Hvor er Norges største tre?

Sidan 2008 har kampen om Norges høgaste tre stått mellom ei 113 år gamal sitkagran på Tippetue ved Fløyen i Bergen og den 68 år gamle kjempeedelgrana i Kaupanger. Treet i Kaupanger leia lenge, men i 2017 vart sitkagrana i Bergen målt til 50,3 meter. Bergen kunne igjen smykka seg med det høgaste treet.

Hvor gammelt er Norges eldste tre?

Norges eldste tre

Det eldste grantreet i Norge står i Buskerud og er rundt 532 år gammelt. Furutre blir normalt eldre enn grantre, og kan fint nå en alder av over 700 år. Det er vel likevel eiketrærne som ofte holder ut lengst. Det er flere eldgamle eiketrær i Norge, og noen av dem antas å være 900 til 1000 år gamle.

Hva slags trær er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
 • Bjørk: 4,9 milliarder.
 • Gran: 3,2 milliarder.
 • Furu: 1,5 milliarder.
 • Gråor: 392 millioner.
 • Rogn: 327 millioner.
 • Selje: 152 millioner.
 • Osp: 121 millioner.
 • Hassel: 102 millioner.

Hvor er Norges største tre? – Related Questions

Er det mest gran eller bjørk i Norge?

Det finnes mest bjørk i Norge, men vi bruker gran i veggene. Elgen foretrekker rogn.

Hvilket land har flest trær?

De fant ut at Brasil er det mest artsrike landet, med 8.715 treslag. Halvparten av dem finnes bare i Brasil. I tillegg til Brasil har Madagaskar og Australia mange trær som bare finnes i disse landene.

Hvor mange bjørketrær er det i Norge?

Bjørkeslekta er en planteslekt i bjørkefamilien. Dette er trær og busker som feller løvet om høsten. I Norge har vi tre arter; bjørk (tidligere også kalt vanlig bjørk), dvergbjørk og hengebjørk.

Hvilke bartrær finnes i Norge?

Furu, gran, einer og barlind er de vanligste, og de eneste naturlige bartrærne i Norge, de to sistnevnte også i hele Skandinavia inklusive Danmark. I Storbritannia vokser alle unntatt gran naturlig.

Hvor mange trær er det?

Det er cirka tre billioner trær på kloden i dag, viser ny studie – mer enn syv ganger flere enn tidligere antatt.

Hva er det vanligste Løvtreet i Norge?

Løvtrær omfatter både varmekjære (tempererte) og tropiske arter, og utgjør også artene i tropisk regnskog. I Norge vokser løvtrærne over hele landet, bjørka går høyest av alle norske treslag (1 320 moh. i Jotunheimen), og den går lengst nord.

Ville trær i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
 • Bjørk: 4,9 milliarder.
 • Gran: 3,2 milliarder.
 • Furu: 1,5 milliarder.
 • Gråor: 392 millioner.
 • Rogn: 327 millioner.
 • Selje: 152 millioner.
 • Osp: 121 millioner.
 • Hassel: 102 millioner.

Hva er det hardeste tresorten?

Navnet «pukkenholt» kommer fra det tyske navnet Puckerholz – «pokkertre», da man dengang mente, at treet kunne kurere syfilis. Tresorten ble også kalt lignum vitæ (livets tre) og Holywood på engelsk, Palo Santo på spansk. Den ble også kaldt ironwood pga. sin hardhet, tyngde og slitestyrke.

Hvor mange tre arter i Norge?

Vi regner at det finnes drøyt 30 arter av skogtrær i Norge. Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle edelløvtrærne og 10 asalarter. Les mer om de enkelte treslagene under.

Hvor mange år kan et tre bli?

Trær kan bli over 100 meter høye og tidvis bli over 1 000 år gamle. I Norge kan gran bli 50 m høy og eik kan bli 1 000 år gammel. Normalt dør trærne lenge før de når slik høyde og alder. De vanligste årsakene til at trær dør er soppangrep, insektangrep og stormfelling.

Er ask giftig?

toksisitet. Asken er på ingen måte giftig.

Hvilket tre får blader først?

Ethvert tre har sin tid

Gråor kommer gjerne først, deretter svartor og hassel.

Hva er forskjellen på gråor og svartor?

Gråor har som regel glatt bark også hos ganske stor individer og barken er lyst grå. De to artene har tydelig ulik utbredelse; svartor er varmekjær og finnes i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Trøndelag, mens gråor er mer kuldetolerant og finnes i stort sett hele landet til opp i fjellskogen.

Hvilket tre er det gåsunger på?

Blomstrer nå

Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier – trær som finnes over hele landet. Blomstene fra disse trærne er altså gåsunger, eller kattelabber som noen også kaller det.

Hva er første vårtegn?

Blomster: Hestehov, eller leirfivel, er blant de første vårblomstene og blomstrer fra mars til mai. Den tilhører kurvplantefamilien og blir 5–20 cm høy og trives best i næringsrik jord. Hestehoven vokser i Europa, Nord- og Vest- Asia, Nord-Afrika, USA og Canada.

Hva kommer først hvitveis eller blåveis?

Etter hestehov og blåveis starter blomstringen av hvitveis.

Leave a Comment