Hvilken campingvogn er best i test?

Vinneren er Tabbert Da Vinci. En illustrasjon som viser testresultatene i detalj, kan du lese nederst i artikkelen. Vognprodusentene som er representert i testen, er foruten Hobby og Tabbert, Bürstner, Dethleffs, Eifelland, Fendt og Knaus.

Hvor mye koster en campingvogn?

Gjennomsnittsprisen ligger på mellom 120 000 og 150 000 kroner. – En brukt campingvogn har ikke den samme slitasjen som en bruktbil.

Hvor mange kg campingvogn?

Det finnes et unntak for å trekke tyngre hengere med førerkort for vanlig bil: Etter den såkalte «campingvogn-regelen» kan man med førerkortklasse B trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg, hvis bilen pluss tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kg.

Hvilken campingvogn er best i test? – Related Questions

Hvor stor campingvogn kan jeg trekke med klasse B?

Du kan trekke tilhenger etter en personbil når tilhengerens tillatte totalvekt er maks 750 kg. Du kan trekke en tyngre tilhenger hvis den tillatte totalvekten for bilen og tilhengeren til sammen er maks 3 500 kg.

Hvor stor motor for å trekke campingvogn?

Hvor mange hestekrefter må en bil ha for å dra en campingvogn problemfritt, både på rette veier og i bakker? Populære bilmodeller som brukes til å trekke campingvogn har motorer med en effekt på 120 hk og høyere. Jo flere hestekrefter, desto lettere blir det å kjøre.

Hvor mye overlast campingvogn?

Det gis ikke gebyr på overlast mindre enn 500 kilo, men du får kjøreforbud til overlasten er fjernet. Dersom du kjører med mer enn 500 kilo i overlast får du et grunngebyr på 2 000 kroner.

Hvor tung vogn kan jeg trekke?

«Campingvogn-regelen»

Med klasse B kan man trekke en tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg hvis summen av tilhengerens tillatte totalvekt + bilens tillatte totalvekt ikke overskrider 3500 kg.

Hva er inkludert i egenvekt campingvogn?

Egenvekt: Med motorvognens egenvekt menes vekten av motorvogn i fullt driftsferdig stand, med permanent montert utstyr, smøreolje, vann og fulle drivstofftanker samt eventuelt reservehjul, jekk og lignende. Vekt på fører, som er satt til 75 kg, er også inkludert i egenvekten.

Hvem kan trekke campingvogn?

Dette sier campingvognregelen. Regelen angir at du kan trekke tilhenger som er tyngre enn 750 kilo med et «vanlig» førerkort, altså klasse B, så lenge tillatt totalvekt på bil og henger til sammen ikke overstiger 3 500 kilo.

Kan man kjøre over 80 med henger?

Fra 60 til 80 km/t – også uten brems

– Muligheten til å kjøre i 80 km/t krever ingen ny teknisk godkjenning av tilhengerne. Den tidligere fartsgrensen på 60 km/t (for tilhengere uten brems og som veier 300 kg eller mer) gjelder ikke lenger.

Kan man kjøre i 100 med henger?

Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler. Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Hvor fort er det lov å kjøre med campingvogn?

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

Hvordan få tempo 100?

Tempo 100-ordningen omfatter tilhenger i klasse O1 (maksimal tillatt totalvekt på høyst 750 kg) og O2 (maksimal tillatt totalvekt på over 750 kg, men høyst 3 500 kg. Dette betyr at campingvogner også er omfattet. For å få Tempo 100-godkjenning må du bestille time hos Statens vegvesen.

Hvor langt kan det stikke ut fra henger?

Du må sikre all last du frakter på tilhenger. Lasten skal ikke strekke seg mer enn 15 centimeter. utenfor kjøretøyets sider, og last som stikker med enn 1 meter ut bak kjøretøyet skal være tydelig merket. Lasten skal ikke kunne forskyve seg eller falle av.

Hva er tempo 100?

Hvis «tempo 100 kalkulatoren» sier at du må ha elektronisk stabilitetssystem på bilen, må du ha med dokumentasjon fra fabrikanten når du kjører med tilhengeren i mer enn 80 km/t.

Hvor fort er det lov å kjøre med henger uten brems?

Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t. Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

Leave a Comment