Hva gjør en husøkonom?

Som husøkonom har du ansvar for renhold i større virksomheter. En husøkonom planlegger og koordinerer oppgaver hovedsakelig knyttet til renhold. Husøkonomen har også ansvar for personalet i sin avdeling. Som husøkonom har du lederfunksjon.

Hva betyr husøkonom?

Husøkonom er en person som har lederoppgaver innen miljø-, drifts- og servicearbeid i private og offentlige institusjoner og bedrifter, både for gjester, kunder og de ansatte. Personen har blant annet ansvar for renhold og inneklima, hygiene, materialvalg og interiørplanlegging.

Hva kan man jobbe som økonom?

Som økonom kan du arbeide innenfor en rekke fagfelt, deriblant regnskap, revisjon eller analyse.
  • ledelse.
  • administrasjon.
  • regnskaps- og budsjettarbeid.
  • forretningsutvikling og strategi.
  • innovasjon.
  • salg og markedsføring.
  • markedsanalyser.
  • personalarbeid.

Hva gjør en husøkonom? – Related Questions

Hvilke yrker tjener mest?

På topp. De aller best lønnede i Norge er handels- og skipsmeglere. I gjennomsnitt har de en månedslønn på 115.060 kroner før skatt. Like etter følger ledere av olje- og gassutvikling med en månedslønn på 110.850 kroner, mens finansmeglere ligger på tredjeplass.

Hva er lønnen til en ingeniør?

Stor stigning i lønn

Teknas lønnsstatistikk viser at lønnen i 2021 i gjennomsnitt var på 911 938 kroner i privat sektor, 727 755 kroner i kommune og 712 166 kroner i staten. I 2011 var årslønnen i privat sektor 724 056 kroner, 561 498 kroner i kommune og 536 294 kroner i staten.

Hva må man ha i snitt for å bli økonom?

Du trenger generell studiekompetanse og 44 konkurransepoeng (47 hvis du ikke har førstegangsvitnemål) for å komme inn på dette studiet.

Når kan man kalle seg økonom?

Yrkestittelen «økonom» er ikke beskyttet. Det innebærer at hvem som helst kan kalle seg «økonom». Siviløkonom er derimot en beskyttet tittel for personer som har avlagt høyere utdannelse innen bedriftsøkonomi med enten 5 års varighet eller 2 + 3 års varighet, men 5 år totalt .

Kan du bli økonom med P matte?

Nei, de aller fleste studier kreves det kun generell studiekompetanse . Så om du skaffer deg dette, så er du kvalifisert 🙂 Det er noen unntak, blant annet siviløkonomstudiet og bachelorstudiet Handelshøyskolen. Der trenger du enten R1, eller S1+S2.

Kan man bli økonom med P matte?

De fleste av de krever generell studiekompetanse og har ingen krav til realfag, altså R eller S matte. Grunnen til dette er at man stort sett ikke har den typen matte på disse utdannelsene da det er bedriftsøkonomi som er aktuelt.

Hva gjør man som siviløkonom?

Siviløkonomer jobber med ledelse og styring av bedrifter og organisasjoner. En siviløkonom har en bred utdanningsbakgrunn innen økonomisk-administrative fagområder. Dette gjør en siviløkonom i stand til å arbeide i mange ulike deler av en organisasjon, i ulike funksjoner og arbeidsområder.

Hvilken matte krever økonomi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Det er riktig at nesten alle utdanninger i økonomi kun krever generell studiekompetanse , og ikke krever at du har tatt S-matte. Det er noen unntak, som siviløkonomstudiet og bachelorstudiet på Handelshøyskolen. Der trenger du enten R1, eller S1+S2.

Hvor vanskelig er P-matte?

P-en i Pmatte står for “praktisk”. Matematikk 1P passer for deg som syntes at matten på ungdomsskolen hadde nok utfordringer, og ønsker å fortsette samme nivå. Faget er mindre krevende enn 1T, og bygger videre prinsippene som du lærte i 10.

Kan man gå fra 1P til R1?

Ja, det kan du. Det er ikke noe krav om at du må ta 1T først, du kan ta R1 etter å ha tatt 1P. Så dette vil være mulig. Det er ofte en stor overgang for mange å skulle gå fra 1P til R1, men du har jo både fått smaken av 1T og S1, så det vil sikkert være en god mulighet for deg.

Kan man ta R-matte uten T?

Du må ha matematikk 1T for å fortsette med Rmatte på vg2 og vg3. Tmatten går dypere inn i matematikken enn hva P-matten gjør. Passer realfag for meg? På vg2 og vg3 realfag må du ha fordypning i to programfag fra realfagsområdet.

Kan man ta 1P og R1?

Matematikk R1 eller S1

Som privatist kan du velge å ta matematikk R1 selv om du har hatt matematikk 1P. Vær oppmerksom på at det er et større sprang fra 1P opp til matematikk R1 som er teoretisk matematikk.

Hva er vanskeligst av R og S matte?

Det er også litt subjektiv, men Rmatte er gjerne sett på som litt vanskeligere. Rmatte retter seg mot realfag, mens Smatte retter seg mot samfunnsfag. For eksempel er noen inntaktskrav på høyere utdanning at du har enten R1-matte eller S1+S2 matte.

Hva må man ha T matte til?

Hvilke utdanninger krever tmatte? Hei! Det er ingen studier som krever at du har hatt Tmatte på videregående. Tmatte anbefales for de som ønsker å ha S eller R-matte i Vg2 og Vg3, og det er flere studier som krever at du har hatt S- eller R-matte.

Hva trenger du R2 matte til?

R2 er obligatorisk for deg som ønsker å kunne studere til ingeniør. Faget egner seg også for deg som vil arbeide videre med matematikk på områder innenfor naturvitenskap, teknologi og datafag. Faget tar opp emner som geometri, algebra, funksjoner og differensiallikning.

Hvor mange poeng gir R1?

Disse fagene gir realfagspoeng
Kunnskapsløftet
Fag tatt i kunnskapsløftet Realfagspoeng
Matematikk S1 0,5
Matematikk S2 0,5
Matematikk R1 0,5

Leave a Comment