Hva tilsvarer fagbrev?

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrev . Fagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev . Med fagbrev får du tittelen fagarbeider.

Hva kan man gjøre med fagbrev?

Hvis du ønsker mer utdanning utover fagbrev finnes flere døråpnere:
  • Yrkesfaglig vei til høyere utdanning (Y-veien)
  • Fagskoleutdanning.
  • Mesterbrevutdanning.
  • Fagbrev parallelt med studiekompetanse.
  • Påbygning til generell studiekompetanse. Kvalifiserer til å ta studier ved universiteter og høyskoler.

Hva er forskjellen på fagbrev og kompetansebevis?

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Unntak er for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

Hva tilsvarer fagbrev? – Related Questions

Hvordan ta fagbrev på jobb?

En voksen som ønsker å ta fagbrev på jobbta kontakt med fylkeskommunen for å høre om de kan tilby fagbrev på jobb. Et vilkår for å ta i bruk denne ordningen er at den voksne er i et arbeidsforhold. Fagbrev på jobb forutsetter et samarbeid mellom arbeidsgiver, den ansatte og fylkeskommunen.

Hvem utsteder fagbrev?

Skolene utsteder kompetansebevis til elever som har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring. Fagopplæringen i fylkeskommunen utsteder kompetansebevis for lærekandidater, praksiskandidater, kandidater for fagbrev på jobb og ikke bestått fagopplæring.

Hva er forskjell på studiekompetanse og yrkeskompetanse?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. For å få vitnemål i videregående opplæring må en elev ha fullført og bestått et treårig løp som gir enten yrkeskompetanse , det vil si at man er utdannet til å utøve et yrke, eller generell studiekompetanse , som kvalifiserer for å søke høyere utdanning.

Hva er forskjell på generell og spesiell studiekompetanse?

Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller et karakterkrav i et gitt fag. På samordnaopptak.no er det oppgitt en kravkode for hvert enkelt studie.

Hva må man ha for å få generell studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
  • A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  • C. 23/5-regelen.

Hva menes med realkompetanse?

Hva er realkompetanse? Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Kan man studere uten vitnemål?

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse , kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Hva er 23 5 regelen?

Universitet og høgskole – 23/5regelen. Fyller du 23 år eller meir det året du skal søkje om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5regelen. Du må fylle 23 år eller meir det året du søkjer om opptak. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga.

Kan man komme inn på studie uten studiekompetanse?

Realkompetanse – Realkompetanse – realkompetanse er en måte å få opptak på til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle minst 25 år i søknadsåret og har relevant praksis eller utdanning som kan veie opp for opptakskravet til studiet.

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Består du faget får du både antall studiepoeng det tilsvarer og en karakter på vitnemålet. 120 studiepoeng kan tilsvare 12 fag/emner som gir 10 studiepoeng. Om du er fulltidsstudent, og du består alle fag, tar det 2 år å få 120 studiepoeng. En bachelorgrad, som er tre år, tilsvarer 180 studiepoeng.

Hva må du ha i matte for å bli sykepleier?

Fremtidige sykepleierstudenter må ha karakteren 3 i matte og norsk og minimum 35 skolepoeng. NSF Student har jobbet for å få opptakskrav for sykepleierutdanningen i mange år.

Er kompetansebevis og vitnemål det samme?

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Hvor finner jeg fagbrevet mitt?

Kom i gang: Vitnemål, fagbrev og autorisasjoner

Dokumentasjon på utdanning kan finnes hos skolene eller være arkivert i kommunens, fylkeskommunens eller statens arkivinstitusjoner.

Hvorfor får man ikke vitnemål?

Hvis du ikke har bestått alle fag eller vært syk på eksamen, får du ikke vitnemål, men et kompetansebevis. Kompetansebevis får du kun på papir. Hvis du skal sende eller laste det opp digitalt, må du scanne og sende/laste opp selv.

Hva kreves for å få vitnemål?

For å få vitnemål må du ha fullført og bestått et treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Er du elev, er det skolen der du fullfører og består opplæringen din som skriver ut vitnemålet.

Hva er 25 3 regelen?

Du må dokumentere minst 5 års arbeidspraksis og/eller utdanning. Du må ha hatt norsk, hovedmål, sidemål og muntlig 393 årstimer. Engelsk, historie, og naturfag med 140 årstimer, matematikk 224 årstimer og samfunnsfag 84 årstimer.

Leave a Comment