Hvilken forsikring dekker knust vindu?

Er vinduet knust som følge av en skade kan du være dekket av husforsikringen.

Hva dekker Glassforsikring?

Har du forsikring for glasskade (kasko eller del-kasko) vil du kunne reparere skader i glassruten uten kostnad. Må ruten skiftes vil det trekkes en egenandel. Egenandel på glass varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Hva dekker uhell forsikring?

Uhellsforsikring er inkludert i innboforsikring topp og dekker fysiske skader på tingene dine hvis du skulle være uheldig. For eksempel hvis du mister mobilen i bakken. Du er også dekket for de samme uhellene utenfor hjemmet, men da er erstatningen begrenset til 50.000 kroner.

Hvilken forsikring dekker knust vindu? – Related Questions

Hva dekker ikke husforsikring?

Frittstående møbler og hvitevarer er ikke dekket av husforsikringen. Husforsikringen dekker kun integrerte møbler og hvitevarer. Men du kan være dekket av innboforsikringen. Har hunden eller katten din gått løs på boligen er du dessverre ikke dekket av husforsikringen.

Hva defineres som skadeforsikring?

Hva er skadeforsikring? Skadeforsikring er forsikring av eiendeler, ting og ansvar som gir økonomisk tap hvis skade inntreffer. Eksempler på skadeforsikringer er bil-, hus-, båt- og bunadsforsikring. Både kjøretøy-, bolig-, reise- og dyreforsikringer går under kategorien skadeforsikringer.

Hvilken forsikring dekker ødelagt mobil?

Ja, standard innboforsikring dekker både tyveri og skader på mobil, pc og nettbrett. For å også være sikret mot uhellsskader i og utenfor boligen din, må du velge topp innboforsikring. dekker som hovedregel tingene dine ved brann, tyveri og vannskade.

Hva dekker Trafikkforsikringen Hvis du har skyld i et uhell?

Hva er ansvarsforsikring? Ansvarsforsikring (også kalt trafikkforsikring) er lovpålagt å ha når du eier et kjøretøy som brukes på veien. Den dekker skader påført andre personer, deres eiendeler og eiendom. Loven om ansvarsforsikring omfattes av bilansvarsloven.

Hva dekker forsikring på mobil?

dekker som hovedregel tingene dine ved brann, tyveri og vannskade. dekker i tillegg fysisk skade på tingene dine hvis du har hatt uhell/uflaks. Når du tenker på å bruke innboforsikringen på mobil, pc eller nettbrett, er det alltid smart å sjekke at det lønner seg med tanke på hva du må betale i egenandel.

Hva dekker innboforsikring Lofavør?

Innbo dekker:
 • Brann, lynnedslag og eksplosjon.
 • Vannskader.
 • Tyveri og skadeverk.
 • Tyveri av sykkel og barnevogn inntil kr 40 000.
 • Ansvar & rettshjelp.
 • Naturskader.
 • Merkostnader når boligen er ubeboelig etterskade.
 • Bekjempelse av insekter (veggedyr, skjeggkre og kakerlakker)

Hva er inkludert i LOfavør?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hva dekker hjemmets forsikring?

Vi dekker tap, uhell, tyveri og skadeverk på bunaden din med tilbehør. Dekningen gjelder i hele verden og har en egenandel på 500 kroner per hendelse. Har du spørsmål om oppussing eller vedlikehold, har du inkludert rådgivning i forsikringen.

Hva inngår i LOfavør?

 • Advokatbistand.
 • LOfavør Advokatforsikring.
 • Billån Ung.
 • Boliglån Ung.
 • Førstehjemslån.
 • BSU – Boligsparing for ungdom.
 • Depositumslån.
 • LOfavør Innboforsikring.

Hvordan prute på forsikring?

Prut: Når du har fått skriftlige tilbud fra konkurrenter, kan du gjerne ringe til ditt gamle selskap og be dem matche pristilbudene. Er du fornøyd med servicen der du er nå, taler det imot å flytte forsikringene, såframt prisene senkes, vel og merke.

Hva koster LOfavør?

74/mnd for innboforsikring gjennom LOfavør. Minimum kontingent er kr 108/mnd pluss forsikringspremie kr. 74/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

Hva dekker forsikring i Fagforbundet?

Forsikringen dekker blant annet:
 • Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret. Ingen øvre forsikringssum.
 • Dekker skade ved brann, vann og tyveri.
 • Enkeltgjenstander og samlinger er forsikret for inntil kr 300 000,-
 • Smykker og gull er forsikret for inntil 300 000. –
 • Skade på matvarer ved utilsiktet temperaturendring.

Hva er forskjellen på LO og Fagforbundet?

Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer og er en del av LO. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.

Hva kan Fagforbundet hjelpe deg med?

Bli medlem i Fagforbundet. Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Som medlem har du noen som taler din sak og forhandler lønn og rettigheter for deg. I Fagforbundet blir du del av et tverrfaglig fellesskap, og får gunstige forsikringer og lån gjennom LOfavør.

Er det egenandel på innboforsikring?

Egenandelen er det du som hovedregel må betale selv hvis du bruker forsikringen. Du kan velge hvor stor egenandel du vil ha, blant fem summer: 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 og 15.000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir innboforsikringen.

Hva dekker innboforsikring PF?

PF Innbo Pluss dekker skade og tap av innbo/løsøre på forsikringsstedet ved brann, vannskade og tyveri/innbrudd, samt ved kaskoskader. Forsikringen gjelder for medlem, ektefelle/samboer og andre medlemmer av den faste husstand.

Leave a Comment