Hva er kronisk nyresvikt og hvilke symptomer gir det?

De mest vanlige plagene ved uttalt eller alvorlig nyresvikt er slapphet, kløe, kvalme, tap av matlyst, tretthet, økt vannlating, kribling i føttene, søvnvansker, tungpust og gusten hudfarge. Tidlig i sykdomsforløpet er det få symptomer. Hvilke symptomer som oppstår, avhenger av graden av nyresvikt.

Hva gjør nyresvikt med kroppen?

Ved tap av nyrefunksjonen blir det en opphopning av vann, avfall og giftige stoffer i kroppen som normalt skilles ut via nyrene. Tap av nyrefunksjon forårsaker også andre problemer som anemi, sekundært høyt blodtrykk, acidose (høy surhetsgrad i kroppsvæskene), forstyrrelser av kolesterol og fettsyrer, og bensykdom.

Er nyresvikt vondt?

Symptomer er vanligvis høy feber med dårlig allmenntilstand, kvalme, hodepine, oppkast og magesmerter. Smertene i magen sitter ofte litt ut på siden, eller bak mot ryggen. Hyppig og smertefull vannlating kan forekomme.

Hva er kronisk nyresvikt og hvilke symptomer gir det? – Related Questions

Hvordan merker man nyreproblemer?

Symptomer
 • Slapphet og slitenhet som følge av anemi (nedsatt blodprosent) eller opphopning av avfallsstoffer i kroppen.
 • Tap av matlyst, kvalme og brekninger.
 • Hyppig vannlating, særlig om natta.
 • Hevelse i bena og rundt øynene på grunn av væskeopphopning i kroppen.
 • Kløe, lett for å få blåmerker, bleik hud (anemi)

Hva skal man ikke spise når man har nyresvikt?

Ved kronisk nyresykdom kan det ofte være nødvendig med restriksjoner på natrium (salt), fosfat, og protein. Fordi opptak og utnyttelse av kalsium ofte er redusert, og redusert omdannelse av vitamin D til den aktive formen, er det også viktig å passe på at inntaket av kalsium og vitamin D er tilstrekkelig.

Hvor har man vondt om man har vondt i nyrene?

Ved akutt nyrebetennelse kan du ha smerter i området bak i ryggen der nyrene sitter. Ofte har du også forhøyet blodtrykk og hevelser (ødemer), særlig i bena eller omkring øynene. Ved primær nyrebetennelse er symptomene ofte få, og oppdages ofte først når nyrefunksjonen er så dårlig at symptomene preges av nyresvikt.

Kan man bli bra av nyresvikt?

Tilfriskning etter en episode med akutt nyresvikt avhenger av årsaken til sykdommen. Hvis årsaken ikke innebærer en skade mot selve nyrevevet, vil du sannsynligvis bli helt frisk igjen. Delvis gjenopprettelse av nyrefunksjonen kan forekomme i de tilfeller der skaden ikke går helt tilbake.

Kan man bli kvitt nyresvikt?

Hvis du har kronisk nyresykdom, mister nyrene gradvis evnen til å filtrere avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet. Nyresykdommen kan være lett, moderat eller alvorlig. Det finnes god behandling som kan bremse sykdommen.

Hvor mange stadier er det i nyresvikt?

Kronisk nyresykdom er delt inn i fem stadier etter grad av nyrefunksjonsnedsettelse. Nyrefunksjonen måles som regel med en blodprøve hvor man beregner glomerulær filtrasjonsrate (GFR).

Hva er best å drikke for nyrene?

Drikk nok vann

Vann er viktig for å holde kroppen i balanse, og det er veldig viktig for nyrene at de får nok vann. Det er anbefalt og drikke 6 -8 glass pr dag, gjør du ikke dette. Vil dette kunne gjøre nyrene dine nedsatt i funksjon.

Hvorfor får man kløe ved nyresvikt?

Kløe er en vanlig problemstilling ved langtkommen nyresvikt, og kan bidra til betydelig nedsatt livskvalitet (1). Årsaken er ikke endelig kartlagt, men det er antatt at paratyreoideahormon, histamin, og kalsium- og magnesiumsalter spiller en rolle.

Hvilke medisiner kan skade nyrene?

 • De vanligste medikamenter som gir nyreskade. I prinsippet kan ALLE medisiner gi akutte tubulointerstitielle nefritter og nyreskade.
 • Aminoglykosider.
 • Penicilliner/cephalosporiner.
 • NSAIDs.
 • Kontrastvæske.
 • Litium.
 • ACEi/ARB.

Er kaffe bra for nyrene?

Siste gode kaffenyhet er at en ny studie, som ble offentliggjort i «Kidney National Report» våren 2022, faktisk viser en sammenheng mellom lavere risiko for akutt nyresvikt og kaffekonsum. De samme forskerne minner samtidig om at det allerede er påvist en klar positiv effekt av kaffeinntak for nyrene.

Er vann bra for nyrene?

Mange nyrepasienter lever i den tro at det er bra for nyrene å drikke mye vann slik at det skilles ut flere avfallsstoffer. – Dette er feil. Nyrene skiller ikke ut mer avfallsstoffer hvis man drikker mer vann. De eneste som bør drikke mye vann er personer som er plaget med nyresten.

Kan paracet påvirke nyrene?

Preparatomtalene (SPC) til legemidler med innhold av paracetamol angir at det ikke kan utelukkes nyreskade ved bruk av paracetamol. Det anbefales dosejustering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, men dersom forhåndsregler tas er paracetamol ansett som trygt å bruke ved nedsatt nyrefunksjon og til dialysepasienter (5-7).

Hvordan merker man kreft i nyrene?

Symptomer ved nyrekreft

Blod i urinen – kan ses som rosa, rød eller kaffefarget urin eller så er blod ikke synlig i det hele tatt. 50 prosent av de som blir diagnostisert med nyrekreft har blod i urinen. Blødning fra svulsten, som gir blod i urinen, kan komme og gå.

Hvordan sjekker man nyrene?

Ta med urinprøve. Hos lege blir blodet og urinen testet for å sjekke om du har akutt nyreskade. Du kan også trenge andre tester, som for eksempel en lavdose CT urinveier for å sjekke om nyrene er hovne eller om det er fysisk blokkering i en eller begge nyrene.

Hva belaster nyrene?

Vanlige årsaker til kronisk nyresykdom er dårlig regulert diabetes eller høyt blodtrykk over lengre tid. Personer med diabetes har for mye sukker (glukose) i blodet. Med tiden kan dette skade de små blodkarene som filtrerer ut avfallsstoffene i nyrene. Diabetes er den vanligste årsaken til kronisk nyresykdom.

Leave a Comment