Hva vil det si å være en asket?

Asket er ein person som lever nøkternt, nøysamt og forsakar vanlege materielle gode.

Hva betyr askese i hinduismen?

De som praktiserer askese innenfor disse religionene unngår eller skyr verdslige gleder og henvender seg til et avholdende livsstil i søken etter religiøs forløsning, eller forsoning eller åndelighet. Innenfor hinduismen blir ordet ofte bruk synonymt med fakir.

Hva gir god karma?

Å følge dharma gir god karma, og i hinduismen er dharma rett handling. Mye av hinduismens religiøse litteratur handler om å forstå hva som er rett handling. I hinduismen er det ulik dharma for barn og voksne, kvinner og menn, og ulik dharma for ulike yrker og slekter.

Hva vil det si å være en asket? – Related Questions

Hva er Samnyasin?

Samnyasin, innvielsesritualet til asketstadiet, markerer overgangen til det siste livsstadiet. På dette stadiet har man blitt gammel, fått grått hår og barnebarn og dermed utført sin samfunnsplikt. Den nye plikten omhandler nå å bruke all tid på å oppnå frelse, eller åndelig frigjøring (moksha).

Hvem kan kalle seg hinduist?

En hindu er en person som følger hinduismen. Hindu var det gammelpersiske navnet på befolkningen i det området perserne kalte Hindu (sanskrit Sindhu), elven Indus og landet omkring den, senere hele India.

Hva står Shiva for?

Shiva er en av hinduismenes viktigste guder, i stand til å skape eller ødelegge hva han vil, fordi han anses å dominere forskjellige overnaturlige krefter i kosmos. Guden Shiva representerer ødeleggelse og universell transformasjon. Hans navn stammer fra sanskrit siva og betyr “den velvillige”.

Hva heter hinduismens hellige hus?

Hindutempel er et åndelig hus for hinduer. Husets struktur er spesielt formgitt for religiøse og åndelige aktiviteter. I mange indiske språk er et hinduisk tempel kjent som et mandir.

Hvordan er synet på kvinner i hinduismen?

En gift kvinne deler sin dharma med sin mann. Kvinne, særlig som mor har stor makt, og ingen er mer ærverdig enn ens mor, sier Manusmrititekstene. Samtidig er kvinner en viktig del av hinduismen, og det er mange ritualer i hinduismen som kun kan utføres av kvinner.

Hva sier hinduismen om utroskap?

Fellesetikk betyr regler som skal gjelde for alle hinduer. En slik felles dharma kalles for sadharana dharma. Dette innebærer universale regler som ikke stjele, lyve, være utro, grisk, voldelig eller sint, og fremhevelse av kvaliteter som selvkontroll og tålmodighet.

Hvordan gifter man seg i hinduismen?

Der lover paret hverandre troskap og gir hverandre hendene, brudens høyre hånd mot brudgommens venstre. Bruden og brudgommen ofrer tre håndfuller med ris dyppet i ghee i ilden. Etter dette går bruden og brudgommen høytidelig fire ganger rundt den hellige ilden.

Hva betyr ordet Brahman?

Brahman er et hovedbegrep i hinduistisk filosofi og teologi. Begrepet brahman refererer til verdens og universets enhet. Brahman oversettes ofte med verdensaltet, værensgrunnen eller gud.

Hva er Krishna?

Krishna er en av hinduismens mest sentrale guder. For mange hinduer som tilber Krishna, er han den høyeste guddom, en gud som overstiger til og med det upersonlige absolutte, nirguna brahman. Han blir også i hinduismen sett på som en av guden Vishnus viktigste «nedstigninger» (avatara) på jorden.

Hvem fant opp yoga?

Artikkelstart. Yoga er navnet på et av de seks ortodokse filosofiske systemene i hinduismen. Dette systemets grunntekst, Yogasutra, tilskrives en viss Patanjali, og teksten kan dateres til mellom 325 og 425 evt.

Hvorfor ber man til Vishnu?

Vishnu er en indisk gud. Sammen med Shiva og en rekke gudinner dominerer han det religiøse livet i hinduismen. Særlig viktig er hans rolle som verdensordenens opprettholder, og for å redde verden griper han i kritiske øyeblikk inn ved å «stige ned» på jorden (se avatara).

Hvorfor har Ganesha et elefanthode?

Ganesha ville ikke slippe en fremmed inn i Parvatis hus. Shiva ble rasende og kuttet av ham hodet. Parvati truet med å ødelegge verden hvis ikke Ganesha ble reddet, og Shiva reddet så livet til Ganesha ved å gi ham et elefanthode. Shiva bestemte også at Ganesha alltid skulle tilbes først av gudene.

Hvor mange armer har Shiva?

Som Tripurantaka framstår han som en mektig kriger, med fire armer og bevæpnet med bue. Shiva dyrkes også i form av et lingam en symbolsk fremstilling av kjønnsorgan.

Hvem er kona til Shiva?

I kunst og myter vises han tronende på Kailasha-fjellet i Tibet, nord for Himalaya, sammen med sin kone, gudinnen Parvati.

Hva er Parvati gudinne for?

Parvati (sanskrit, ‘fjelldatter’) eller Uma (‘venn, hjelper’) er en hinduistisk gudinne som står for den kvinnelige gudskraften, sjakti og er konen til Shiva. Gudinnen blir dyrket i mange former, som den mektige Durga, og inkarnasjoner, som Sati.

Hvor mange hoder har Brahma?

Brahma er visdommens gud. Brahma har fire ansikter, men du kan bare se tre av dem på en gang. De fire ansiktene viser de fire himmelretningene. Brahma blir også vist med fire armer.

Leave a Comment