Hva menes med some?

Populær forkortelse for sosiale medier, som oppsto som hashtag i sosiale medier, #SoMe. Forkortelsen brukes hyppig på konferanser eller foredrag om sosiale medier.

Hva er DM på Facebook?

DM står for direct message. Betyr at du skal sende personen en melding i innboksen slik at ikke alle ser hva dere snakker om. DM er det samme som PM.

Hvordan startet sosiale medier?

En forløper for sosiale medier var SMS-basert deltakelse via TV-skjermen, såkalt SMS-TV, som var populært i starten av 2000-tallet. En enda tidligere forløper var nettbaserte tjenester som tilrettela for interaktivitet, som Bulletin Board Systems (BBS), Usenet, Multi User Dungeons (MUD) og Internet Relay Chat (IRC).

Hva menes med some? – Related Questions

Hvorfor er det 13 års grense på Snapchat?

Aldersgrenser på sosiale medier

Det er 13 års aldersgrense på tjenester som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og andre sosiale medier fordi man ikke vil at de skal samle inn personlig informasjon om deg som barn.

Hva er negativt med sosiale medier?

– De negative konsekvensene er knyttet til at unges bruk av sosiale medier kan føre til sosial isolering, depresjon og cyberbullying (digital mobbing), der sistnevnte trekkes frem som en risiko. Noen forskere fremhever også at det er vanskelig å gi robuste årsakssammenhenger mellom teknologibruk og mental helse.

Når ble sosiale medier populært?

Da sosiale medier, først og fremst representert med Facebook, ble populært i bruk i 2007–08, var det flere eksempler på folk som forsøkte å forklare fenomenet som en mote og som et resultat av gruppepress. Det tallene til SSB viser, er imidlertid at folk fortsetter å bruke tjenestene, over år, på ukentlig basis.

Hva påvirker oss på sosiale medier?

De fant at jo mer deltakerne brukte sosiale media, jo høyere var risikoen for depresjon og angst 4. Andre studier har vist liknende sammenhenger mellom økt bruk av sosiale medier og sosial isolasjon 5, spiseforstyrrelser 6 og søvnproblemer 7.

Hva er positivt med sosiale medier?

sosiale medier kan du: finne nyttig informasjon og kunnskap som er viktig for læring. få råd, finne gode rollemodeller og få økt selvinnsikt. få venner, bli kjent med hvordan andre har det og bli en del av et fellesskap.

Hva er de mest populære sosiale medier?

Facebook har størst andel av daglige brukere (69%). Deretter følger Snapchat (46%) og Instagram (38%). 9 av 10 i aldersgruppen 30-39 år har profil på Facebook, og det er flest kvinner (52%). Snapchat er mest brukt av unge, men nå øker andelen av registrerte profiler blant de over 60 år.

Hvem bruker TikTok i Norge?

I Norge er det 1 million registrerte brukere og over 40 % av disse er under 15 år. Selv om aldersgrensen på TikTok er 13 år viser tall fra Medietilsynet (2020) at 65 % av alle barn og unge i alderen 9–18 år bruker TikTok.

Hvem bruker Snapchat?

78 prosent av norske kvinner og 72 prosent av mennene mellom 30 og 39 år har en Snapchat-profil. I aldersgruppen 40 til 59 er tilsvarende tall 69 prosent for kvinner og 55 prosent for menn, og i alderen 60+ har 42 prosent av kvinnene og 25 prosent av mennene en Snapchatkonto.

Hvor mange har snap i Norge?

Snapchat. 49 % bruker Snapchat daglig, noe som tar Snapchat opp til en solid andreplass i Norge. Her treffer man også litt flere av de yngre hvor den største gruppen er mellom 18 – 29 år. Det er hele 2,8 millioner brukere i Norge.

Hvilken aldersgruppe er mest på Snapchat?

Snapchat. Snapchat øker stadig med nye brukere. Nå har de 2 786 000 brukere og det er en oppgang på 75 000 fra fjorårets kvartal. Det er mange i alderen 18-29 år og det er også mange under 18 år som bruker kanalen.

Hva er den største sosiale plattformen?

Facebook er verdens desidert største sosiale medium med over 2,7 milliarder aktive brukere ifølge Omnicore , og nordmenn er intet unntak. Ferske tall fra Ipsos viser at hele 3.506.000 nordmenn over 18 år har en profil og hele 67 prosent av disse bruker tjenesten daglig.

Er sosiale medier bra for barn?

Barna lærer mye av å snakke sammen, å tenke høyt sammen og få råd fra voksne. De lærer antakeligvis like mye ved å observere det foreldrene gjør. Det er kanskje ikke så rart at mange foreldre blir mer bevisste på sin egen bruk av sosiale medier når barna begynner å bruke det.

Hva betyr 12+ aldersgrense?

De aller fleste sosiale medier har 13 års aldersgrense. Når det står 12+ betyr det egentlig fra 13 år og oppover.

Ka er aldersgrensen på TikTok?

Dette bør du tenke på om barna skal bruke appen:

Aldersgrensen på TikTok er 13 år.

Er Snapchat farlig?

Er Snapchat farlig? Det er ikke noe farlig med å bruke Snapchat. Men dessverre blir tjenesten ofte referert til som «sexting-appen». Det vil si å sende nakenbilder eller avslørende fotografier.

Kan 9 åringer ha Snapchat?

I Snapchats regler og vilkår står det at ingen under 13 år har lov til å bruke tjenesten. De som er under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine for å bruke appen.

Leave a Comment