Hvem jobber på laboratorium?

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering. En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer. Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering.

Hva er Laboratoriefaget?

Læreplan. Vg3 laboratoriefaget handler om prøvetaking, analysemetoder og laboratorieteknikker for forskning, produksjon og diagnostikk. Faget skal forberede lærlingen til å utføre arbeidsoppgaver i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier.

Hva er kjemiprosess?

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser.

Hvem jobber på laboratorium? – Related Questions

Hva er kjemiprosess og laboratoriefag?

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handler om grunnleggende prosess- og laboratorieteknikker. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor kjemi, produksjonsprosesser og laboratorieteknikker.

Hvor mye tjener en prosesstekniker?

100.000 kroner i økning

Det var prosessteknikerne som samlet sett tjente mest i fjor. Denne yrkesgruppen hadde ei snittlønn på 828.000 kroner .

Hva kan du bli hvis du går TIP?

Eksempler på hva du kan bli:
 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør.
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser.
 • bore- eller brønnoperatør.
 • matros, motormann.
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker.
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker.
 • kulde- og varmepumpemontør.

Hva gjør en prosesstekniker?

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger angående den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

Hvor mye er lærlinglønn?

Dette tjener du som lærling

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per desember 2021, 363.700,-. I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen: Halvår 30 %

Hvor mye tjener en automatiker?

Hva kan man forvente i lønn som automatiker? – Mange starter nok på rundt 400.000 kroner i årslønn. Etter noen år, ligger den på om lag 500.000 kroner.

Hva tjener en Boreoperatør?

Gjennomsnittslønnen for en boreoperatør er på 712 440 kr per år. For å bli boreoperatør må du gå to til tre år på videregående skole, ta boreoperatørfag, og være to år som lærling i en bedrift. En logistikkoperatør er leder for logistikk og/eller transport, og tjener i snitt 697 800 kr per år.

Hvilke jobber tjener over 1 million?

Yrkene med høyest lønn
 • Handels- og skipsmeglere, 115.060.
 • Ledere av olje- og gassutvikling, 110.850.
 • Finansmeglere, 104.520.
 • Ledere av forsikring og finansvirksomhet, 103.280.
 • Toppledere i offentlig administrasjon, 103.180.
 • Flygeledere, 99.050.
 • Finans- og økonomisjefer, 97.690.
 • Flygere, 94.240.

Hva er Norges best betalte jobb?

1. Handels- og skipsmeglere. Skipsmeglere har Norges høyeste lønninger, ifølge ssb. Ifølge utdanning.no kreves det ingen spesiell utdannelse for å jobbe som skipsmegler, selv om det er å foretrekke at du har en økonomisk, teknisk eller maritim bakgrunn.

Hvor mye tjener en togfører?

SSBs oversikt viser at gjennomsnittslønn for en lokfører ligger på 570.000 kroner, men ettersom mye av jobben består av turnus og helgejobb, er det mange som har godt over 700.000 kroner i årslønn. Selve utdanningen varer cirka ett år og gjennomføres ved Norsk fagskole for lokomotivførere.

Hva er brønn og Borefaget?

Vg3 brønn- og borefaget handler om å bore brønner til vannforsyning, oppvarming og kjøling. Faget skal sette lærlingene i stand til å planlegge boring av brønn og borehull ved hjelp av ulike prosjektverktøy og gjennomføre arbeidet med hensyn til det ytre miljøet.

Hvor mye tjener en oljeplattform leder?

Årslønnen til en leder i olje- og gassektor ligger i snitt på 991 000 kroner. Dette er det høyeste lønnsnivået av alle bransjer, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2018 fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. På landsbasis ligger en gjennomsnittlig lederårslønn på 738 600 kroner. Det forteller Lederne i en pressemelding.

Hva er en Boreoperatør?

En boreoperatør jobber i olje- og gassnæringen. Som boreoperatør jobber du offshore på en båt, rigg eller plattform.

Hvor mye tjener en elektriker på oljeplattform?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Alt etter hvilken ende av tariffen du ligger på, tjener du mellom 50–70 000 kroner i måneden.

Hva tjener folk offshore?

Hvor mye du tjener i jobb offshore avhenger av hvilken stilling og hvilket selskap du er ansatt i, men en begynnerlønn på 32 000 – 34 000 kroner i måneden, pluss tillegg, regnes som vanlig. Disse tallene er hentet fra Industri Energi sin tariffavtale. Dette er begynnerlønn, som vil øke i takt med ansiennitet.

Hva tjener en sykepleier i Nordsjøen?

Litt avhengig av hvilken tariff man havner under starter lønningene på ca 310,- pr time eller ca 600,000,- pr år. Dette er lønn som ligger helt på det jevne offshore.

Leave a Comment