Hva er en elektromagnetisk stråling?

Elektromagnetisk stråling er energi som overføres i form av elektromagnetiske bølger. Elektromagnetisk stråling brukes også delvis for å betegne utsending og forplantning av slike bølger.

Hvilken stråling er elektromagnetisk stråling?

Synlig lys, radiobølger og røntgenstråling er eksempler på elektromagnetisk stråling (EMS). EMS er energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom materie i form av elektromagnetiske bølger. Når en elektriske ladning forandrer sin energitilstand fører det til bølger som beveger seg.

Hvordan elektromagnetisk stråling oppstår?

Hvordan oppstår elektromagnetisk stråling? Elektromagnetisk stråling oppstår når elektriske ladninger svinger fram og tilbake og gir fra seg energi i form av elektromagnetiske bølger. Når elektronet blir tilført energi (absorpsjon), hopper elektronet til et høyere nivå i atomet (eksitering).

Hva er en elektromagnetisk stråling? – Related Questions

Hvilke typer elektromagnetisk stråling har vi?

Eksempler på elektromagnetisk stråling er:
  • gammastråling.
  • røntgenstråling.
  • ultrafiolett stråling (UV-stråling)
  • synlig lys.
  • infrarød stråling (varmestråling)
  • mikrobølger.
  • radiobølger.

Hvordan beskytte seg mot elektromagnetisk stråling?

Det er mulig å beskytte seg mot stråling på hovedsakelig to måter: 1) Ved skjerming/reduksjon av strålingseksponering. Skjerming eller blokkering av hele eller deler av den trådløse strålingen baserer seg gjerne på materialer (stoffer), maling og klær som blokkerer eller reflekterer stråling.

Hva stopper stråling?

Som regel vil den være fullstendig stoppet i mindre enn fem centimeter luft, 0,025 millimeter tykk aluminiumsfolie, en 0,01 millimeter tykk blyfolie eller et vanlig papirark. For å stoppe β-strålingen trengs opptil én centimeter tykk aluminium eller 2,5 millimeter bly, mens rekkevidden i luft kan være flere meter.

Hvilke mobiler stråler mest?

Disse stråler mest:
Mobiltelefon Strålingsverdi (W / kg)
Sony Xperia U 1.62
Sony Ericsson Xperia X10 mini pro 1.61
Nokia Asha 300 1.51
RIM Blackberry Bold 9790 1.47

1 more row

Hvilken type stråling er mest skadelig?

Radioaktiv stråling deles inn ofte i tre typer: alfa-, beta- og gammastråling. Alfastrålingen er den farligste, men den stanses lettere, enn de to andre. Alfastråling består av kjernene i heliumatomer som farer gjennom lufta med en fart på 10 000-20 000 km/s.

Hvor radioaktiv er en banan?

Ved å spise en banan får du en ekstra stråledose: 0.1 mikrosievert (μSv). Grunnen til at bananer er litt mer radioaktive enn en del andre ting er fordi de har mye kalium i seg.

Hvor mange fikk kreft etter Tsjernobyl?

En prognose over kreftrisiko viser at radioaktiv forurensning etter Fukushima-ulykken vil kunne føre til mellom 730 – 1 700 nye krefttilfeller, altså noe over en hundredel av Tsjernobyl-ulykken (17).

Hva gjør stråling med kroppen?

Strålebehandling, også kalt høyenergetisk røntgenstråling, påvirker kreftcellenes arvemateriale, slik at de enten dør eller slutter å dele seg. På denne måten er det mulig å helbrede og/eller begrense spredningen av kreft. Målet med strålebehandling er å gi en stråledose som rammer kreftcellene uten å skade friskt vev.

Hvorfor hjelper jod mot stråling?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer da risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Hvilken stråling brukes til kreft?

Strålebehandling er behandling av kreft ved hjelp av ioniserende stråling, først og fremst røntgenstråling med høy energi og stråling fra radioaktive isotoper som kobolt, iridium, jod og andre.

Hvorfor dør man av stråling?

Kreftrisikoen ved stråling skyldes at selve cellekjernen, som inneholder DNA-molekylet, er særlig følsom for stråling. Det kan føre til at cellene begynner å dele seg ukontrollert, og det kan utvikle seg til kreft. De av kroppens celler som normalt deler seg raskt, er særlig utsatt for stråleskader.

Er stråling smertefullt?

Strålebehandlingen er ikke smertefull (kan sammenlignes med å ta et vanlig røntgenbilde). Noen opplever det ubehagelig å ligge på benken.

Hvor mye stråling tåler et menneske?

Hvor mye radioaktivitet tåler vi? Menneskekroppen tåler opp mot 1000 mSv før vi får akutte skader, men doser ned til 100 mSv har vist seg å øke risikoen for visse former for kreft i en befolkning. Det betyr ikke at personer som blitt utsatt for 100 mSv eller mer nødvendigvis vil få kreft, men at risikoen øker.

Er det fortsatt stråling i Hiroshima?

Allerede ett år etter atomangrepet var strålingen så lav at gjenoppbyggingen kunne begynne. I dag er det stadig mulig å måle radioaktiviteten i Hiroshima, men nivået er nå så lavt at det er vanskelig å skille fra den kosmiske strålingen som fins overalt på jorden og i rommet.

Kan en atombombe Ødelægge hele verden?

Strategiske atomvåpen er våpen som, i motsetning til taktiske våpen, kan nå mål overalt i verden ved hjelp av interkontinentale missiler eller av større bombefly. De er så kraftige at de vil kunne ødelegge hele byer eller store områder.

Leave a Comment