Hva må til for å få generell studiekompetanse?

Vanlige veier til generell studiekompetanse er:
  • A. Fullført 3-årig videregående. Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.
  • B. Yrkesfag med påbygging. Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
  • C. 23/5-regelen.

Hva er forskjell på generell og spesiell studiekompetanse?

Når du har tatt studiespesialiserende utdanningsprogram får du generell studiekompetanse . Har du valgt programområdet realfag kan du få spesiell studiekompetanse . Noen studier krever dette, som for eksempel medisin. Det varierer hvilke fag du må ha for å komme inn på ulike studier med spesielle opptakskrav .

Hva kan jeg gjøre med generell studiekompetanse?

Det er noen få studier som krever at du har realfag i tillegg til generell studiekompetanse. Det er studier som medisin, tannlege, ingeniør, veterinær, siviløkonom, arkitektur, informatikk, farmasi, ernæringsfysiolog og realfagsstudiet.

Hva må til for å få generell studiekompetanse? – Related Questions

Er det lurt å ta friår etter vgs?

Men det er mulig å bruke opptil to friår etter videregående og fortsatt søke seg inn på høyere utdanning med førstegangsvitnemål . Noen vet ikke hva de vil studere – da kan det være lurt å bruke den første tiden etter videregående til å få litt andre impulser og tenke seg godt om før man begynner på et studieløp.

Kan man studere uten studiekompetanse?

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse , kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Hva kan du bli hvis du går studiespesialisering?

Du oppnår
  • sykepleier, lege eller veterinær.
  • ingeniør, jurist eller økonom.
  • lærer, psykolog eller forsker. Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Hva er 23 5 regelen?

Universitet og høgskole – 23/5regelen. Fyller du 23 år eller meir det året du skal søkje om opptak, kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5regelen. Du må fylle 23 år eller meir det året du søkjer om opptak. Du må dokumentere at du har fullført og bestått alle dei seks studiekompetansefaga.

Hvilke linjer får man studiekompetanse?

Du oppnår generell studiekompetanse på videregående hvis du går Vg1, Vg2 og Vg3 på et av disse studieforberedende utdanningsprogrammene: Studiespesialisering. Idrettsfag. Musikk, dans og drama.

Hva er forskjellen på realkompetanse og studiekompetanse?

Hva er realkompetanse? Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

Hvor lang tid tar generell studiekompetanse?

Du kan få generell studiekompetanse ved fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogram . De tar normalt tre år, og har hovedvekt på teoretisk kunnskap.

Kan man søke sykepleier uten generell studiekompetanse?

Søkere uten generell studiekompetanse kan på bakgrunn av realkompetanse søke opptak til bachelor i sykepleie. Under beskrives både generelle krav og studiespesifikke krav. Søkere som oppfyller disse kravene konkurrerer om plass med øvrige kvalifiserte søkere.

Hva er påbygging til generell studiekompetanse?

Påbygging til generell studiekompetanse, også omtalt som Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, er et tilbud i norsk videregående opplæring som bygger på gjennomførte fag og gir de fagene som mangler for å få studiekompetanse.

Hva må man ha i snitt for å komme inn på påbygg?

Opptakskravet til vg3 påbygging er at alle fag fra vg1 og vg2 er bestått, det vil si minimum karakteren 2. Man konkurrerer om plassene med karakterene sine. Det er altså ikke et krav om over 3,5 i snitt, men det kan være anbefalt å ha det.

Kommer jeg inn på påbygg?

Når du søker på vg3 påbygging må du ha bestått alle fag både på vg1 og vg2, men du konkurrerer med alle karakterene du får på vg2. Hvis du har bestått alle fag har du rett på et tilbud, så det er veldig stor sjanse for at du får plass på vg3 påbygging.

Hvor lang tid tar påbygg til generell studiekompetanse?

Yrkesfaglig. Gir kompetanse til å gå ut i yrkeslivet. Tar normalt 3-5 år. Du kan ta fag-/svennebrev eller oppnå yrkeskompetanse.

Hvor mange stryker på påbygg?

40 prosent av påbygg-elever strøk.

Hvor mye koster det å ta påbygg?

Vi ser at påbygg i gjennomsnitt koster 37.000 kroner per kvadratmeter. Denne prisen inkluderer alt av arbeid, materialer og leie av utstyr. Prisen per kvadratmeter for påbygg spenner seg fra 31.000 til 50.000 kroner, og noen ganger enda høyere, så det er store variasjoner!

Hva er forskjellen på tilbygg og påbygg?

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg. Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate. Underbygg/kjeller er en utvidelse under en eksisterende bygning.

Hva koster et tilbygg på 50 kvm?

Vår prisdatabase viser at gjennomsnittsprisen på tilbygg er 33.000 kroner per kvadratmeter. Dette vil imidlertid avhenge hva slags tilbygg du ønsker å bygge. Prisen på tilbygg ligger vanligvis på et sted mellom 27.000 kroner og 45.000 kroner per kvadratmeter.

Leave a Comment