Hva er bra med sosiale medier?

sosiale medier kan du: finne nyttig informasjon og kunnskap som er viktig for læring. få råd, finne gode rollemodeller og få økt selvinnsikt. få venner, bli kjent med hvordan andre har det og bli en del av et fellesskap.

Hvorfor være på sosiale medier?

Kommunikasjon på sosiale plattformer har i det moderne samfunnet blitt en grunnleggende del av livet for mange. Gjennom bruken av sosiale medier kan det være lettere å komme i kontakt med andre, som bidrar til at man enklere møter likesinnede mennesker og skaper sosiale nettverk.

Hvordan påvirker sosiale medier livet vårt?

Sosiale medier fører til kroppspress, dårlig selvbilde og ensomhet hos barn og unge, slår nyhetsoppslag stadig fast. Som i denne saken, hvor en forsker ved Idrettshøyskolen advarer mot at sosiale medier kan gi kroppspress til Barnevakten.

Hva er bra med sosiale medier? – Related Questions

Er sosiale medier bra for barn?

Barna lærer mye av å snakke sammen, å tenke høyt sammen og få råd fra voksne. De lærer antakeligvis like mye ved å observere det foreldrene gjør. Det er kanskje ikke så rart at mange foreldre blir mer bevisste på sin egen bruk av sosiale medier når barna begynner å bruke det.

Hva gjør sosiale medier med ungdom?

Jenter og gutter påvirkes ulikt av sosiale og digitale medier. Angst, depresjon og dårlig selvbilde rammer oftere jenter enn gutter, mens aggressive reaksjoner og atferdsvansker rammer gutter hyppigst.

Hvorfor er det 13 års grense på Snapchat?

Det er 13 års aldersgrense på tjenester som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok og andre sosiale medier fordi man ikke vil at de skal samle inn personlig informasjon om deg som barn. Er du under 13 år kan du likevel opprette en profil på sosiale medier om foreldrene dine sier det er greit.

Hvordan har sosiale medier forandret samfunnet?

Med sosiale medier har avstander, tidssoner og kulturforskjeller forvitret. Alle kan snakke med alle, alle kan bli kjent med alle og alle kan delta og bidra i samtalene. Internett og sosiale medier har gjort hverdagen åpen og transparent. Det å dele har blitt det nye hegne.

Hva er negativt med sosiale medier?

– De negative konsekvensene er knyttet til at unges bruk av sosiale medier kan føre til sosial isolering, depresjon og cyberbullying (digital mobbing), der sistnevnte trekkes frem som en risiko. Noen forskere fremhever også at det er vanskelig å gi robuste årsakssammenhenger mellom teknologibruk og mental helse.

Når fikk vi sosiale medier?

Begrepet sosiale medier ble vanlig i Norge i 2008, men sosiale medier har eksistert lenge før dette. Allerede på 70-tallet ble det utviklet en rekke tjenester som lot internettbrukere kommunisere mange-til-mange, eksempelvis Usenet, Bulletin Board System (BBS), Multi User Dungeons (MUD) og Internet Relay Chat (IRC).

Hvordan bruker ungdom sosiale medier i dag?

Ungdom mellom 13 og 18 år opplever selv at de bruker mye tid på sosiale medier.

Bruk av forskjellige sosiale medier

  • YouTube (95 prosent av unge)
  • Snapchat (80 prosent)
  • Instagram og TikTok (65 prosent)
  • Facebook (51 prosent).

Hvor lang tid bruker vi på sosiale medier?

Vi bruker 3 timer og 38 timer på internett daglig!

Blant de som bruker internett er 82 % på sosiale medier, en økning på 6% fra året før.

Hvem er mest på sosiale medier?

Den største andel er de yngre fra 18-29 år (78%), men veksten kommer først og fremst fra kvinner (de er de mest ivrige brukere også og har alltid vært dominerende på Instagram) og generelt de over 30 år.

Hvilke sosiale medier er mest populære?

Facebook har størst andel av daglige brukere (69%). Deretter følger Snapchat (46%) og Instagram (38%). 9 av 10 i aldersgruppen 30-39 år har profil på Facebook, og det er flest kvinner (52%). Snapchat er mest brukt av unge, men nå øker andelen av registrerte profiler blant de over 60 år.

Hvilket kjønn bruker sosiale medier mest?

Kvinner bruker sosiale medier i større grad enn menn, særlig på mobiltelefonen. Menn bruker lydmedier litt mer enn kvinner. Menn spiller mer digitalt enn kvinner og er de ivrigste brukerne på alle plattformer unntatt nettbrett og smarttelefon.

Hvor mange har snap i Norge?

Snapchat. Snapchat øker stadig med nye brukere. Nå har de 2 786 000 brukere og det er en oppgang på 75 000 fra fjorårets kvartal. Det er mange i alderen 18-29 år og det er også mange under 18 år som bruker kanalen.

Hvor mye er barn på sosiale medier?

90 prosent av unge mellom 9 og 18 år er på sosiale medier. Så mange som 51 prosent av 9-åringer bruker sosiale medier, ifølge Medietilsynets tall fra 2020.

Hvem bruker TikTok i Norge?

I Norge er det 1 million registrerte brukere og over 40 % av disse er under 15 år. Selv om aldersgrensen på TikTok er 13 år viser tall fra Medietilsynet (2020) at 65 % av alle barn og unge i alderen 9–18 år bruker TikTok.

Hva er negativt med TikTok?

Det finnes flere negative sider ved TikTok hvor det er voksne med onde hensikter overfor barn, kjønnsdiskriminering og mobbing, samt mennesker som gir ut for mye personlig informasjon. Barn kan på TikTok bli utsatt for negative og sårende kommentarer, som i andre sosiale medier.

Hvem er mest på Facebook?

Fra oktober 2021, 5.2 % av totalt aktive Facebook-brukere over hele verden var voksne i alderen 65 år eller eldre. 31.5 % av alle Facebook-brukere er mellom 25 og 34 år. Dette er aldersgruppen som bruker Facebook mest. Fra oktober 2021, 43.5 % av Facebook-brukere over hele verden var kvinner.

Leave a Comment