Hva skal til for å miste oppholdstillatelse?

Du kan miste den permanente oppholdstillatelsen din hvis du oppholder deg for lenge i utlandet. Du kan ikke oppholde deg i utlandet sammenhengende i to år eller mer. Du kan ikke ha flere opphold som til sammen utgjør to år eller mer i løpet av en fireårsperiode.

Hvor lenge varer en oppholdstillatelse?

Hvis du har permanent oppholdstillatelse er kortet gyldig i to år. Hvis du har varig oppholdsrett er kortet gyldig i ti år. Du må bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut. Hvis du mister oppholdskortet ditt, eller det blir stjålet eller ødelagt, må du bestille nytt kort.

Hvor lenge gift før oppholdstillatelse?

Dere må levere søknad om oppholdstillatelse med ektefelle minst en måned før oppholdstillatelsen for å gifte seg går ut. Dette betyr at dere har mindre enn fem måneder på dere til å bli gift.

Hva skal til for å miste oppholdstillatelse? – Related Questions

Kan man jobbe mens man venter på oppholdstillatelse?

Arbeidstakeren kan ikke begynne å jobbe før han eller hun har fått en oppholdstillatelse. I noen tilfeller kan arbeidstakeren likevel begynne å jobbe før søknaden er behandlet, hvis de har fått en bekreftelse fra politiet om tidlig arbeidsstart. Hvis arbeidstakeren får oppholdstillatelse, vil den ha en utløpsdato.

Er det lov å gifte seg med seg selv?

Det å gifte seg med seg selv fører ikke med seg særskilte rettigheter eller lover, slik tradisjonelt ekteskap gjør. Man inngår ikke en bindende kontrakt på samme måte.

Hvor lenge må man bo i Norge for å få oppholdstillatelse?

Krav for å permanent oppholdstillatelse

Du ha hatt sammenhengende opphold i Norge de siste tre årene. For noen grupper er det et krav at du har oppholdt deg sammenhengende i Norge de siste fem årene. Du ha hatt oppholdstillatelser som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Når man kan gifte seg på nytt etter skilsmisse?

Skilsmisse. Skilsmisse kan innvilges når du har vært separert i minst ett år, eller du kan bevise at samlivet har vært brutt i minst to år.

Hva skal til for å få oppholdstillatelse i Norge?

Er du utenlandsk statsborger og skal oppholde deg i Norge? Da må du enten registrere deg, søke om besøksvisum eller søke om oppholdstillatelse. Søke om oppholdstillatelse, registrering eller besøk i Norge på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI). Sjekk behandlingstiden hos politiet.

Hvor mye må man tjene for å få oppholdstillatelse?

Hva har inntekten din vært de siste 12 månedene?: under 278 693 kroner. de siste 12 månedene før du leverer søknaden til politiet og ikke ha fått økonomisk sosialhjelp de siste 12 månedene.

Hvor lenge varer en midlertidig oppholdstillatelse?

En midlertidig oppholdstillatelse er en oppholdstillatelse som er gyldig i en begrenset periode, for eksempel ett eller tre år. Alle som får en oppholdstillatelse i Norge, vil først få en midlertidig oppholdstillatelse, som har en utløpsdato.

Kan jeg hente mannen min til Norge?

For å få ektefellen hit må referansepersonen ha lovlig opphold i Norge. Det står i utlendingsloven. Lovlig opphold betyr at du har fått lov av UDI å være i Norge. UDI kan for eksempel gi permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

Hvor mye betaler man for permanent oppholdstillatelse?

Permanent oppholdstillatelse
Type søknad Gebyr
Permanent oppholdstillatelse for voksne 3800,-
Permanent oppholdstillatelse for barn under 18 år 0,-

Hvordan vet jeg om jeg har permanent oppholdstillatelse?

Sjekk oppholdskortet ditt for å finne ut hva slags oppholdstillatelse du har. Hvis du er statsborger av et land utenfor EU/EØS og bor i Norge, skal du ha et oppholdskort. Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse og ikke har et slikt kort, må du bestille det.

Kan man reise ut av Norge uten oppholdskort?

Hvis du skal reise ut av Norge, må du ha et gyldig pass og oppholdskort. Hvis du har søkt om utlendingspass, reisebevis eller ny oppholdstillatelse og ikke har fått svar ennå, kan dessverre ikke søknaden din gå foran i køen selv om du har lagt planer.

Hva er forskjell på permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap?

Den største forskjellen mellom å ha permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap er at du ikke kan miste statsborgerskapet ditt selv om du er utenfor Norge i mer enn 2 år. En annen stor forskjell er at du kan utvises fra Norge når du har permanent oppholdstillatelse.

Hvor lang tid tar det å fornye oppholdstillatelse?

Ventetiden for å få time hos politiet kan være veldig lang. Du må registrere søknaden i Søknadsportalen og bestille time hos politiet i god tid, minst tre måneder før oppholdstillatelsen din går ut. Etter du har vært hos politiet vil det ta opptil 20 dager før du får kortet i posten.

Hvor lenge må man bo i Norge for å bli norsk statsborger?

For å bli norsk statsborger du oppfylle flere vilkår. Ett av vilkårene er at du som hovedregel ha bodd i Norge med tillatelse i minst åtte år. Dette kaller vi vilkår om oppholdstid. Det er flere unntak fra denne hovedregelen.

Kan man ringe UDI?

Du kan ringe oss, fylle ut kontaktskjema (e-post) eller ettersende dokumenter til en sak du har til behandling hos oss.

Hvor lang tid tar det å få norsk statsborgerskap?

Informasjon til deg som har søkt om norsk statsborgerskap. De fleste må vente i 17 måneder fra du leverte dokumentene hos politiet til du får svar. Hvor lenge du må vente kan endre seg.

Leave a Comment