Hvilke kniver er ulovlig i Norge?

Etter våpenforskriften § 9 er springkniver, batangakniver (foldekniver også kjent som balisonger eller butterflykniver), stiletter eller andre tilsvarende særlig farlige gjenstander som ikke anses å ha noe aktverdig formål og som fremstår som voldsprodukter, ulovlig å anskaffe og inneha uten dispensasjon fra politiet.

Er det lov å gå rundt med lommekniv?

Lommekniver er lovlige kniver, men en del andre kniver, f. eks. butterfly- og batangkniver, er ikke lovlige.

Hva er lovlig lengde på kniv?

Er knivbladet 6,01 cm langt er kniven ulovlig – er den kortere kan du ta den med, så fremt det ikke mistenkes at du skal bruke den til noe ulovlig. Unntaket er springkniver og alle lommekniver som har låsbart blad, i motsetning til de avbildede knivene som ikke er lommekniver.

LES OGSÅ  Hva er verdens beste høyttalere?

Hvilke kniver er ulovlig i Norge? – Related Questions

Er det lov å ha kniv i sekken?

Hei, Å gå med kniv i sekken er et brudd på straffeloven § 189 annet ledd , som sier at det er forbudt å gå med kniv eller annet redskap som er egnet til å skade andre på offentlig sted. Loven sier at dette straffes med bot eller fengsel i opptil 1 år.

Kan du gå med kniv i Norge?

Knivforbud er forbud mot å bære kniv på offentlig sted. Straffeloven har en generell bestemmelse mot bevæpning på offentlig sted (straffeloven § 189). Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Den vanligste reaksjon ved første gangs overtredelse er en kraftig bot.

Er det lov til å gå med Leatherman?

En leatherman vil være egnet til å påføre noen en kroppskrenkelse, og er dermed ulovlig å bære på offentlig sted, f. eks i beltereimen. Offentlig sted vil si gater og veier, skoler og arbeidsplasser, kino og kafé, etc.

Er det lov å bære kniv i skogen?

Etter straffeloven § 189 er det ulovlig å bære kniv på offentlig sted, med mindre kniven er medbragt i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.

Er det lov å gå med Arbeidskniv?

Politiet: Ikke aktverdig formål

– Det er ikke ulovlig å ha med seg en eller flere kniver i bilen om dette er til et aktverdig formål som et verktøy i arbeidet, sier Andersen til Byggmesteren. Men i denne saken var formålet at Oddekalv også skulle forsvare seg.

Er butterfly knife ulovelig i Norge?

KNIV: Tollerne har beslaglagt både springkniver og såkalte butterfly-kniver, som ikke er lovlige i Norge.

Hvorfor er butterfly kniv ulovlig i Norge?

Forbudet er gitt fordi slike kniver er farlig. Det er mange som hvert år blir skadet eller drept av kniv. Du er under 15 år, og kan derfor ikke straffes.

Hva skjer om man blir tatt med kniv?

Etter straffeloven § 352a er det ulovlig å bære kniv på offentlig sted: “Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser.

Er det lov å ta med kniv på skolen?

Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål”. Som du kan lese av lovteksten ovenfor er det straffbart å bære kniv på offentlig plass. Skolen er en offentlig plass, og du kan derfor ikke bære kniv på skolen.

Hva er en god kniv?

HVA KJENNETEGNER EN GOD KNIV? Knivskaftet skal være av solid materiale og formet slik at det ligger godt i hånden; formen må være slik at hånden ikke kan gli ut på selve knivbladet. Herdet tre er behagelig å holde i, mens plast og nylonskaft lett blir glatte og varme.

Hvilken vei skal slipesteinen gå?

Når slipesteinen går rundt i én retning, kan du velge om du vil slipe med eller mot denne. Hvis du sliper med steinen, vil det flises opp mer stål på oversiden enn når du sliper mot. Ulempen når du holder kniven mot retningen, er at jernet kan inn i steinen og gjøre skade. En stor slipestein gir best resultat.

Hvordan bli kvitt rust på kniv?

Fjern rust med sitron og natron
  1. Del et passende antall sitron og press ut saften over i en kopp eller skål.
  2. Bland sitronsaft med natron.
  3. Rør rundt til blandingen skummer.
  4. Påfør væsken på de rustne knivene eller bestikk med en pensel.
  5. La det virke et par minutter.
  6. Tørk av væsken med et stykke kjøkkenpapir.

Er det aldersgrense på å kjøpe kniver?

For kniver hvor knivbladet er mer enn 25 cm er aldersgrensen 16 år.

Er det 18 års grense på Kondomeriet?

Det er ingen aldersgrense på å handle i Kondomeriet sine butikker. Men, de ansatte vurderer en og kan la være å selge varer til en om de opplever at en er for ung og umoden. For å kjøpe varer på nettet, må en være 18.

Leave a Comment