Hva er en artikkel enkelt forklart?

En artikkel er et grammatisk ord eller affiks som knyttes til et substantiv og angir om dette står i bestemt eller ubestemt form, for eksempel ei i ei jente (ubestemt artikkel) eller a i jenta (bestemt artikkel). Eksempel: foranstilt artikkel. etterhengt artikkel.

Hva er artikkel på norsk?

Artikkel er en ordklasse som består av ord som normalt brukes sammen med substantiver for å skille mellom bestemt og ubestemt form av substantivet. Artikkelen kan også fortelle hvilket kjønn, tall og kasus substantivet har.

Hva slags tekst er en artikkel?

En fagartikkel tar for seg fagstoff om et emne, og i en slik tekst kan du legge vekt på å utforske, beskrive og å presentere informasjon, fakta og kunnskap. Dine egne meninger om emnet holder du for deg selv, men du må gjerne trekke inn noe andre har sagt eller skrevet om temaet.

Hva er en artikkel enkelt forklart? – Related Questions

Hvor lang skal en artikkel være?

En lang artikkel skal være mellom 8000 og 15 000 tegn, mens ekstra lange artikler kan strekke seg over 15 000, men skal bare i svært sjeldne tilfeller gå over 20 000. Det er ofte fristende å si alt i samme artikkel, men det er få som orker å lese de lengste artiklene.

Hvordan begynner man å skrive en artikkel?

Det er mange måter å innlede en artikkel på, og her er noen eksempler:
 1. Start med en faktaopplysning.
 2. Start med et sitat.
 3. Start med å si hva du skal skrive om.
 4. Start med å gi generelle opplysninger om temaet.
 5. Start med et eksempel (en historie/en situasjon)

Hva kjennetegner sjangeren fagartikkel?

En fagartikkel tar for seg fagstoff om ett emne. Den er som regel skrevet i presens. En fagartikkel skal kunne gi nyttig informasjon til leseren, og informasjonen bør være saklig og objektiv. En fagartikkel inneholder som regel en overskrift, en ingress, en innledning, en hoveddel med mellomtitler og en avslutning.

Hva er typisk for saktekster?

Saktekster formidler faktiske hendelser og ytringer av meninger. De gjenforteller noe som har skjedd, eller en virkelighet som man står i for øyeblikket eller som man står overfor i fremtiden. De holder en viss standard for seriøsitet, men kan også være morsomme. Rammen som skiller er virkeligheten.

Er Store Norske Leksikon en artikkel?

Som leser kan du foreslå endringer til artiklene og stille spørsmål i kommentarfeltet. Store norske leksikon har en rik historie og bygger på en norsk leksikontradisjon som er over hundre år gammel. Artiklene ble tidligere kun skrevet på riksmål / bokmål, men i dag skrives artikler også på nynorsk.

Hva er kjennetegnet på et kåseri?

Kåseriet er først og fremst en muntlig sjanger. Derfor har det korte setninger og klare poeng, og benytter seg av muntlige virkemidler som slang, dialektuttrykk og ufullstendige setninger. Kåsøren kan også bruke virkemidler som stemme og pauser for å skape poenger.

Hvordan avslutter man et kåseri?

I avslutningen kan du oppsummere kåseriet på en underholdende måte. En løsning kan være å komme tilbake til det du startet med.

 1. Kåseriet skal ha god rettskriving.
 2. Teksten skal ha korrekt tegnsetting.
 3. Dersom du bruker kilder, skal du vise at du kan bygge disse inn i kåseriet på korrekt måte.

Hvordan skriver man en kreativ tekst?

Det viktigste i en kreativ tekst er at du viser selvstendig refleksjon, nye perspektiver og innfallsvinkler til et tema. Dette krever at du klarer å hente opp mange idéer og tanker knyttet til det temaet du skal skrive om. Du bør også tenke over hva du har lært om temaet i de forskjellige fagene du har.

Hvordan bygge opp et kåseri?

Hvordan skrive kåseri
 1. Faksjonstekst; blanding av fakta og fiksjon.
 2. Underholdende foredrag med et BUDSKAP!
 3. Må ha en rød tråd. Du må ikke hoppe for mye fra det ene til det andre.
 4. Hverdagslig emne med en overraskende vinkling.
 5. Uhøytidelig, personlig stil.
 6. Må ha temasetninger, men du kan ha digresjoner/tankesprang.

Hva betyr ordet kåseri?

Kåseri kommer fra det franske ordet causer, som betyr lett, ledig samtale. Sjangeren er ment for muntlig fremføring og skal derfor ha et muntlig språk. Formålet med slike tekster kan blant annet være å informere, reflektere, underholde og å påvirke.

Hva er et essay på norsk?

Et essay er en tekst som stiller spørsmål ved kjente forestillinger eller aktuelle saker. Ordet essay kommer fra det franske «essai» (forsøk) eller «essayer» (forsøke).

Hvordan skrive ironi?

Ironi er et mye brukt språklig virkemiddel. Ironi vil si at vi uttrykker det motsatte av hva vi mener.

Eksempler på ironi er:

 1. Du er jammen flink! (Og du mener det motsatte)
 2. Her var det jammen ryddig (når du kommer til din sønns bombede soverom)
 3. Her har vi det trivelig, dere! (Og du mener det motsatte)

Hva er forskjell på ironi og sarkasme?

Bruk. Begrepet blir ofte feilaktig anvendt som et synonym for ironi. Ironi refererer imidlertid til at den bokstavelige betydning og den tiltenkte mening av ordene som ytres er forskjellige, mens sarkasme refererer til den hånende betydningen av ytringen.

Hva menes med satire?

Satire er en uttrykksform hvor man bruker humor for å kritisere noens dumskap, feil, mangler og holdninger. Enkelte satirer er personlig rettet, men ofte retter den seg mot personer kun som representanter for meninger, ideer og holdninger. Satire innebærer derfor ofte en form for samfunnskritikk eller maktkritikk.

Hva vil det si å være sarkastisk?

Sarkasme er en spydig, hånlig eller spottende ytring.

Er ironi humor?

Som virkemiddel i muntlig kommunikasjon brukes «ironi» som et bevisst uttrykk for flertydighet, for eksempel ved at man sier én ting, men mener noe annet, ofte det motsatte. Ironi kan uttrykkes både i skrift og i tale, og kan oppleves som en uskyldig spøk, men også som spottende hån.

Leave a Comment