Hva tjener en rådgiver i fylkeskommunen?

Det er også et stort spenn i lønn for de som arbeider som rådgiver i kommune og fylkeskommune. Her er gjennomsnittet 618 360 kroner i året. Tallene viser gjennomsnittlig lønn for forbundets medlemmer ved årsskiftet.

Hvor mye tjener en rådgiver i staten?

Lønn:Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn 505 800 – 670 000 (58 – 73) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan vet jeg hvilket lønnstrinn jeg er på?

For å finne ut hvilket lønnstrinn du befinner deg i må du enten ta kontakt med arbeidsgiver og/eller tillitsvalgt i virksomheten du jobber i. Hvis du er medlem i en fagorganisasjon kan du også ta kontakt med dem for mer informasjon. Lønn er i utgangspunktet en avtale og forhandlingssak mellom deg og arbeidsgiver.

Hva tjener en rådgiver i fylkeskommunen? – Related Questions

Hva ligger tarifflønn på 2022?

Dette medfører at arbeidstakere med kort ansiennitet får et høyt sentralt tillegg – opp til kr 36.000 pr. 1.5.2022.

Kan man forhandle lønn i kommunen?

Forhandlingsplikten er klart hjemlet i hovedtariffavtalen, arbeidsgiver kan ikke motsette seg å forhandle. Forhandlingene foregår lokalt i den enkelte kommune. Psykologer får all lønn fastsatt etter lokale kollektive forhandlinger og får ingen tillegg sentralt.

Hvordan går man opp i lønnstrinn?

I tariffavtaler med lønnstrinn tar et lønnsopprykk nesten alltid form som at man får høyere lønnstrinn enn før. F. eks at man rykker opp to lønnstrinn. Det kan skje enten ved automatiske ansiennitetsopprykk, som beskrevet over, eller at de lokale partene blir enige om dette som del av de lokale forhandlingene.

Hvem har lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6.

Hva er forskjellen på lønnsramme og lønnstrinn?

En lønnsramme angir hvilket startlønnstrinn en stilling har og hvilke lønnstrinn man kan rykke opp til ut fra ansiennitet (antall år). De aktuelle lønnstrinnene stilles opp i en lønnstabell. I lønnssystemet i staten er det til sammen 39 lønnsrammer.

Hva er lønnsgruppe 4?

Lønnsgruppe 4: Stillinger hvor det kreves utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateket, diakon og kantor fastsatt av Kirkemøtet (før 2007), og for stillinger hvor det kreves høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning.

Hva er stillingsgruppe 5?

Stillingsgruppe 5 – Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning med spesialutdanning: 0 års lønnsansiennitet kr. 470 000,- pr. år (økning på 10 000).

Når får man lønnstrinn 6?

Ansatte som har minst fem års ansiennitet ligger på lønnstrinn 5, mens ansatte som har seks års ansiennitet eller mer, ligger på lønnstrinn 6. Disse to gruppene får altså 5 kroner mer i timen fra 1.

Hva er lønnstrinn 5?

Overenskomsten gjelder for arbeidstakere i varehandel – eller annen servicevirksomhet.

Minstelønnssatser.

Minstelønnstabell Månedslønn Timelønn
Lønnstrinn 3 (25 år) 27 050 166,46
Lønnstrinn 4 27 958 172,05
Lønnstrinn 5 30 355 186,80
Lønnstrinn 6 36 013 221,62

Hva er stillingskode 1408?

Stillingen lønnes i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 44-53 (kr 403.200 – 464.800 pr år), evt. stillingskode 1363 seniorkonsulent, lønnstrinn 52-63 (kr 456.900 – 555.100 pr år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Hva betyr stillingskode 1434?

Stillingen er plassert i stillingskode 1364 (seniorrådgiver) eller 1434 (rådgiver) og lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr. 64-71 (kr 538 700- 616 000)seniorrådgiver og ltr. 54-64 (449 900-538 700) rådgiver. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Hva har jeg krav på i lønn?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Hva kan man forvente i lønnsøkning 2022?

Det er imidlertid slik at gjennomsnittlig vil årets lønnsramme gi reallønnsvekst, dersom prisanslaget for 2022 på 3,3 prosent holder.

Hvor mange lønnstrinn kan man be om?

I utgangspunktet er det ingen grenser for hvor mye du kan be om. Kravet ditt må likevel stå i forhold til de kriterier for lønnsøkning som gjelder i bedriften, sett i sammenheng med deg og din stilling.

Hvordan regne ut lønnsansiennitet?

Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år. All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.

Hva teller som ansiennitet i kommunen?

Ansiennitet i kommunen

De som jobber i kommunesektoren i stillinger uten særskilt krav til utdanning, får all tidligere og privat tjeneste regnet inn i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.

Leave a Comment