Hva gjør en logistikk koordinator?

En logistikk koordinator er vanligvis en person ansvarlig for administrasjon av ressurser for et helt prosjekt, for eksempel kjøp, distribusjon og fordeling produkter. Han eller hun kan også ha ansvar for å arrangere events.

Hvor mye tjener en logistikkansvarlig?

Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnittslønnen i 300 yrker
Yrke 2017 2018
Ledere av logistikk og transport mv. 749 280 772 440
Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 736 200 763 320
Eiendomsmeglere og – forvaltere 737 520 759 600
Tannleger 740 040 759 480

Hva gjør en logistikk operatør?

En logistikkoperatør arbeider med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods eller passasjerer er vanlige oppgaver. Som logistikkoperatør jobber du med transport av materialer, varer, gods eller passasjerer.

Hva gjør en logistikk koordinator? – Related Questions

Hva er tarifflønn for lagermedarbeider?

Den nye minstelønnssatsen på kr 219,15 per time for lageransatte i engrosvirksomheter, gir en økning i år på alt fra kr 62,15 per time på minstelønnssats 1 til kr 26,15 per time på minstelønnssats 6. Les mer om resultatet av lønnsgarantiordningen lengre ned. – Dette er et resultat vi er godt fornøyde med.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hva er logistikk enkelt forklart?

Logistikk er å formidle, motta og sende gods samt planlegging, lagring og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift. Logistikkfaget omfatter også analyser av alle fysiske forflytninger av en vare fra leverandør via produksjonsleddet til kunder.

Hva er god logistikk?

Logistikk balanserer og optimaliserer ulike krav og behov, og oppfattes ofte som en kamp mellom ulike krefter og interesser. Logistikkaktivitetene påvirker viktige regnskapstall som resultat og balanse, både kort- og langsiktig. Et godt logistikksystem skal optimalisere det økonomisk resultat.

Hva gjør en logistikksjef?

En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere. Dette er ofte en toveisprosess med retur av varer. En logistikksjef koordinerer prosesser for å sikre kundetilfredshet.

Hvorfor er god logistikk viktig for en bedrift?

Logistikk er alle aktiviteter som skal sikre en effektiv varestrøm fra råvareleverandørene til det ferdige produktet når kunden. God logistikk skal øke effektiviteten, redusere kostnadene og bedre lønnsomheten i bedriftene. I Industri 4.0 kan produsen- tene effektivisere prosessene for hele lageret.

Hvordan få fagbrev i logistikk?

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Hva er logistikk utdanning?

Universitet og høgskole

Logistikk handler om å styre varestrømmer mest mulig effektivt og rasjonelt. Transportøkonomi og transportteknikk er beslektede områder innenfor samferdselsfag. Noen av logistikkutdanningene retter seg inn mot spesifikke næringer, som helse, shipping og petroleum.

Hvor kommer ordet logistikk fra?

Etymologi. Logistikk som begrep, i betydningen «kunsten å flytte, innkvartere og forsyne tropper» er dokumentert i 1879.

Hva er Grønn logistikk?

Grønn logistikk omfatter enhver forretningspraksis som minimerer miljøpåvirkningen av logistikknettverket og leveringen. Bærekraftig logistikk eller grønn logistikk sikrer en sterk bunnlinje uten å ofre kundetilfredshet, eller planetens velvære.

Hva driver en speditør med?

Speditøren jobber med logistikk og transport av varer via bil, båt, bane eller fly. Arbeidet innebærer å finne de best mulige løsningene for å frakte varer fra et sted til et annet. Som speditør jobber du globalt og må kunne internasjonale tollregler, sikkerhetsbestemmelser, geografi og kommunikasjonsveier.

Hvilke yrkesgrupper hører inn under transport og Logistikkfagene?

Yrker og kompetanser
 • Yrker som bygger på Vg2 transport og logistikk.
 • Fagoperatør i kran- og løfteoperasjoner.
 • Logistikkoperatør.
 • Yrkessjåfør.
 • Muligheter for studiekompetanse etter Vg2 transport og logistikk.
 • Studiekompetanse etter yrkesfag.

Hva kreves for å jobbe som yrkessjåfør?

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis .

Hvordan kan man få fagbrev som yrkessjåfør?

For å kunne ta fagprøven, må du ha bestått teorieksamen, og dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer og godkjenner praksisen din og som arrangerer fagprøven. Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Hva kan du bli hvis du går salg og service?

Du kan bli
 • IKT-servicemedarbeider.
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist.
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider eller salgsmedarbeider.
 • vekter.
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør. Se alle yrker og kompetanser.

Hvor mye tjener salg og service?

Det kreves ingen formell utdanning for å bli selger, men selgere kan ta fagbrev innenfor salg og service om de ønsker det. En salgs– eller markedssjef tjener i snitt 808 800 kr per år, salgskonsulent (tekniske eller medisinske produkter) 700 560 kr per år og salgskonsulenter for IKT-produkter 699 960 kr per år.

Leave a Comment