Hvilken klokkeslett blir Posten levert?

Du velger hvilken dag du vil ha pakken, og den leveres hjem på døren mellom kl. 17 og 21* i byer og tettsteder. For resten av landet skjer leveringen mellom kl. 8 og 17.

Når får jeg pakken min?

Når kan jeg forvente å få pakken min? Når pakken er klar til henting vil du få varsel fra oss på SMS/e-post, om ditt mobilnummer/e-postadresse er oppgitt av sender. I noen tilfeller sender vi ut hentemelding til postkassen din.

Hvor blir det av Posten min?

I vårt adressesøk kan du finne hvilket hentested som er knyttet til adressen din. I søket får du listet opp alle adressene inkludert husnummer og tilhørende postnummer. Holder du markøren over adressen vil du se hentested (for pakker og store sendinger).

Hvilken klokkeslett blir Posten levert? – Related Questions

Er det lov å ha to adresser?

Du kan ikke ha flere folkeregistrerte bostedsadresser, men du kan legge til en postadresse uten at det endrer din folkeregistrerte bostedsadresse. Postadressen blir da brukt av Skatteetaten og de fleste andre statlige myndigheter. Du må selv melde adresseendring til Posten for at all posten din skal komme frem.

Er Posten og Bring det samme?

Bring er i Norge den delen av Post-konsernet som betjener bedriftskundene og de deler av driften som retter seg mot bedriftskunder profileres derfor i grønne farger og ikke i den røde fargen som Posten benytter og som i all hovedsak skal profileres mot privatkunder. Selskapet eies av Posten Norge.

Hvem eier Posten?

Nærings- og fiskeridepartementet
Posten Norge / Moderorganisasjon

Nærings- og fiskeridepartementet er et norsk departement som ble opprettet 1. januar 2014.
Departementet består av de tidligere Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljø­avdelingen og deler av avdelingen for forskning, styring og administrasjon.

Wikipedia

Hva betyr manglende porto?

Dersom et brev eller en pakke har for lite porto, må avsender betale manglende porto og en tilleggsavgift. Kjenner vi ikke til avsenderen, er det mottakeren som må betale. Når du skal sende brev eller pakke, er det viktig at du har betalt rett pris. Det er avsender som er ansvarlig for at sendingen har riktig porto.

Hvor kan jeg finne min folkeregistrerte adresse?

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register for adresse– og personopplysninger. Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et oppdatert folkeregister, men på skatteetaten.no er det er ikke mulig å søke etter adresser og personopplysninger om andre. Du kan se dine opplysninger i Folkeregisteret på Min side.

Er Posten statlig?

Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap, og er morselskapet i Posten Norge-konsernet. Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på og i henhold til norsk lov og den norske stats til enhver tid gjeldende eierpolitikk.

Hvem driver Posten?

Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap, og er morselskapet i Posten Norge-konsernet. Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet, mens regulering av postsektoren er tillagt Samferdselsdepartementet.

Kan Bring leveres på Posten?

Bestilling og opphenting

Du bestiller med EDI/TA-leverandør eller i Mybring. Vil du at vi skal hente pakkene, kan vi ordne en henteavtale. Du kan også levere inn pakkene på ditt lokale postkontor eller Post i Butikk.

Hva betyr Posten?

Post brukes til dels synonymt med postvesen, eller konkret om et sted hvor brev, pakker eller lignende hentes eller sendes fra, jamfør brevpost, luftpost, pakkepost.

Hvor lenge ligger en pakke på Posten?

Sendinger må hentes på Posten innen hentefristen. Etter at sendingene dine har kommet på Posten, har du i dag 14 dager eller 3 uker hentefrist.

Kan man få pakke på lørdag?

PostNord kjører pakker alle dager hele året, med unntak av lørdager, søndager og helligdager. Om det passer best for deg å hente eller sende pakkelørdag vil dette likevel være mulig, da våre inn- og utleveringssteder er lørdagsåpne.

Hvem sitt ansvar er det når pakken ikke kommer?

Det mange ikke vet, er at det egentlig er kjøper som har ansvaret for en vare under transport ved kjøp fra private. Kjøpsloven sier nemlig at varen anses som levert i det Posten tar over, og når varen er levert, har selgeren gjort jobben sin.

Hva er ikke lov å sende i Posten?

Dette kan ikke sendes i posten:

eksplosiver og brannfarlige stoffer. narkotiske stoffer. levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr. kopivarer/piratvarer.

Hva skjer om pakken blir borte i Posten?

Posten har ansvaret for pakken fram til den er utlevert til mottakeren. Hvis pakken forsvinner underveis pga feil som de har gjort, så sier Postloven §28 at de må betale erstatning.

Kan man sende bunad i Posten?

Om du skal sende en bunad i posten er en vanlig Norgespakke noe forsikret, men en verdipakke har en høyere forsikringssum.

Er det lov å sende penger i brev?

Verdien må skrives på brevet. Verdien kan angis med virkelig eller lavere verdi, maks kr 40 000,–. Penger og frimerker må oppgis med virkelig verdi. Brevet forsegles med forseglingstape godkjent av Posten.

Leave a Comment