Hva er substantiv og adjektiv?

Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiver. Noen eksempler på adjektiver er ordene stor, gammeldags, grønn, fin.

Hvordan finne substantiv?

Det er flere måter å finne det ut på. Den enkleste er kanskje å si at substantiv er ord vi kan sette en eller et foran: en skole, et hus, et skip og en ring. Ut fra det kan vi gjerne dele substantivene i «en»-ord og «et»-ord. Videre kan substantiver finnes i entall og flertall, i bestemt og ubestemt form.

Når bruker vi adjektiv?

Vi bruker adjektiv i bestemt form foran substantiv i bestemt form. Da må vi også ha en bestemt artikkel foran adjektivet. Vi bruker den i hankjønn og hunkjønn, det i intetkjønn og de i flertall for alle kjønn. Alle adjektiv i bestemt form slutter på –e.

Hvordan å bøye substantiv?

Bøying av substantiv

Når vi bøyer substantiv i bestemt form og i flertall, får substantivet en endelse. Hankjønnsord får endelsen –en i bestemt form entall. Hvis substantivet slutter på –e i ubestemt form, får substantivet bare endelsen –n i bestemt form. Hunkjønnsord får endelsen –a i bestemt form entall.

Hva er substantiv og adjektiv? – Related Questions

Hva er et adjektiv eksempel?

Adjektiv er knyttet til substantiv eller pronomen og beskriver egenskaper ved dem. Eksempler: smarte elever.

Er hjerte et substantiv?

substantiv hul muskel som pumper blodet rundt i kroppen, hjertet tenkt som sentrum for livsfunksjonene, hjertet med den brystflate som dekker det sinn, (ens) innerste, dypeste sinn eller f&oslas

Hvordan å bøye verb?

På bokmål bøyes verb slik: finitte former: presens (leser), preteritum (leste), presens perfektum (har lest), preteritum perfektum (hadde lest), presens futurum (skal lese), preteritum futurum (skulle lese), presens futurum perfektum (skal ha lest), preteritum futurum perfektum (skulle ha lest) og imperativ (les!)

Hvordan bøye substantivet hus?

 1. Ubestemt form (ent. ): (et) hus.
 2. Bestemt form (ent. ): (det) huset.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) hus.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) husene / husa.

Er eksempel et substantiv?

SubstantivRediger

Forslag på hvordan noe kan være eller se ut, brukes for å gjøre noe tydeligere (forklare noe).

Er ei og en og et?

Ubestemt form

Ordene en, ei og et, for eksempel en bil, ei jente, et fly. Her viser artikkelen henholdsvis hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Foran substantiver av hunkjønn kan man ifølge offisiell rettskrivning valgfritt benytte en eller ei på bokmål.

Ka e substantiv?

Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg.

Er dyr et substantiv?

Substantiv blir også kalt navnord. De er navn på personer, steder, dyr, gjenstander, følelser og ideer.

Er gull substantiv?

gull {intetkjønn}

gold {subst.}

Er lykke et substantiv?

Substantiv. 1. Dyp glede eller følelsen av dette.

Er et land et substantiv?

land {substantiv}

Det er en liten elegant land, vri og rull manøver.

Er foreldre substantiv?

Substantiv. 1. Mor eller far til et barn, oppgis spesielt i flertall.

Hvordan bøye et øye?

Her finner du lister med noen vanlige substantiv med spesiell bøying.

2Y a) Uregelmessige substantiv.

Entall Ubestemt et øye
Bestemt øyet
Flertall Ubestemt øyne
Bestemt øynene

Hvordan bøye Strand?

GrammatikkRediger
Bøyning (uregelrett)
ei strand stranda strender
en strand stranden strender
For genitiv av substantiv, se eieform.

Hvordan bøyer man mor?

 1. Ubestemt form (ent. ): (en) mor.
 2. Bestemt form (ent. ): (den) moren / mora.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) mødrer / mødre.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) mødrene.

Hvordan bøye hånd?

 1. Ubestemt form (ent. ): (en) hånd.
 2. Bestemt form (ent. ): (den) hånden / hånda.
 3. Ubestemt form (fl.): ( flere) hender.
 4. Bestemt form (fl.): ( alle) hendene.

Leave a Comment