Hva slags myndighet har en toller?

Alle tollere er ansatt i Tolletaten som er en etat under Finansdepartementet. Tollere jobber i tollregionene, blant annet ved grenseoverganger, havner og flyplasser rundt omkring i Norge.

Hva kreves for å bli toller?

Med bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll er du kvalifisert til å jobbe som toller i Tolletaten.

I tillegg til motivasjon og engasjement er det enkelte krav som stilles til kunne jobbe som toller etter fullført bachelor ved UiS:

  • Utvidet politiattest.
  • Førerkort klasse B.
  • Oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Hva er snittet for å bli toller?

Det er bare én utdanning i Norge som gjør at du blir toller, og det er denne på Universitetet i Stavanger . Dette er en ny utdanning, og forrige inntak trengte man ganske riktig omtrent 5 i snitt fra videregående for å komme inn. Det er karakterene du vil få på videregående som teller, ikke ungdomsskolen.

Hva slags myndighet har en toller? – Related Questions

Hvor mye tjener en fortoller?

Lønn. Grunnlønna ligger på 290 000 – 381 000 kroner i året som tollaspirant.

Hvor lang tid tar det å bli toller?

For å bli toller må du søke på en tollaspirantstilling, som vanligvis utlyses to ganger i året. Utdanningen tar 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis i regionen du har søkt stilling i. Kommer du langveisfra sørger Tolletaten for bosted under opplæringen i Oslo.

Hva kan en toller gjøre?

Narkotika, våpen, falske legemidler, giftig mat, miljøskadelige stoffer og dyresykdommer er bare noen av truslene Tolletaten bidrar til å bekjempe gjennom våre kontroller. Våre tollere har en aktiv og allsidig arbeidshverdag, og blir utfordret både faglig, fysisk og kreativt.

Hva slags hund er toller?

Nova scotia duck tolling retriever, også kalt toller er en mellomstor rase. Tollere er vannaporterende hunder. De er den minste av retrieverrasene og blir ofte forvekslet som en liten Golden retriever. Tollere er kjent for å være intelligent, våken og høy energisk.

Hvordan bli hundefører i tollvesenet?

Du må nok få jobb som toller for å kunne bli hundefører i tolletaten, og da må du først ta bachelorgraden i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hva må man ha for å få generell studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
  • A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  • C. 23/5-regelen.

Hva er 23 5 regelen?

23/5regelen sier at dersom du fyller 23 eller mer det året du søker opptak til høyere utdanning, og kan dokumentere minst fem års praksis, vil seksfagspakken gi deg generell studiekompetanse.

Hvordan får man 120 studiepoeng?

Ettårig studium (heltid) gir 60 studiepoeng. Toårig studium (heltid) gir 120 studiepoeng. Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått.

Er kompetansebevis og vitnemål det samme?

Kompetansebevis er offisiell dokumentasjon på de karakterene du har fått i ett eller flere fag. Det er kun fag tatt ved Privatistkontoret i Oslo som står på kompetansebeviset. Vitnemål får du fra din tidligere videregående skole. De fleste videregående skoler har tilgang til privatistkarakterer.

Hvordan sjekke kompetansebevis?

Du kan finne det elektroniske vitnemålet ditt i NVB ved å logge deg inn i søkerportalen til Samordna Opptak med ID-porten. Dersom det elektroniske vitnemålet ditt ikke ligger der, kan du kontakte skolen du har gått på og spørre om de har mulighet til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Hva er kompetanse bevis?

Kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. Unntak er for praksiskandidater og kandidater for fagbrev på jobb.

Hvordan få tak i kompetansebevis?

Bestille kompetansebevis fra skole

Hvis du er elev, kan du bestille kompetansebevis fra skolen når du har fullført ett eller flere fag, eller deler av videregående opplæring.

Hvor kan man se karakterene sine?

Hvis du logger deg inn på vigo.no, finner du muligens karakterene dine der. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du ringe den videregående skolen du gikk på. Hvis du er ferdig med videregående, skal du også ha fått et kompetansebevis fra skolen.

Hvor er kompetansebeviset mitt?

For å sjå om vitnemålet ditt ligg i NVB må du logge deg inn i søkerportalen med ID-porten. Finn du ikkje vitnemålet ditt, må du kontakte den vidaregåande skolen din og sjekke om skolen har høve til å lagre vitnemålet ditt i NVB.

Hvordan endre karakter på vitnemålet?

Alle spørsmål om hvordan nye fag og nye karakterer føres på vitnemål eller kompetansebevis, må du rette til den videregående skolen din. Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Hvordan få høyt snitt?

Det er flere måter å øke snittet ditt på. Alderspoeng og tilleggspoeng vil øke snittet ditt. Du kan også vurdere å ta opp fag og forbedre karakterene dine. Dersom sykdom, eller andre tungtveiende grunner, har påvirket karakterene dine kan du søke om særskilt vurdering .

Leave a Comment