Hvilke tre hovedtyper av spiseforstyrrelser har vi?

Overopptatthet av mat og kropp kan gi seg utslag i flere ulike typer atferd. Disse kan kategoriseres i tre ulike hovedtyper spiseforstyrrelser, som i DSM-systemet beskrives som henholdsvis anoreksia nervosa, bulimia nervosa og overspisingslidelse.

Hvordan virker spiseforstyrrelser?

Definisjon: Når tanker og atferd i forhold til mat og vekt begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten. Spiseforstyrrelser er psykiske lidelser. Den som har en spiseforstyrrelse har ikke bare vansker med å forholde seg til mat, men også til egne tanker og følelser, og ofte til andre mennesker.

Hva er farlig med spiseforstyrrelser?

Både anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser kan være alvorlig skadelig for kroppen. Les mer om dette her. Helseskader man kan få av spiseforstyrrelser er noe man kan slite med over tid og kanskje hele livet. Selv om det ikke virker så ille i starten, kan det få alvorlige, og noen ganger livstruende konsekvenser.

Hvilke tre hovedtyper av spiseforstyrrelser har vi? – Related Questions

Hvor lav vekt er farlig?

Bikker BMI-en opp mot 30, øker risikoen betydelig for mange sykdommer, som diabetes og hjerte- og karsykdommer. En BMI på 30 tilsvarer for eksempel at du er 170 centimeter høy og veier 87 kilo. Men det er heller ikke sunt å være for tynn. Har du BMI under 18,5 er du undervektig og i faresonen.

Hvem får oftest spiseforstyrrelse?

De fleste som får spiseforstyrrelser er jenter og kvinner, men også gutter og menn kan rammes. Tradisjonelt har man antatt at cirka en av ti personer med spiseforstyrrelser er gutter og menn, men nyere undersøkelser tyder på at andelen menn kan være opp mot 25 prosent.

Kan man bli helt frisk fra spiseforstyrrelser?

Prognosen ved anoreksi (anorexia nervosa) tilsier at omtrent halvparten av de som lider av anoreksi, blir helt friske. Jo tidligere du får hjelp, jo større er sjansen for at du skal bli frisk.

Hva kan være årsaken til spiseforstyrrelser?

Overgang fra ungdom til voksen, og flytting hjemmefra, er også en fase med økt risiko for debut av spiseforstyrrelser. Andre utfordrende sosiale situasjoner, som bytte av skole/studier, tap av venner eller kjæreste og samlivsbrudd, kan også være utløsende faktorer for spiseforstyrrelser hos personer med økt sårbarhet.

Når blir man innlagt for anoreksi?

Ved raskt vekttap hos barn, eller ved andre somatiske komplikasjoner eller ved behov for en snarlig differensialdiagnostisk avklaring, kan det være aktuelt med innleggelse selv om vekten skulle være over nedre 2,5 persentil. For voksne med mer enn 30 % vekttap over tre måneder bør innleggelse vurderes.

Kan angst føre til spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser og andre lidelser

Rus, angst og andre psykiske lidelser kan være sammenfallende med spiseforstyrrelsen. Angst og depresjon kan ha vært til stede før utviklingen av en spiseforstyrrelse, eller opptre i ettertid som et resultat av spiseforstyrrelsen.

Når er en spiseforstyrrelse alvorlig?

Jo lavere kroppsmasseindeks (KMI/BMI) eller hyppigere oppkast eller overspising, jo høyere alvorlighetsgrad. Ved anoreksi er også raskt vekttap over kort tid (for eksempel 30 % vekttap på 3 md. hos voksne) et uttrykk for at tilstanden er alvorlig.

Når er det alvorlig undervekt?

Personer med normal vekt har ifølge Folkehelseinstituttet en BMI mellom 18,5 og 24,9. Personer med alvorlig undervekt har en BMI på 17,5 eller mindre.

Hvordan bli kvitt en spiseforstyrrelse?

Viktig å vite om behandling av anoreksi

For å bli frisk er tre ting sentrale: Du må langsomt begynne å spise mer, du må opp i vekt og du må endre måten du tenker på om deg selv og om mat. Jo nærmere du er en sunn vekt ved slutten av behandlingen, jo større er sjansen for at du blir helt frisk.

Hva kan man gjøre for å kaste opp?

Når du vil kaste opp fordi du føler deg kvalm, full i magen og har vondt, er det du som selv prøver å få kroppen til å kaste opp. Det er ikke kroppen som styrer selv. Man kan også være kvalm, men ikke klare å kaste opp. Noen klarer å fremkalle brekninger ved å ta en finger i halsen eller ved å fremkalle brekninger.

Kan man trene med anoreksi?

For pasienter med spiseforstyrrelser er ikke trening kun en måte å holde vekten nede på, men også en måte å kontrollere sine egne følelser på.

Hvordan unngå å få spiseforstyrrelser?

Samlet antyder forskning at psykoterapi bedrer bulimi, patologisk overspising og anoreksi. Psykoterapi virker klart bedre enn ingen behandling, venteliste for behandling eller kostråd alene. For anoreksi virker ulike psykoterapiformer like godt.

Hvor lenge kan man sulte seg?

Det er mulig å leve rundt 40 dager bare ved å tære på kroppens depoter – altså helt uten mat. Men det kan være mulig å forlenge livet ytterligere hvis man spiser sine egne muskler, forklarer Langer. – Man kan faktisk overleve ganske lenge ifølge de kalde og kyniske beregningene, sier han.

Hva er en megareksi?

En person med megareksi drives av å bygge muskler og å bli større – så langt at det blir sykelig. På tross av vektøkning og økning i muskelstyrke vil man aldri føle seg god nok, eller sterk nok.

Hva er det ortoreksi?

Ortoreksi betyr å være ekstremt opptatt av å spise riktig og sunn mat. For de fleste er dette kloke valg, men for noen kan det bli så altoppslukende at det utvikler seg til en spiseforstyrrelse.

Hva er det motsatte av anoreksi?

Megareksi er en mental tilstand, eller kroppsbildeforstyrrelse, hvor en person blir sykelig opptatt av å få stor muskelmasse, og bli sterkere. Personen ser på seg selv som for liten, eller tynn, men er gjerne godt over gjennomsnittlig muskulære.

Leave a Comment