Hvor lang levetid har takstein?

Takstein kan holde i opp til 100 år. Betongstein: 30-40 år. Takpapp: 30 år. Takplater: 30-40 år (med riktig vedlikehold kan levetiden fordobles).

Hvor mye koster det å legge ny takstein?

Når gjelder legging av nytt tak med takstein, ser vi at gjennomsnittsprisen på prosjektene (alt inkludert) kommer på omtrent 2.300 kroner per kvadratmeter takflate, inkl. mva. Denne prisen inkluderer alle kostnader for prosjektet, både arbeidstimer og materialer.

Er det trygt å gå på takstein?

Tråkk forsiktig

Tråkk på toppen av buen til taksteinen, der er de sterkest. Unngå skader og bulker på tak med aluminiumsplater ved å der det er bæring under.

Hvor skal takstein kastes?

Takstein sorteres som jord og stein

På våre gjenvinningsstasjoner kan du kaste ren jord og stein. Sammen med dette kan du også kaste murstein og tegl, fliser, toaletter, betong etc. – såkalte døde materialer. (NB, kan ikke leveres til den mobile gjenvinningsstasjonen.)

Hvor lang levetid har takstein? – Related Questions

Hva er gratis å kaste på fyllinga?

Avfallstyper som er kostnadsfritt (helt gratis) å levere er
 • Hageavfall. Løv, kvist, gress.
 • Elektrisk og elektronisk avfall. Hvitevarer (må være tom/uten matrester)
 • Farlig avfall. Batterier.
 • Klær og tekstiler. Hele, slitt og ødelagte klær – husk at det skal være rent og tørt.
 • Emballasje av glass og metall.
 • Papp, papir og kartong.

Hva skal ikke kastes i søpla?

Vi kan jo starte med en oversikt over det du ikke kan kaste i restavfallet, eller blandet avfall som det også kalles.

I Norsk Gjenvinning har vi denne listen:

 • Dekk.
 • EE-avfall.
 • Eksplosivt avfall.
 • Farlig avfall – inkludert batterier.
 • Flytende avfall.
 • Gips.
 • Impregnert trevirke.
 • Isolasjon.

Er takstein tett?

Folk flest tror at et tak som er tekket med takstein, er tett. Det er feil, – Ingen opplektet taktekking er vanntett, sier Byggforsk. Det er derfor undertaket er så viktig.

Hvordan bytte ødelagt takstein?

Slik gjør du
 1. Løft steinen som ligger over den ødelagte i samme rekke. Det er normalt steinen til venstre.
 2. Rekken over den knekte steinen skal også løftes.
 3. Fjern den ødelagte taksteinen.
 4. Legg den nye taksteinen på plass.
 5. Når taksteinen er på plass, fjernes understøttingen forsiktig.

Hvor ofte må man bytte takstein?

Takstein skal holde i 30 år, shingel i 20 år. Hvis taket er lagt riktig og det ikke har noen produksjonsfeil, så skal det holde minimum så lenge, sier snekker Steinar Garmann Dahle.

Hvordan bli kvitt mose på taket?

En måte å fjerne mosen på, er å spyle den bort med en hageslange eller høytrykksspyler. Her er det viktig at du alltid spyler ovenfra og nedover, ellers risikerer du å spyle vann inn under takstein og i verste fall skade tjærepappen. Fukt taket med vann først og bruk gjerne midler som fjerner mose.

Kan man høytrykkspyle takstein?

Flere tak og takstein tåler helt fint bruk av høyt trykk og kan derfor rengjøres med høytrykksspyler. Dette går fint på tak som ikke skjøre og hvor takkonstruksjonen er fin. Likevel anbefales det å kun alge- og mosebehandle taket da dette er den mest skånsomme måten å desinfisere på.

Hvordan unngå mose på takstein?

Spyl gjerne taket minst en gang i året, så mose og alger ikke får feste seg. Du kan også spyle taket med grønskefjerner. Det hindrer mosen i å sette seg. Kobber og sink gir en kjemisk reaksjon med vann som gjør at mosen ikke trives.

Kan man gå på Decra tak?

Kan jeg gå på Decra ®taket? Ja. Du bør plassere vekten rett over lekten når du gårtaket. Vi anbefaler imidlertid ikke å på lakkerte Decra ®-takpanner med mindre det er helt nødvendig.

Hvilket tak er billigst å legge?

LØSNING: Takbelegg er en relativt billig løsning, men platetak kan bli enda billigere. Det henger blant annet sammen med at takbelegg krever et solid undertak av for eksempel rupanel, mens plater kan legges med et enklere undertak.

Leave a Comment