Hvor lang tid tar det å få svar på e-konsultasjon?

Ekonsultasjon skal brukes ved kjente tilstander hos pasienten, og ikke til øyeblikkelig hjelp. Tjenesten skal inneholde en medisinsk vurdering som ikke krever personlig frammøte. Fastlegen skal normalt besvare pasientens henvendelse innen fem arbeidsdager. Kommunikasjonen skjer på sikkerhetsnivå 4.

Hvordan starte e-konsultasjon?

På Helsenorge.no finner du Digital Dialog Fastlege, en tjeneste for timebestilling og reseptbestilling samt mulighet for å sende elektronisk melding til fastlegekontoret og gjennomføre en ekonsultasjon med fastlegen din. Du kan benytte Digital Dialog Fastlege hvis din fastlege er tilknyttet denne løsningen.

Hvordan starte e-konsultasjon på helsenorge?

Legetime på nett via Helsenorge (ekonsultasjon)

Klikk på «Start ekonsultasjon» for å begynne. Hvis din fastlege ikke tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, vil du få beskjed om det når du logger inn. Når du logger deg inn på helsenorge.no vil det stå øverst hvem som er din fastlege.

Hvor lang tid tar det å få svar på e-konsultasjon? – Related Questions

Hvor mye koster en e-konsultasjon?

Ekonsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekst-samtale. Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte.

Når bruker man e-konsultasjon?

Ekonsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke ekonsultasjon når det ikke krever fysisk oppmøte.

Kan man få resept på e konsultasjon?

Konsultasjon via nettet

– Du kan enkelt en time som passer, og bestillingen kan gjøres når det passer deg. I tillegg kan du se dine bestilte timer og avbestille disse. Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Hva koster en time hos fastlegen?

Eigendelar hos lege
Lege Eigendel dagtid
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt 160 kroner
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin 212 kroner
Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon over 20 minutt (per påbegynt 15 minutt) 10 kroner
Sjukebesøk frå allmennlege/legevakt 223 kroner

Kan man ringe fastlegen sin?

Du kan også ringe og bestille time. Da vil legesekretæren spørre deg om hva det gjelder for å vurdere hvor raskt du bør komme. Når det haster, bør du ringe. Du kan også ringe eller sende melding til legen digitalt hvis du trenger ny resept på medisiner du har fått før.

Kan man miste fastlege?

Dersom en fastlege slutter eller ønsker å redusere sin pasientliste, er det kommunen som gir beskjed til Helfo om hva som skal skje med fastlegens liste. Kommunen gir beskjed til Helfo om at et bestemt antall pasienter må flyttes over til en annen fastleges liste når en fastlege ønsker å redusere pasientlista.

Hvor mye tjener en fastlege?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Hvilken fastlege er best?

Ti på topp – hele landet
Fastlege kontor Generell info Konkret service
Best Helse 96,0 100,0
Rosenhof Legegruppe 96,0 100,0
Lenangen Helsesenter 76,0 88,0
Årnes Legesenter 96,0 78,0

Hvor ofte bør man gå til legen?

En gang i året. Hvis det finnes arvelig belastning i familien, eller man allerede har symptomer eller plager, mener han imidlertid at det er lurt med regelmessige kontroller. – da til legen for eksempel en gang i året.

Hvor mye koster det å ikke møte opp til legetime?

Fra 1. januar økte regjeringen straffegebyret fra 700 kroner, til 1050 kroner. Altså koster det tre ganger så mye å glemme en avtale, som det gjør å møte opp.

Hvor lenge varer konsultasjon?

En vanlig time hos fastlegen varer gjennomsnittlig i 15 minutter. Enkelte utredninger og prøver kan ta tid. Hvis det er avtalt at du skal gjøre noen undersøkelser i forkant av legetimen, er det viktig at du møter opp på legekontoret i god tid. Noen ganger er det behov for forberedelser til legetimen.

Hvilken lege skal jeg velge?

6 steg for å finne en god fastlege
  1. Spør familie, venner og kjente. Det første du kan gjøre er å spørre familie, venner og bekjente hvem som er deres favoritt-fastleger.
  2. Sjekk hva andre pasienter mener.
  3. Undersøk legekontoret.
  4. Møt fastlegen personlig.
  5. Bytt fastlege dersom du er misfornøyd.

Hvem er Norges mest populære fastlege?

I 2018 hadde fastlegene i Norge i snitt 1.100 pasienter, ifølge Helsedirektoratet. Norges mest populære lege, ifølge vurderingene på Legelisten, Lars Erik Halvorsen, har 1.400 pasienter og 50 på venteliste. Han sier han er opptatt av et stabilt lege-pasientforhold.

Hvor lang tid tar det å bytte fastlege?

Hos svært populære fastleger kan det nok ta en god stund å plass. Hvis dette gjelder en fastlege som f eks er ny, holder til i en by, kan det ta kortere tid. Det er altså ingen fasit og ikke et fast svar her. Det tarlang tid som det tar at 25 stykker slutter å ha den fastlegen du ønsker.

Hvor kan man lese om leger?

Legelisten.no – der folk finner gode behandlere

Det er veldig mange gode leger, tannleger og kiropraktorer i Norge. Hjelp andre å finne frem til dem ved å dele dine erfaringer på Legelisten.no!

Hva slags lege tjener mest?

Det er fastlegene som tjener best i Norge. Fastleger har en lønn på mellom 800.000 og 2.6 millioner i følge forskning.no.

Leave a Comment