Hvilke opplysninger er regnet som sensitive personopplysninger?

Sensitive personopplysninger (kalt særlige kategorier i loven)
 • opplysninger om etnisk opprinnelse.
 • opplysninger om politisk oppfatning.
 • opplysninger om religion.
 • opplysninger om filosofisk overbevisning.
 • opplysninger om fagforeningsmedlemskap.
 • genetiske opplysninger.

Hva vil det si å være sensitiv?

Sensitiv betyr følsom for fysisk eller psykisk påvirkning; overfølsom, nærtagende.

Hvordan sende sensitiv informasjon?

Hvordan kan man sende eller dele informasjon på en sikker måte?
 1. Kryptert sending. Det er mulig å sikre kommunikasjonskanalen mellom avsender og mottaker.
 2. Kryptert melding. Man kan sikre selve meldingen ved å kryptere den.
 3. Kryptert vedlegg. Det er også mulig å passordsikre et vedlegg.
 4. Dele tilgang til et dokument i skyen.

Hvilke opplysninger er regnet som sensitive personopplysninger? – Related Questions

Er det trygt å sende personnummer på SMS?

Millioner av mennesker blir hvert år utsatt for identitetstyveri, så du skal ikke under noen omstendighet sende personlig informasjon som personnummer og passord i en tekstmelding.

Hva er ikke en personopplysning?

Identifikasjon av en enkeltperson trenger ikke være navn. Det kan også være for eksempel fødselsnummer, IP-adresse eller fingeravtrykk. Er opplysningene anonyme, dvs. at de ikke kan knyttes til en bestemt person, er det ikke snakk om personopplysninger.

Hvordan sende dokumenter kryptert?

Kryptere én enkelt melding

Klikk på Fil > Egenskaper i meldingen du skriver. Klikk Sikkerhetsinnstillinger, og merk deretter av for Krypter meldingsinnhold og vedlegg. Skriv meldingen, og klikk deretter Send.

Er IP adresse sensitiv informasjon?

Utdanningsforbundet og du som tillitsvalgt skal kun behandle sensitive personopplysninger dersom det er helt nødvendig. Personopplysninger er alt som kan knyttes til et enkelt individ, som kontaktinformasjon, videoopptak, IP-adresser, fødselsnummer, posisjonsdata mm.

Hvordan sende mail med vedlegg?

Legg til vedlegg, som filer eller bilder, i e-postene dine.

Legg ved en fil

 1. Åpne Gmail-appen på Android-enheten din.
 2. Trykk på Skriv ny .
 3. Trykk på Legg ved .
 4. Trykk på Legg ved fil eller Sett inn fra Disk.
 5. Velg filen du vil legge ved.

Hvorfor kan man ikke dele personnummer?

Det er ikke lov å bruke noen andres personnummer eller utgi seg for å være noen man ikke er. Om du får noen konsekvenser for dette, er litt vanskelig å si. Fordi det er personen som har blitt utsatt for ID-tyveri som må anmelde deg.

Hva kan svindlere gjøre med personnummeret mitt?

Dersom noen har ditt fødselsnummer, er det relativt enkelt å opprette en falsk legitimasjon i ditt navn, men med eget bilde. Deretter kan svindlerne opprette nye kredittkort, opprette mobiltelefonabonnementer, kjøpe bil på kreditt, kjøpe møbler på kreditt på IKEA, kjøpe klær på kreditt hos H&M osv.

Er det trygt å sende personnummer på mail?

Fødselsnummeret skal ikke være synlig i konvoluttvinduet eller være skrevet på utsiden av konvolutten. Vi anbefaler kryptering ved sending av fødselsnummer på usikret e-post, men virksomheten må gjøre egne vurderinger basert på den konkrete situasjonen slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppnås.

Hvem kan kreve å få ditt personnummer?

Hvem kan kreve å få fødselsnummeret ditt? Om den behandlingsansvarlige har hjemmel i lov for å innhente fødselsnumre, er du forpliktet til å oppgi ditt. Sjefen din kan for eksempel kreve å få fødselsnummeret.

Er det trygt å oppgi personnummer til Klarna?

Klarna er en seriøs aktør, og det er trygt å oppgi det til dem. Dersom du ønsker å betale med faktura så oppgir du fødselsnummer. Skal du betale med kort, vipps eller paypal, så kan du hoppe over og gå videre til betaling uten å oppgi fnr.

Når skal personopplysninger slettes?

Sletting av personopplysninger

Det er forbudt å oppbevare personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Det vil si at når formålet er nådd, skal opplysningene slettes, selv om de som er registrert ikke har bedt om det.

Er GPS en person opplysning?

Den elektroniske kjøreboken samler inn personopplysninger om den enkelte ansatt og er derfor omfattet av personopplysningsloven. Overvåkning av ansatte via GPS i bil kan også sees på som et kontrolltiltak, og er derfor omfattet av Arbeidsmiljølovens kapittel 9.

Har arbeidsgiver lov til å sjekke kjørebok?

Innføring av overvåkingstiltak i virksomhetens kjøretøyer anses normalt som et kontrolltiltak, og kravene i arbeidsmiljøloven §§ 9-1 og 9-2 om kontrolltiltak vil da gjelde. I tillegg kommer kravene i personvernforordningen.

Kan arbeidsgiver se hva jeg surfer på mobilen?

Arbeidsgiveren kan altså ikke uten videre kartlegge hvor mye tid hver ansatt bruker på Internett, eller hvilke nettsider som blir besøkt.

Kan arbeidsgiver sjekke telefon?

Når du har mobil gjennom jobben, kan arbeidsgiveren din i noen tilfeller be om å få sjekke innholdet. Har du mobil gjennom jobben, kan det føre til at arbeidsgiveren din vil be om tilgang til innholdet på mobiltelefonen din.

Har arbeidsgiver lov å overvåke pc?

Arbeidsgiveren kan ikke uten videre kartlegge hvor mye tid hver enkelt ansatt bruker på internett, eller hvilke internettsider de besøker. Loggene kan for eksempel ikke benyttes til overvåking av de ansatte til bruk ved oppsigelser. Slik bruk av loggopplysninger skal meldes til Datatilsynet.

Leave a Comment