiet pga støy?

De fleste vil gjerne ha et godt forhold til naboene sine. Om bråket er sjenerende og strekker seg ut over lang tid kan du kontakte politiet på telefon nummer 02800. De har etter politiloven § 7 lov til å gripe inn ved forstyrrelser av den offentlige ro og orden.

Hvordan klage på nabostøy?

Du kan derfor sende en klage til styret i de tilfeller naboen ikke er samarbeidsvillig og bråket fortsetter. Vi vil anbefale at du sender en skriftlig klage, og at denne formuleres saklig og poengtert. Det er da viktig å få frem hvem du er, hvem du klager på, hva som er problemet og hvor ofte dette har vært et problem.

Når skal musikk dempes?

I loven står det at: «På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Hvor lenge kan naboen spille høy musikk?

23.00 og kl. 06.00». Innenfor dette tidsrommet skal man ikke stå for «støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel». Disse reglene gjelder på offentlig sted eller i umiddelbart nærhet til offentlig sted.

Leave a Comment