Hva gjør en kunderådgiver i bank?

Som kunderådgiver i bank hjelper du kunder med banktjenester. En kunderådgiver i bank behandler og vurderer lånesøknader, driver økonomisk veiledning og selger bankens tjenester. Arbeidsoppgavene vil variere, og er avhengig av hvilket ansvar du har og om du jobber med person- eller bedriftskunder.

Hva tjener en økonomisk rådgiver?

Medianlønnen for finansielle rådgiver og investeringsrådgivere er ca. 719.000,- i året, mens for kundebehandler lån eller kreditt er medianlønnen ca. 590.000,- i året. Men det kan være mulig å tjene både mindre og mer enn dette.

Hva gjør en finansrådgiver?

Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset den enkelte kundes behov. Her stilles det krav til sikkerhet, tidshorisont og forventet resultat.

Hva gjør en kunderådgiver i bank? – Related Questions

Hvor mye tjener en siviløkonom?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Man kan forvente 500 000 til 600 000 kroner i året som startlønn.

Hvordan bli finansiell rådgiver?

For å bli autorisert finansiell rådgiver kreves bestått kunnskapsprøve, praktisk prøve samt praktisk prøve i etikk («Samtalen»). Dette kurset vil gi et godt grunnlag for å bestå kunnskapsprøven i AFR og er også rettet inn mot praktisk prøve og «Samtalen».

Er min rådgiver autorisert?

Gjør søk i autorisasjonsregisteret fra autorisasjonsordningens nettside. For å styrke den finansielle rådgivningen har Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO), Finansforbundet og Verdipapirfondenes forening etablert den nasjonale autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

Hvordan bli autorisert Kredittrådgiver?

Hvordan bli autorisert? For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve. Det er også et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.

Kan Finans AFR?

KAN Finans er markedsledende innen AFR-opplæring, og kandidatene som følger vårt opplegg klarer normalt kravene med god margin. Vi har som målsetning at rådgivere som følger KAN Finans læringsløp – i tillegg til å bli autorisert – vil være godt rustet til å ta i bruk kunnskapen i den daglige rådgivningen.

Hva tjener en finansrådgiver i bank?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Startlønnen er på rundt 430 000 kroner i årslønn. Dette er grunnlønnen, utover det har man tillegg som overtid og bonusordninger.

Hvor mye tjener en HR rådgiver?

stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver kr 500 000,- – 650 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener en bank sjef?

Som visesentralbanksjef hadde Wolden Bache en årslønn på 2.120.667 kroner i 2021.

Hvor mye tjener en forsikringsrådgiver?

Jobber man på provisjon kan man jobbe veldig mye, og tjene deretter. Men en snittlønn for en nyutdannet forsikringsrådgiver er vel kanskje rundt 400.000 kroner.

Hva skal til for å bli siviløkonom?

Siviløkonom er en beskyttet tittel . For å bli siviløkonom må du ta mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag. Det er mulighet for fordypningsstudier både på bachelor- og masternivå.

Hva skal til for å bli aksjemegler?

Aksjemeglere har i hovedsak utdanning innenfor økonomi og/eller finans og makroøkonomi. Store meglerhus tar inn økonomer og gir intern opplæring. De mest relevante studiene er siviløkonomstudiet eller finansstudiet.

Hvor mye tjener en konsulent?

Tall fra SSB viser at i 2017 hadde en konsulent (omtalt som “Organisasjonsrådgiver”) i snitt lønn på 625.800kr. Dette er gjennomsnittstall på tvers av kjønn og antall år med erfaring som konsulent. Er du interessert i å vite hva du kan tjene som selvstendig konsulent kan du lage en profil på Flexify her.

Hva er en normal lønn?

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er en gjennomsnittlig fulltids månedslønn i Norge 48.750 kroner. Menn tjener i snitt litt mer enn kvinner – 51.630 kroner for menn mot 45.190 for kvinner. Det er selvsagt store forskjeller fra yrke til yrke, og fra næring til næring.

Hva er forskjellen på konsulent og rådgiver?

Tittelen konsulent har i utgangspunktet samme betydning som rådgiver; ordet førstekonsulent dukket opp i norsk i første halvdel av 1900-tallet i betydningen den viktigste (faglige) rådgiveren typisk innen et bestemt saksfelt eller for en organisasjon, bedrift eller myndighetsorgan («sjefrådgiver»).

Hvor mye skal jeg ha i lønn?

Minstelønn per time (fra 1.

For faglærte: 220,00 kr [tidligere: 209,70 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Leave a Comment