Hva trenger man for å jobbe på plattform?

  • Jobb som boredekksarbeider / roughneck. Dette er en av inngangsyrkene for jobb offshore.
  • Jobb som boreleder / drilling supervisor.
  • Jobb som borer / driller.
  • Jobb som borer, assisterende.
  • Jobb som boresjef / toolpusher.
  • Cementer.
  • Coiled Tubing Operator.
  • Coiled Tubing Superintendent.

Hvor kan man jobbe offshore?

Hvor kan jeg søke jobb offshore? Det finnes en rekke selskaper du kan søke jobb hos. Se oversikt over selskaper innen boring, forpleining, ISO og båt på jobboffshore.no. Se også oversikten over OLFs medlemsbedrifter, og følg også med på finn.no, NAV, bemanningsbyråer og andre portaler med ledige stillinger.

Hvor lenge kan man jobbe i Nordsjøen?

Loven sier 36 timer uke. Dette gir et årstimetall på 1877 timer som kan jobbes. Også ferien kan etter loven jobbes inn som overtid da denne kan gis på fridager. I tillegg kommer 400 timer overtid.

Hva trenger man for å jobbe på plattform? – Related Questions

Hvor mange timer jobber man i Nordsjøen?

Et arbeidsår i Nordsjøen er 1747,2 timer (inkl. ferie). Trekker man fra den betalte spisepausen blir effektiv arbeidstid 1487,2 timer.

Hvorfor vil man jobbe offshore?

De mener gode lønns- og arbeidsvilkår er blant de viktigste grunnene for at folk velger å jobbe offshore. -Det er viktig å være klar over at man går glipp av noe mens man er på jobb ute i havet. Man blir på et vis avskåret fra livet på land i arbeidsperioden.

Hvor lenge jobber man på oljeplattform?

Det vanlige er at du arbeider 2–4 eller 2–3, det vil si to uker ute på jobb, deretter tre eller fire uker hjemme. På plattform regnes det som går over to uker som overtid. Når du er på jobb, jobber du lange dager på 12–16 timer.

Hvordan få seg jobb på fiskebåt?

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? – Du kan ha fagbrev i fiske og fangst fra videregående, og du kan ta utdanninger på fagskole eller høyskole. Selv har jeg fått jobben uten utdanning, gjennom å levere inn legeattest og ved å ta en sikkerhetskurs for fiskere.

Hva tjener en renholder i Nordsjøen?

Statoil har trolig verdens best betalte renholdere.

||| (Dagbladet): Med ei lønn på 750 000 kroner i året, tjener renholdere i Nordsjøen mer enn Stortingets folkevalgte. Snittlønna i bransjen er ifølge SSB 330 000 kroner. I tillegg jobber Statoils renholdere færre timer i året enn et ordinært årsverk.

Hva gjør du på en oljeplattform?

Oljeplattformene utfyller funksjoner i forbindelse med leting etter, undersøkelser av eller produksjon av petroleumsforekomster til havs. En oljeplattform har utplassert utstyr for funksjonene på dekk(ene), ofte en borerigg eller et produksjonsanlegg, samt gjerne en landingsplass for helikopter og en boligenhet.

Hva gjør en boredekksarbeider?

Som boredekksarbeider jobber du på boredekket på en borerigg, og utfører arbeidsoppgaver og håndterer verktøy som inngår i boring og undersøkelser av borehull (brønner).

Hva betyr offshore på norsk?

Offshore, som foregår langt fra land, til havs. Betegnelsen blir særlig brukt i forbindelse med petroleumsvirksomhet. For aktiviteter på land brukes på engelsk betegnelsen onshore.

Hvordan er det å jobbe i turnus?

Turnusarbeid og tredelt skift/turnus innebærer at du jobber til ulike tider av døgnet, med varierende arbeidstid fra dag til dag og/eller uke til uke. I praksis betyr dette en turnusplan med variasjon av vakter på dag, kveld og natt.

Hvordan få jobb i Nordsjøen?

Minimum for alle som skal jobbe offshore er at de må ha godkjent helseattest, samt GSK sikkerhetskurs eller IMO60. De fleste stillinger krever at du har gode kunnskaper i både engelsk og norsk/skandinavisk, og søkere med fagbrev og relevant erfaring vil som oftest bli foretrukket.

Hvor mye tilsvarer 50% natt?

50 % natt er vel ca 7-8 vakter per mnd og en får utbetalt det samme som 70-75% på dag tror jeg.

Hvor mange timer er 100% natt?

Det kan variere fra bedrift til bedrift. I noen virksomheter er det f. eks. 35,5 timer/uke og i andre 40 timer/uke.

Kan man sove på våken nattevakt?

No ber søvnekspert Ståle Pallesen fleire om å ta seg ein blund. – Det er godt dokumentert at dei som får lov å ta ein høneblund på nattevakt fungerer betre. Dei blir mindre trøytte og funkar betre, det viser objektive testar, seier professoren ved Universitetet i Bergen.

Er det lov å jobbe 7 dager i strekk?

Du kan maks. jobbe 10 timer overtid per 7 dager og 25 i løpet av 4 sammenhengende uke. Tegningen illustrerer at en ansatt maksimalt kan jobbe 12 dager sammenhengende fordi arbeidsperioden er delt i to ved hjelp av ukeskillet.

Er det lov å bare jobbe natt?

Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsmiljøloven definerer nattarbeid som arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00.

Hvor mye er nattillegg offshore?

3.18 SKIFT OG NATTILLEGG

93,50,- pr. time arbeidet i tidsrommet utenom dagarbeidstiden for innretningens faste personell.

Leave a Comment