Hvem tjener mest i staten?

Medianlønnen til offentlig ansatte ledere har stort sett fulgt den samme lønnsutviklingen som statsministerens lønn. Det er altså de som tjener aller best i staten som har fått økt lønnen sin mest.

Hva tjener direktøren i NAV?

Lønn fra kr. 830.00-860.000, men høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.

Hva er lønnen til forsvarssjefen?

I 2019 var Haakon Bruun-Hanssen forsvarssjef, og han hadde en inntekt på 1,7 millioner kroner.

Hvem tjener mest i staten? – Related Questions

Hva er lønnen til en oberst?

Store lønnsforskjeller – og store øvelsestillegg.

Dette tjener offiserene.

Grad Oberst/kommandør
Årslønn (gj.snitt) 505.910
Øvelse per time (man-fre) 319
Øvelse per time (helligdager) 350

Hva tjener en ansatt i NAV?

Den gjennomsnittlige lønnen for en veileder eller rådgiver i NAV er på omtrent 493 000 kroner i året. Hvis man har en mastergrad kan man regne med alt fra 50 til 100 000 kroner ekstra i året.

Hvilken grad har forsvarssjefen?

Forsvarssjefen har siden 1972 hatt grad av general eller admiral. Før 1972 var det bare kongen, landets øverstkommanderende, som hadde slik grad. Kvalifiserte kandidater til embedet som forsvarssjef er alle to- og trestjerners generaler eller admiraler som ikke går av for aldersgrensen innen to år etter tiltredelse.

Hvor mye tjener du i militæret?

I førstegongstenesta får du betalt ut ca. 5940,– kroner kvar månad. Forsvaret held deg med mat, klede og bustad så lengje du er i førstegongsteneste. Du kan dessutan søke om å få dekt faste økonomiske utgifter som husleige og liknande.

Hvor mye tjener spesialstyrker?

De norske soldatene kommer best ut. Med alle tillegg vil en 20-årig soldat uten samboer og utenlandserfaring få i overkant av 53.000 kroner i månedslønn før skatt, skriver avisen. Det er 23.000 kroner mer enn hva de svenske soldatene får, og 10.000 mer enn de danske.

Hvor lenge er man forsvarssjef?

Forsvarssjef blir han så lenge han selv ønsker. Aldersgrensen er 60 år. Men i løpet av de årene han skal være øverste sjef, vil mye av oppdraget hans gå ut på å rekruttere nye personer inn på alle nivåer i Forsvaret.

Hva betyr 4 stjerner i militæret?

General eller admiral (Sjøforsvaret) er den høgaste offisersgrada i Noreg. Uniformsmerket har fire stjerner på gullbakgrunn. I Noreg er det berre eit fåtal personar som har denne grada: kongen, kronprinsen, forsvarssjefen og tidlegare forsvarssjefar. Kongen og kronprinsen har både general- og admiralsgrad.

Hvor mye tjener en sersjant?

I 2017 var snittlønnen på 41.030 kroner for «befal med sersjants grad». I 2021 hadde den økt til 60.690. Det tilsvarer en økning på 48 prosent på fem år. Tallene inkluderer diverse tillegg, som er kalt «uregelmessige tillegg» på Statistisk sentralbyrå sine sider.

Hvem har best militær?

Finland er det mest imponerende landet i Norden når det kommer til militær styrke. Finnene har hele seks brigader med soldater og 100 000 andre soldater. Finland er dermed den militære stormakten i Norden.

Hvem har mest makt i NATO?

Det nordatlantiske råd er Natos høyeste organ, mens Militærkomiteen er det øverste militære organet.

Hvor stor er NATO styrken?

Aftenposten har hentet tallene fra IISS (The International Institute for Strategic Studies). Sammenligner man dette med NATOs egne tall, så har NATO til enhver tid omkring 3,4 millioner soldater i tjeneste, mens Russland har anslagsvis rundt 845 000 soldater.

Hvor stor hær har Ukraina?

Ukrainas forsvar
Tilgjengelig for tjeneste 11 149 646 (2015)
Tjenestedyktige 6 970 035
Aktivt personell 245 000 (2022)
Reservepersonell 220 000 (2022)

Hvor stor hær har USA?

United States Army (norsk: De forente staters armé) er USAs hær. Hærens oppdrag er å utkjempe og vinne landets kriger ved å sørge for umiddelbar, vedvarende landdominans. U.S. Army har (per 2002) 480 000 soldater i aktiv tjeneste og 555 000 i reservetjeneste.

Hvor stor hær har Russland?

Historie
Årstall Divisjoner Antall soldater
2012 2 305 000
2016 3 240 000
2017 8 270 000
2018 8 280 000

Hvor mange soldater er det i Norge?

I 2021 hadde Forsvaret rundt 17 185 årsverk. Av disse var 20 prosent kvinner. Hele den totalte styrkestrukturen i Norge utgjør nærmere 70 000 mennesker. Forsvaret hadde i 2021 over 17 000 ansatte, drøyt 9000 vernepliktige og 575 lærlinger.

Hvilket land har sterkest militær?

USA regnes som den klart største militærmakten i verden.

Leave a Comment