Hva handler norrøn mytologi om?

Norrøn mytologi er ulike myter som forklarer gudeverdenen og kosmologi innen den norrøne religionen. Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under.

Hvilke guder er det i norrøn mytologi?

Man regner med tolv hovedguder i den norrøne mytologien: Odin, Tor, Balder, Vidar, Våle, Brage, Heimdall, Ty, Njord, Frøy, Ull og Forsete, hvorav Njord og Frøy ikke var æser, men vaner

vaner
Vaner (norrønt vanr, vanir) er i norrøn mytologi en gudeslekt (den andre slekten er æsene). Vanene assosieres med fruktbarhet, kjærlighet og rikdom, men også med døden. En gang i den mytologiske urtiden var det krig mellom gudættene, vanene og æsene, se Vanekrigen.
https://no.wikipedia.org › wiki › Vaner

Vaner – Wikipedia

bosatt i æsenes hjem Åsgard. I tillegg regnes av og til skikkelser som Æge og Loke blant æsene.

Hva er æser i norrøn mytologi?

Æser er guder i den norrøne religionen. En kvinnelig guddom kalles åsynje, en mannlig kalles ås. Blant de æsene som nevnes oftest i kildene er Odin beskrevet som den mektigste. Han er gift med Frigg som er den fremste av åsynjene.

Hva handler norrøn mytologi om? – Related Questions

Hva er Loke Gud for?

Loke har spesiell forbindelse til ild og smedkunst. Han har flere navn og blir for eksempel også kalt Kvedrung og Loft. Loke er sønn av jotnene Fårbaute og Lauvøy. Han er gift med Sigyn, og sammen har de sønnene Narve og Vale, også kalt Nare.

Hvorfor har Odin bare ett øye?

Odin er den eldste, mektigste og fremste av æsene i norrøn mytologi. Han er enøyd og den viseste blant æsene etter at han ofret et øye for å få drikke av jotnen Mimes kunnskapsbrønn, som ligger ved roten av Yggdrasil.

Hva er æser og jotner?

I den norrøne mytologien er jotnene de første vesenene som oppstår i tidenes morgen. Jotnene er gudenes, også kalt æsenes, motsetning og motstandere. Kampen mellom jotnene og Tor, som er æsenes beste forsvarer, er hovedmotivet i mange av de norrøne mytene. Kvinnelige jotner kalles jotunkvinner eller gygrer.

Hvem er den sterkeste guden i norrøn mytologi?

Vidar (eller Víðarr) er i den norrøne mytologien sønn av Odin og jotunkvinnen Grid. Nest etter Tor er han den sterkeste av alle gudene.

Hvem er Frøya?

Frøya er den viktigste åsynjen, gudinnen, i Åsgård og i den norrøne mytologien. Hun er egentlig en av vanene

vanene
Vaner (norrønt vanr, vanir) er i norrøn mytologi en gudeslekt (den andre slekten er æsene). Vanene assosieres med fruktbarhet, kjærlighet og rikdom, men også med døden. En gang i den mytologiske urtiden var det krig mellom gudættene, vanene og æsene, se Vanekrigen.
https://no.wikipedia.org › wiki › Vaner

Vaner – Wikipedia

, og hennes særlige ansvarsområde er erotikk, kjærlighet og fruktbarhet, men også død og seid, som er en form for magi og dyp kunnskap om livet og døden.

Hvem bor i Åsgard?

Åsgard (norr. Ásgarðr) er i norrøn mytologi plassen som æsene bygget til seg selv, midt i Midgard, for at menneskene ikke skulle kjenne seg alene og forlatt. Her bodde også åsynjer. Åsgard er en veldig gudeborg, beskyttet av tykke murer.

Hva heter de to geitene til Tor?

Et av Tors mange navn er Ake-Tor. Dette navnet har han fått fordi han ofte kjører over himmelen i en vogn trukket av de to geitebukkene Tanngnjost og Tanngrisne. Mytene forteller at torden og lyn oppstår når Tor kjører med vognen. Den ene av de to geitebukkene er halt.

Hvilket øye ofret Odin?

Sin kunnskap fikk han da han ofret det ene øyet sitt for å drikke av kunnskapens brønn (Mimes brønn). Odin er derfor enøyd. Dette gjorde han for å forstå den verden han hadde skapt.

Hva slags religion hadde vikingene?

I norsk fagmiljø omtales det gjerne som «norrøn religion» eller «norrøn mytologi», mens det i svensk fagmiljø omtales som «fornnordisk religion», skjønt i senere tid har svenskene foretrukket «fornskandinavisk religion». Dansk fagtradisjon synes å foretrekke «oldnordisk religion».

Er norrøn mytologi fra Norge?

Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordisk-germanske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller.

Hvor kommer norrønt fra?

Norrønt språk utviklet seg fra urnordisk, som i vikingtida (ca. 800–1050) spaltet seg i de tre nordiske dialektene gammelvestnordisk (norsk-islandsk), gammeløstnordisk (dansk-svensk) og gammelgutnisk (som ble talt på den svenske øya Gotland). Til disse kom etter Islands bebyggelse omkring 900 gammelislandsk språk.

Hvordan levde menneskene i norrøn tid?

Det norrøne samfunnet var, som mange andre samfunn også no, eit mannsdominert samfunn. Kvinna høyrde til inne i huset, der ho laga mat og passa unger, mens mannen var bonde og dyrka jorda, og dro ofte ut på tokt med dei andre vikingane. Då mannen var ute var det kvinna som fekk ansvaret for gårdsdrifta.

Hva var ære i norrøn tid?

Mennesket i norrøn tid var opptatt av ære, for etter døden skulle dommen felles: Hvilket ettermæle fikk mannen? Et ettermæle er det ordet, eller ryktet, en mann hadde etter sin død. Målet var å ha et navn som var knytta til ære. Ettermæle og ære er altså to begreper som henger nøye sammen.

Hvem skapte verden i norrøn mytologi?

De fikk sønnene Odin, Ve og Vile, skapergudene. Odin og brødrene hans drepte Yme

Yme
Yme (Ymir) var urjotunen i den norrøne gudelæra. Frå han stamma alle jotnane, og av kroppen hans laga æsene Odin, Ve og Vilje jorda etter at dei drap han. I den yngre Edda kallar Snorre han Aurgjelme. Andre namn på han er Ymer, Ym og Blåin.
https://nn.wikipedia.org › wiki › Yme

Yme – Wikipedia

, og etter det gjemte jotnene seg for æsene. Æsene tok med seg Yme og la ham over Ginnungagap. Av ham skapte de verden.

Hvor mange tror på norrøn mytologi?

Ásatrúarfélagið ble stiftet i 1972 og ble godkjent som nasjonelt trossamfunn 1973. Samfunnet hadde i 2021 5 221 medlemmer.

Når forsvant norrøn mytologi?

Mot slutten av 700 tallet.

Leave a Comment