Hva gjør en laborant?

Laboranten jobber med analyse, produktutvikling og rapportering. En laborant (faglaborant) kontrollerer, kvalitetssikrer og dokumenterer produkter, metoder og materialer. Arbeidshverdagen kan variere mye, men i de fleste tilfeller jobber du med analyser, produktutvikling og rapportering.

Hva er Laboratoriefaget?

Vg3 laboratoriefaget handler om prøvetaking, analysemetoder og laboratorieteknikker for forskning, produksjon og diagnostikk. Faget skal forberede lærlingen til å utføre arbeidsoppgaver i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier.

Hva kan man bli etter kjemi og prosess?

Aktuelle arbeidsplasser for kjemiprosess kan være innen oljeindustrien, vannbehandling, næringsmiddelindustrien, forbrenningsanlegg og metallurgisk industri med flere. Laboratoriefaget utdanner faglaboranter inne blant annet forskning, produksjon, diagnostikk, matsikkerhet, helse og miljø.

LES OGSÅ  Hvor mye tjener en daglig leder?

Hva gjør en laborant? – Related Questions

Hva er kjemiprosess og laboratoriefag?

Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag handler om grunnleggende prosess- og laboratorieteknikker. Faget skal bidra til at elevene utvikler kompetanse innenfor kjemi, produksjonsprosesser og laboratorieteknikker.

Hva kan du bli hvis du går TIP?

Eksempler på hva du kan bli:
 • bilmekaniker, billakkerer, bilskadereparatør.
 • industrimekaniker, verktøymaker, sveiser.
 • bore- eller brønnoperatør.
 • matros, motormann.
 • landbruksmaskin- eller motormekaniker.
 • anleggsmaskinfører eller -mekaniker.
 • kulde- og varmepumpemontør.

Hvilke yrker trenger man kjemi til?

Hvis du har tenkt å ta høyere utdanning innen realfag, kan kjemi være ett av fagene som gir spesiell studiekompetanse. Noen studier krever at man har både kjemi 1 og kjemi 2, for eksempel medisin, odontologi, farmasi og veterinærmedisin.

Hva gjør man i kjemi 1?

I Kjemi 1 lærer du blant annet å beskrive stoffer og reaksjoner ved hjelp av kjemiske formler. Du skal også kunne utføre enkle forsøk. Kjemi 2: faget bygger videre på emner fra Kjemi 1. Du vil blant annet jobbe med forekomst, produksjon og egenskaper til materialer vi omgir oss med i vår hverdag.

Hvilke skoler tilbyr kjemiprosess?

Du kan studere KJEMIPROSESS– OG LABORATORIEFAG (vgs-2) ved 22 skoler i Norge:
 • Borg videregående skole.
 • Halden videregående skole avd.
 • Hammerfest videregående skole / Hàmmerfeasta joatkkaskuvla.
 • Hustadvika videregående skole.
 • Karmsund videregående skole.
 • Knarvik videregående skole.
 • Kristiansund videregående skole.

Hvorfor ta kjemi?

bioteknologi, materialteknologi og kjemisk prosessteknologi). Ved å studere kjemi tilegner du deg kunnskap som er viktig for å kunne bidra til å løse mange av de utfordringene som verden står overfor, både innenfor medisin, klima, industri og energi.

Hvorfor lærer vi kjemi?

Med utdanning i kjemi har du mange muligheter på arbeidsmarkedet, både i det private og i det offentlige. Kjemi grenser mot biologi, fysikk og medisin. Kjemikere er derfor sentrale medarbeidere innen tverrfaglige prosjekter som for eksempel miljø- og klimaforskning, materialforskning og bioteknologi.

LES OGSÅ  Hvor mye kan man tjene med skattekort?

Kan man ta kjemi 2 uten kjemi 1?

Ja, det er mulig å ta kjemi 1 og 2 samtidig.

Hvor mange timer er kjemi 1?

Sist undervist: Vår 2021
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Hva er lettest av kjemi og fysikk?

Samtidig, flere vil nok si at fysikk er vanskeligere enn kjemi. Dermed kan kjemi virke lettere enn fysikk, men dette er som sagt individuelt. Hva du bør velge avhenger egentlig aller mest av hva du interesserer deg for. Hva synes du var morsomt i naturfag?

Hvor vanskelig er P-matte?

P-en i Pmatte står for “praktisk”. Matematikk 1P passer for deg som syntes at matten på ungdomsskolen hadde nok utfordringer, og ønsker å fortsette samme nivå. Faget er mindre krevende enn 1T, og bygger videre prinsippene som du lærte i 10.

Hvor vanskelig er T matte?

Er Tmatte vanskelig? Tmatte er mer krevende enn P-matte, og det er en fordel om du synes det har gått bra i matten på ungdomsskolen. Du lærer mye nytt i Tmatten og progresjonen går oftere litt raskere enn i P-matten. Oppgavene i Tmatten har mindre tekst enn P-matten.

Er biologi vanskelig?

Biologi er et veldig kjekt og lærerikt fag, men det er krevende og har et stort pensum. Man får virkelig øvd seg i å «være student» og får utfordret sin egen studieteknikk. I dette faget vil du lære mange nye begreper og må jobbe godt med ulike ord og uttrykk.

Er biologi 1 muntlig?

Eksamen. Eksamen i Biologi 1 er muntlig-praktisk.

Er det mye matte i kjemi?

Det er ikke mye matte i det faget, men det er en fordel om du liker kjemifaget og laboratorieforsøk. Et formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Du kan lese mer om læreplanen i kjemi på udir.no.

LES OGSÅ  Hvor mye tjente Norge på fisk?

Hvor mange timer er biologi 1?

Sist undervist: Vår 2021
Omfang
Årstimer 140 timer
Påført vitnemål 140 timer

Leave a Comment