Hvilken klokkeslett kommer post?

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21* i byer og tettsteder. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Når får jeg pakken min?

Når kan jeg forvente å få pakken min? Når pakken er klar til henting vil du få varsel fra oss på SMS/e-post, om ditt mobilnummer/e-postadresse er oppgitt av sender. I noen tilfeller sender vi ut hentemelding til postkassen din.

Når leverer Bring i postkassen?

Pakken sendes som vanlig brevpost og postbudet leverer pakken i postkassen. Leveringstid er 2-3 virkedager*. Mottaker får melding om at pakken er på vei, og kan spore underveis.

Hvilken klokkeslett kommer post? – Related Questions

Er Posten og Bring det samme?

Bring er i Norge den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene og de deler av driften som retter seg mot bedriftskunder profileres derfor i grønne farger og ikke i den røde fargen som Posten benytter og som i all hovedsak skal profileres mot privatkunder. Selskapet eies av Posten Norge.

Hvor ofte kjører Bring?

Pakke på døren: Levering på kveldstid skjer fem dager i uken i byer og tettsteder. Levering på dagtid fem dager i uken i distriktene. Noen mindre tettsteder vil ha levering annenhver dag.

Hvor sent leverer bring?

Vi leverer hjem på kveldstid 17-21* i byer og tettsteder, og mellom 08-17 til øvrige steder, se dekningsområde (Excel). Din kunde får beskjed om forventet utleveringsdag i god tid, med sporingslenke på SMS eller e-post. Via sporingslenken kan mottaker endre utleveringsdag eller be om at pakken settes igjen*.

Hva skjer om pakken ikke passer i postkassen?

Pristillegg hvis pakken ikke kan leveres i postkassen

Hentesendinger får et pristillegg per pakke som faktureres avsender, også hvis pakken ikke blir hentet av mottaker og må sendes i retur til avsender.

Hva skjer når postkassen er full?

For at du skal slippe å tenke på en full postkasse når du er bortreist, tar vi vare på posten din til du er tilbake. Du kan gjerne bestille oppbevaring så fort du vet når du skal reise.

Hva skjer hvis man ikke er hjemme når Posten kommer?

Når du mottar SMS fra Posten med forventet leveringsdag kan du velge om vi skal sette igjen pakken dersom du ikke er hjemme. Du kan også legge igjen en kort melding til sjåføren om du ønsker at pakken skal settes på et bestemt sted i nærheten av din dør.

Er Posten og PostNord det samme?

PostNord ble stiftet som et moderselskap for de nasjonale postoperatørene Posten Sverige og Post Danmark, som offisielt fusjonerte med virkning fra 24. juni 2009. I henholdsvis 2015 og 2016 ble Posten Sverige og Post Danmark innlemmet i moderselskapet.

Hvor lenge jobber PostNord?

Som regel leveres pakker på kvelden frem til klokken 22. Enkelte steder leverer vi også på dagtid. Når pakken er på vei kan du som mottaker, dersom det er ønskelig, varsles om beregnet leveringstid.

Kan man få pakke på lørdag?

PostNord kjører ikke på lørdager. Du vil likevel både kunne hente og levere pakke ved lørdagsåpne ut- og innleveringssteder. PostNord kjører pakker alle dager hele året, med unntak av lørdager, søndager og helligdager.

Hvem er raskest av Postnord og Posten?

Skal man ha levering på døren så kan fort postnord bruke en uke ekstra. Når det kommer til levering i butikk, og alt går på skinner, er de like rask i østlandsområdet. Lengre nord du kommer, raskere blir posten på å levere.

Når kommer postmannen?

Brev. Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Gjelder også for deg som har landpostbud. Har du postboks leverer vi alle virkedager; mandag–fredag.

Hva er raskest av Helthjem og Posten?

Raskere. Vi har Norges raskeste postkasselevering, og kan ha pakken levert på kun 12 timer!

Hva er best av PostNord og Posten?

Skal man ha levering på døren så kan fort postnord bruke en uke ekstra. Når det kommer til levering i butikk, og alt går på skinner, er de like rask i østlandsområdet. Lengre nord du kommer, raskere blir posten på å levere.

Når på dagen leverer Helthjem?

Vi leverer pakken din om natten, og du trenger derfor ikke personlig ta i mot eller signere for pakke. Du vil få en SMS rundt kl. 7 morgenen etter at pakken er levert.

Når på døgnet leverer Helthjem?

helthjem er Norges fremste på levering til postkasse og dørmatte. Vår styrke er ekspresslevering, og vi er det eneste logistikkselskapet som leverer hver dag, før frokost – også i helgene.

Hvorfor bruker Helthjem så lang tid?

Hurtig levering er noe vi prioriterer høyt og vi jobber kontinuerlig med å redusere tiden mye vi kan. Noen pakker kan dessverre ta ekstra tid og vent gjerne noen dager ekstra før du tar kontakt med oss.

Leave a Comment