Hva er symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner?

Forskjeller i symptomer kan føre til at kvinner ikke oppsøker helsehjelp i tide. ​De vanlige og velkjente symptomene på hjerteinfarkt er klemmende smerter midt i brystet som stråler mot kjeve og/eller ut i armene. opplever mange kvinner mer atypiske symptomer som generell uvelhetsfølelse og kvalme.

Hvordan føles et lite hjerteinfarkt?

Mange opplever bare svak smerte, kvalme, svimmelhet, uvelhet, kaldsvetting. Følgende symptomer er typiske for et hjerteinfarkt under utvikling: Brystsmerter eller trykk for brystet som vedvarer over flere minutter. Beskrives som klemmende, pressende eller snørende.

Kan man gå rundt med hjerteinfarkt uten å vite at man har det?

Hjerteinfarkt uten å vite det

De fleste forbinder hjerteinfarkt med sterke brystsmerter og akutt medisinsk behandling. Det de færreste vet, er at mange har gjennomgått et hjerteinfarkt uten å vite det. Dette kalles et stumt infarkt, et hjerteinfarkt med få eller ingen symptomer.

Hva er symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner? – Related Questions

Hva er tidlig tegn på hjerteinfarkt?

Symptomer på hjerteinfarkt
 • smerter, vanligvis lokalisert midt i brystet. Smerten kan stråle ut i armer, rygg, mage og opp i kjeven. Den endrer seg ikke med pusten.
 • kortpustethet som kommer plutselig.
 • kvalme og oppkast.
 • kaldsvetting, klam og blek hud.
 • angst.
 • halsbrann kan i noen tilfeller være tegn på hjertesykdom.

Kan man få hjerteinfarkt av stress?

Stress som man ikke makter å håndtere, kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt. Stress kan også være forbundet med uheldige levevaner, usunn mat, røyk, lite mosjon o.l. Mye stress, så vel som sinne, kan også øke blodtrykket ditt.

Kan et hjerteinfarkt gå over av seg selv?

Ved et hjerteinfarkt går smertene ikke over selv om pasienten er i hvile eller bruker nitroglyserin. Hvis hjerteinfarktet er veldig stort kan man være svært medtatt, kaldsvett og kvalm. I verste fall kan man i sjokk (sirkulasjonssvikt), bli bevisstløs og dø.

Hvordan kjennes et hjerteinfarkt ut?

Smerte i brystet er vanligste symptom på hjerteinfarkt. Noen opplever smerter eller ubehag høyt oppe i ryggen, i nakken eller øverst i magen. Noen føler at smerten stråler ut i skulderen, ut i armen eller opp i kjeven. Smertene beskrives som snørende, trykkende eller klemmende.

Hvor lenge kan man leve etter et hjerteinfarkt?

Et hjerteinfarkt er en alvorlig hendelse, men i dag er prognosen for de fleste atskillig bedre enn bare for noen få tiår siden. Langtidsutsiktene varierer mye avhengig av flere faktorer, som hvor stort infarktet var og hjertets gjenværende funksjon og eventuelle komplikasjoner som oppsto, samt andre sykdommer.

Har man høy puls ved hjerteinfarkt?

Hvordan pulsen er ved et hjerteinfarkt kan variere og avhenge av årsaken til hjerteinfarktet. Det vanligste er imidlertid at pulsen øker, blant annet som følge av at man er smertepåvirket og engstelig. Da slår hjertet gjerne raskt, noe som gir økt puls.

Hva er normal hvilepuls for kvinner?

Aktive menn har i gjennomsnitt en hvilepuls på 69, mens inaktive ligger på 76. Hos kvinner er tallene 74 og 78.

Når er vondt i brystet farlig?

Akutte brystsmerter skal alltid vurderes av en lege. Det samme gjelder nyoppståtte smerter som man ikke har erfart før, og ved andre symptomer som tungpust, kvalme, kaldsvett, blek, kald eller klam hus, redusert bevissthet eller tendens til besvimelse.

Hvordan utelukke hjerteinfarkt?

Blodprøver tas ved akutte innleggelser for å finne ut om det er hjerteinfarkt. Vanligst brukt er måling av troponin. Troponin er proteiner som finnes i muskelceller og frigjøres fra skadet hjertemuskulatur. Målingen kan bekrefte eller utelukke et hjerteinfarkt.

Når bør man sjekke hjertet?

Undersøkelser hos hjertespesialist kan være nyttig for personer med hjertelidelser i nær familie, eller hvis man har en eller flere av følgende symptomer:
 • Brystsmerter.
 • Hjertebank.
 • Uavklart pustebesvær.
 • Episoder med uregelmessig puls/hjertebank.
 • Svimmelhets-/besvimelsesanfall.
 • Hevelser i beina.
 • Tungpustethet.

Hva er hjertebank symptom på?

Årsaker til hjertebank
 • Sterke emosjonelle reaksjoner. F. eks.
 • Depresjon.
 • Svært anstrengende fysisk aktivitet.
 • Stimulerende midler, bl. a. kaffe og nikotin.
 • Hormonforandringer i forbindelse med menstruasjon, graviditet eller overgangsalder.
 • For mye eller for lite thyroid.
 • I sjeldne tilfeller, tegn på uregelmessig hjerterytme.

Hvordan føles det å få hjertestans?

Pasienter som får hjertestans mister plutselig bevisstheten og faller om eller synker sammen. Pasienten blir blek, får unormal pust eller slutter å puste.

Kan hjertestans oppstå uten forvarsel?

Hjertestans kan oppstå plutselig og uten forvarsel. Noen ganger skjer det hos svært syke mennesker som tross behandling blir bare dårligere og dårligere før hjertet til slutt stanser helt. Andre ganger kan det skje hos tilsynelatende friske mennesker på grunn av hjertesykdom som ikke er kjent.

Kan man plutselig få hjertestopp?

Oppsummering. Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Cirka to av tre tilfeller skjer i eget hjem. Alle kan få hjertestans, men tilstanden forekommer hyppigere hos menn og hos eldre over 65 år.

Kan man se hjerteinfarkt på EKG?

På sykehuset vil de raskt gjøre en første vurdering av tilstanden din. Dersom du er i stand til å svare for deg, vil de spørre deg ut om symptomene og gjøre en undersøke av puls, blodtrykk, sirkulasjon, hjerte og lunger. Det vil også tas et EKG for å se etter tidlige tegn på utvikling av hjerteinfarkt.

Leave a Comment