Hvad for en tømrer i løn?

Privat Kommune
Tømrerkonduktør 32.862 kr. 37.739 kr.
Tømrer 32.743 kr.
Tømrermester 34.523 kr. 37.877 kr.
Tømrermedhjælper 27.580 kr.

Kan man arbejde som tømrer uden uddannelse?

Det betyder, at du f. eks. kan kalde dig tømrer, murer eller maler uden at have autorisation eller svendebrev indenfor det pågældende fagområde. Du kan blot ikke kalde dig tømrermester, hvis du ikke har bestået svendeprøven.

Hvad laver en service tømrer?

Service opgaver

Vores servicefolk er garvede tømrere, som forstår hvad det vil sige at ‘have håndværkere i huset’. Vores tilgang er at vi bygger for mennesker, men også tæt op af mennesker og det kræver god føling. Det gode servicearbejde handler for os om tryghed for kunden og selvstændighed fra leverandøren.

Hvordan bliver man uddannet tømrer?

Tømrer er et speciale på Træfagenes Byggeuddannelse. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag, der handler om værktøj, maskiner, arbejdsmiljø, materialeforståelse, tegning og konstruktion. Du skal også have fag som matematik og teknologi, og du skal kunne bruge en computer.

Hvad for en tømrer i løn? – Related Questions

Hvad får man i løn som tømrerlærling?

Som tømrerlærling tjener man lige omkring 70 kroner i timen i første periode, hvor man er ude som lærling. I anden periode er timelønnen for en tømrerlærling cirka 83 kroner i timen, mens lønnen per time stiger til cirka 95 kroner i tredje periode.

Hvornår stiger man i løn som tømrerlærling?

EUX-lærlinge aflønnes med ovenstående lønsatser, men løntrinnene beregnes som følger: For lærlinge der er startet efter 1. august 2020: Lærlinge, der afslutter uddannelsen i marts, skifter løntrin 1.

Er det svært at være tømrer?

Hvis du tænker, at det er et totalt uoverskueligt job, så er det helt okay. Det er helt normalt. Men så kan en god hjælp være, at snakke med nogle som kender dig godt, og som måske vil kunne hjælpe dig til at se, hvilke muligheder, der kunne være spændende for dig.

Hvordan er tømrer uddannelsen opbygget?

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem perioder på din læreplads og perioder på skolen. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Hvilken karakter skal man have for at blive tømrer?

Boglige krav og uddannelsens forløb

For at kunne komme ind på tømreruddannelsen skal du have en bestået afgangseksamen fra folkeskolen, og skal mindst have opnået karakteren 02 i matematik og dansk. Selve uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse.

Hvornår kan man starte som tømrer?

Adgangskrav. For at starte på grundforløb 1 eller grundforløb 2, skal du have gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik. Hvis du skal starte på grundforløb 1, skal du desuden have bestået folkeskolens afgangseksamen og være erklæret uddannelsesparat.

Hvad er den hurtigste uddannelse?

EUD er den hurtigste vej til en erhvervsuddannelse. Uddannelsen har fokus på det praktiske og er målrettet dig, som vil have en elevplads inden for detail (butik) eller handel.

Hvorfor vil jeg være tømrer?

– Det gode ved tømreruddannelsen er, at den er anderledes end andre ungdomsuddannelser. Du sidder ikke bare stille på skolebænken. Fra første dag på uddannelsen bliver du kastet ud i at bruge dine hænder, mens du lærer.

Leave a Comment