Hva er lønnen til en flyvertinne?

Vi kan altså ikke gi et kjempegodt svar, men på utdanning.no står det oppgitt at kabinbesetning tjener 385.200,- i året, eller 32.100,- i måneden. Dette er en slags gjennomsnittslønn, som betyr at det går an å tjene mer og mindre, avhengig av de ulike faktorene.

Hvor mye tjener en kabinansatt i SAS?

En nyansatt i kabin hos SAS har 25.000 i grunnlønn i måneden før skatt. Men de får ikke en fulltidsstilling. De jobber såkalt 75/ 90 stilling – tilsvarende en stilling på 82,5 prosent, ifølge Norsk Kabinforening. Lønna blir dermed rundt 20.000 kroner i snitt, forteller Stedje.

Hva skal til for å bli flyvertinne?

Opptakskravene varierer fra selskap til selskap. Generelt er det nødvendig med normalt syn, god fysisk og mental helse, plettfri vandel og gode engelskkunnskaper. I tillegg til gode engelskkunnskaper er det en fordel om du også kan flere fremmedspråk . Erfaring fra serviceyrker eller helsevesenet er en stor fordel.

LES OGSÅ  Hvor mye vil Haaland tjene?

Hva er lønnen til en flyvertinne? – Related Questions

Hvor gammel for å bli flyvertinne?

For eksempel har Norwegian en aldersgrense på 19 år for lærlinger. For å bli ansatt som kabinpersonale/flyvertinne må man ha ha gode språkkunnskaper, god helse, kunne svømme osv. I tillegg er det veldig viktig og bra med jobberfaring fra service, reiseliv eller liknende.

Kan man ha tatovering når man er flyvertinne?

Høyde: min 156 cm – max 185 cm. Svømmedyktig (200 m) Ingen synlig tatovering eller piercing når du bærer uniform.

Hvilken linje på vgs for å bli flyvertinne?

På utdanning.no ser du at de to vanligste bakgrunnene for kabinbesetning er studiespesialisering og reiseliv. Så det er flott å gå reiseliv hvis du vil dette, men skulle du hatt mer lyst til å gå f. eks studiespesialisering, har du fortsatt gode muligheter til å kunne bli kabinbesetning!

Hvor mye tjener en flytekniker?

Statistisk sentralbyrå opererer med en gjennomsnittslønn for flyteknikere på 771.840 kroner, uten overtid.

Hva tjener Cabin Crew Widerøe?

Re: Widerøe søker Cabin Crew

Her er startlønna på ca. 23 000 pr. mnd. pluss tillegg.

Hva har en pilot i lønn?

Gjennomsnittslønnen for piloter er høy. I følge utdanning.no er den på 932.000 i året. Men det er mange faktorer som spiller inn på lønn for piloter, både hvor de er ansatt, hvor mye de flyr og hvor mye ansiennitet (erfaring) de har. Du må nok regne med å tjene mindre som nyutdannet, og at det stiger etterhvert.

Hvor mye har en pilot i lønn?

Pilotene med den høyeste lønnen jobber i KLM (2 854 000 kr i årslønn), men Lufthansa gir også en god lønn (2 698 000 kr). Pilotene som tjener mindre jobber ofte for lavpris flyselskapene som Ryanair og Easyjet (der er ofte startlønnen rundt 300 000 kr i året).

LES OGSÅ  Hva slags lege tjener mest?

Hva er lønnen til en SAS pilot?

En nyansatt flyger i SAS har en bruttolønn på rundt 479 000 kroner. Dette er lavere enn for de fleste nyutdannede sykepleiere, hvis man tar med alle tillegg. Gjennomsnittslønnen for alle flygere er imidlertid langt høyere enn for sykepleiere.

Hvor mye tjener man på å være politi?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Ifølge Utdanning.no tjener en politibetjent 638 040 kr i året, det vil si ca 53 170kr brutto i måneden (før skatt). Dette regnes ikke som lav lønn. Denne lønna er gjennomsnittet for alle som jobber i politiet.

Hvor mye tjener en sykepleier?

Som sykepleier har du en gjennomsnittslønn på 566 520 kroner i året, og siden du som sykepleier kan jobbe turnus; det vil si kvelds-, natt- og helgeskift, har du muligheten til å tjene mer.

Hvor mye tjener en kaptein?

Hva kan man forvente i lønn som kaptein? – Det kommer an på hvor du jobber, men en kaptein tjener gjerne fra rundt 900 000 kroner i året, og oppover.

Hva tjener en 1 styrmann?

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? – Lønnen starter på 650 000 kroner i året. Videre kommer det an på hvilken båt du er på, samt ansiennitet og erfaring.

Hvor mye tjener en los?

Som los kan lønne seg å være litt skoleflink, for å kunne lære seg alt man skal utenat. Man kan forvente én million i lønn og oppover.

Hva er vanlig lønn i Norge?

I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner. Her kan du se både median og gjennomsnittlig månedslønn for alle yrkene SSB har statistikk for.

Hvor mye tjener man som fengselsbetjent?

– Som nyutdannet fengselsbetjent kan man forvente å tjene 400 000 – 450 000 kroner i året, dette er inkludert tillegg man får for å jobbe helger, kveld, natt og helligdager.

Leave a Comment