Hva kan vi gjøre for å kaste mindre avfall?

Planlegging, kvalitet og gjenbruk er viktige stikkord for deg som vil kaste litt mindre.
  1. Kjøp og selg brukt.
  2. Unngå impulskjøp.
  3. Velg kvalitet og tidløst design.
  4. Reparer.
  5. Bruk ting om igjen.
  6. Unngå produkter med (for) mye emballasje.
  7. Bruk handlenett i butikken.
  8. Gi bort opplevelser og tjenester.

Hva skal vi gjøre med avfallet?

Slik gjør du det

Ha en fast plass der du samler farlig avfall. Lever det farlige avfallet i originalemballasjen om mulig. Du kan også bruke en annen emballasje og skrive på hva den inneholder. Lever til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Hva er farlig avfall i Norge?

Farlig avfall er definert som avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker eller dyr.

Hva kan vi gjøre for å kaste mindre avfall? – Related Questions

Hva skjer med avfallet vi kaster?

Matavfallet ditt gjenvinnes til både biogass og biogjødsel. Biogass er et miljøvennlig og effektivt drivstoff. Biogassen kan også utnyttes til oppvarming og er klimanøytralt. Biogjødsel inneholder alle de viktige næringsstoffene som jorden trenger, kan spres hvert år og kan erstatte bruk av kunstgjødsel i landbruket.

Hva skjer med søpla i Norge?

Dette skjer med avfallet: Avfallet går til energigjenvinning og forbrennes på ulike anlegg. Noe av avfallet sendes til Energigjenvinningsetaten i Oslo. Varmen som frigis ved forbrenning brukes til å produsere energi og fjernvarme.

Hva skjer med papir avfall?

Papiret sendes til ulike fabrikker hvor det lages nytt papir. Trykksverte, lim, og stifter blir fjernet. Den rene massen med returfiber som kommer ut av prosessen blir gjenvunnet til blant annet avispapir, pappesker, dopapir og skrivepapir.

Hva skjer med glass og metall?

Metallet skilles ut og brukes til ny metallemballasje eller spiker, verktøy, golfkøller med mer. Finknust glass gjenvinnes til ny glassemballasje, glassull/glava, glasopor/bygningsblokker og skumglass til vei- og fyllmasse. Aluminium kan for eksempel bli til aluminiumsfolie, makrell i tomat-bokser og sykler.

Hva skjer i et gjenvinningsanlegg?

Når jern og metaller kommer inn på et gjenvinningsanlegg, blir det først sortert i de ulike metalltypene. Jern sorteres for seg, aluminium for seg, kobber for seg, og så videre. Deretter blir de presset, sendt til ulike smelteverk og solgt som råvarer til nye produkter.

Hvorfor er det viktig å resirkulere?

Kildesortering gjør at vi kan ta bedre vare på miljøet, og at vi kan utnytte naturressursene våre bedre. Kildesortering gjør at vi unngår at skadelige stoffer og miljøgifter f. eks. i farlig avfall gjør skade på natur, mennesker og dyr.

Kan man levere el avfall på Elkjøp?

Vi tar også imot alt av elektrisk avfall i varehusene våre – og det helt gratis! Ta med deg den gamle vaskemaskinen, kjøleskapet eller TV-en, så sørger vi for korrekt og miljøvennlig gjenvinning. NB! Tjenesten gjelder ikke Side-by-side-skap.

Hva blir avfallet til?

Restavfall sendes til forbrenning med energiutnyttelse, og blir til fjernvarme og strøm. Går til materialgjenvinning, og blir råstoff til nye produkter. Glass- og metallemballasje kan smeltes om nærmest i det uendelige. Glass blir til nye glassprodukter.

Er det lov å brenne plast?

Forbud mot åpen brenning av avfall, brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall. Åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner, forsøpling og dumping av avfall er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

Hvor mye søppel blir kastet i naturen?

Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Kaster du en plastflaske, en isoporplate eller annen plast i sjøen, brytes det ikke ned til jord. Istedet blir ditt avfall til tusenvis av små biter, marin forsøpling som fugler og fisker tror er mat.

Hvordan blir søppel til varme?

Søppelforbrenningsanlegg omdanner restavfall til elektrisk kraft og fjernvarme. Hit kommer avfallsbilene og tipper årlig 90.000 tonn med restavfall inn i den enorme bunkeren. Derfra går avfallet inn i en gigantovn, som brenner opptil 15 tonn søppel i timen. Temperaturen er minst 850 grader celcius.

Hva er årsaken til plast i havet?

Plasten i havet kommer fra flere kilder. Den kan komme fra den overfylte søppelboksen på et offentlig sted, fra sneiper på gata eller fra tap av utstyr, dårlig avfallshåndtering eller dumping av avfall i havet. Mye av forsøplingen som registreres på norske strender er lokal, enten fra land eller fra sjø.

Hvor mye plast blir resirkulert?

I en sirkulær økonomi er målet at så mye som mulig kan bli til nye produkter. I Norge i dag gjenvinnes rundt 30 % av plastemballasjen. Ser man alt plastavfall under ett ligger graden av materalgjenvinning på under 25 %, viser anslagene. – Plast er en av vår tids største utfordringer.

Blir restavfall brent?

Restavfallet sendes til ulike forbrenningsanlegg i Norge og Sverige. Der blir det brent, og energien hentes ut og brukes i industrien eller til fjernvarme. Når vi bruker restavfallet til å lage energi, trenger vi mindre energi fra ikke fornybare energikilder som f. eks olje og gass.

Hvor kaster man VHS filmer?

Kastes i bosspannet

Restavfall skal legges i vanlige plastposer og knyttes godt igjen. Gjenstander som er for store til å puttes i plastpose og kastes i restavfallet, må leveres til en gjenvinningsstasjon.

Hvor kaster man bilder?

Har du små mengder negativer, kan du legge det i restavfallet. Har du en kasse eller to, er det fint om du tar med disse til din nærmeste gjenbruksstasjon. Og husk også at dersom du har bilder som du mener kan ha historisk verdi, så bør du kontakte Byarkivet før du evt. kaster dem.

Leave a Comment