Hva brukes franske treskruer til?

En fransk treskrue er en betegnelse som brukes om store treskruer med utvendig sekskanthode og grove gjenger. De brukes først og fremst til konstruksjonsdetaljer som skal monteres i bindingsverket på trekonstruksjoner eller på tilfarere i betong.

Når bør man forbore?

Jo tettere på kanten av treet eller endeveden, desto større er risikoen for at treet sprekker, selv med selvskjærende skruer. Så når du skal skru tett på kanten av treet, skal du altså forbore. Husk at boret og skruen skal ha samme diameter.

Hvilken type skrue?

Hvis du bare skal vite en eneste ting om skruer, så er det at den bør være dobbelt så lang som tykkelsen på det du skrur fast. Dette er en god huskeregel, og selv om den først og fremst gjelder for tre, kan den også brukes på andre materialer hvis du er usikker på hvilken skruelengde du skal ha.

Hva brukes franske treskruer til? – Related Questions

Hvilke skruer til betong?

Vanlig nylonplugg til både betong og murstein. Bankes inn i hullet og utvider seg når en korrekt størrelse skrue monteres.

Hvordan henge opp på betongvegg?

Heng opp bilder med skrue og plugg på betongvegg

Har du litt tyngre bilder som du ønsker å henge på en betongvegg, anbefaler vi at du bruker skrue og plugg. Du trenger drill for å bore større hull, men bildet kommer til å sitte godt fast og risikerer ikke å ramle ned. For oppheng med skrue og plugg trenger du en drill.

Hvordan skru inn Betongskrue?

Monter betongskruen. Etter rengjøringen fra forrige punkt går innskruingen enkelt med skralle eller muttertrekker. Pass på å ikke overtrekke. Bruker du en betongskrue fra Würth kan du også bruke skruen flere ganger.

Kan man spikre i betong?

Ekspress-spiker

Dette er førstevalget hvis du skal feste spikerslag eller annet treverk til betong. Bor hull og bank inn. Den tåler større belastning, men ulempen er at den ikke kan fjernes.

Hvordan feste i betong?

Plugger
  1. Vanlige plastplugger brukes både i murvegg og betongvegg.
  2. Spikerplugg for innboring i mur og betong er en kombisak: Bor hull, bank inn pluggen, og den sitter klar til å ta imot spikerskruen som både kan bankes og skrus inn.

Hvordan bruke Ekspansjonsspiker?

Metallinnfesting for montering i massive materialer som betong, naturstein, tegl etc. Når ekspansjonsspikeren slås inn i et forboret hull, trykkes spikeren sammen, fjærer ut og ekspanderer langs hele spikeren. Rask å montere.

Hva brukes Spikerplugg til?

Spikerplugg. Levereres komplett med både plugger og spiker med gjenger (spikerskrue). Brukes i massive materialer som betong, og i mer porøse materialer som lettbetong og hulstein.

Hvordan bruker man Ekspansjonsbolt?

En ekspansjonsbolt er en type bolt som brukes til å forankre ting i fjell, murverk, betong og liknende materialer. Den virker slik at en hylse rundt selve bolten blir presset ut til sidene (ekspanderer) når bolten trekkes til og på den måten får godt feste.

Hvor langt ned skal en ekspansjonsbolt?

Tommelfingerregelen er vel at spikeren/skruen skal være 3 ganger lengden på det du skal feste slik at 2/3deler er i fast underlag. I ditt tilfelle er det nok rimelig med 120 da det ikke “bærer”, men holder på plass. Pass på så du ikke punkterer fuktsperre ol.

Hvordan feste lekter i betongtak?

Skal du montere noe på murverk eller i betong, f. eks. en lekte, som her, så er det lettest og mest holdbart å bruke spikerplugger. De fås i flere forskjellige utførelser og størrelser.

Hvor mye tåler en ekspansjonsbolt?

Det varierer nemlig med størrelsen på bolten. På de minste holder det kanskje med 10 Nm, mens de største kan kreve helt opp til 150 Nm.

Hvor mye tåler en 10mm bolt?

I 8.8 materialkvalitet er det da Strekkfasthet 800 N/mm2 multiplisert med 58 mm2 areal som gir 46400 N = 46.4 kN. Det tilsvarer ca 4.6 tonn, du kan dele på 10 omtrent.

Hvor stor skrue til plugg?

Plugger og skrue skal passe sammen

På mindre skruer, opp til 5 med mer i tykkelse skal pluggen normalt være 1 med mer større i diameter. På tykkere skruer bør du velge en plugg som er 2 med mer større.

Hvordan vet jeg hva slags vegg jeg har?

Dersom du er usikker på hva veggen er laget av, kan du borre et lite hull på festestedet og sjekke fargen på det som kommer ut av borehullet. Er det hvitt pulver, er veggen laget av gips. Er det grått eller rødlig, er veggen av betong eller teglstein. Er det er trespon, er det en trevegg du skal forholde deg til.

Hvordan henge opp tunge ting på gipsvegg?

Tunge oppheng i gips
  1. Bor hull.
  2. Trykk gummipluggen inn i hullet. Plasser gjenstanden over pluggen og sett inn skruen.
  3. Trekk til skruen slik at pluggen ekspanderer og tetter på baksiden.

Hvordan få ut skrue uten hode?

A: Verktøyet du trenger er nok en grisepikk. Den er laget slik at du borer et tynt hull med metallbor inn i senter av skruen. Så skrur du inn grisepikken i dette hullet. Denne vil så sette seg fast og du vil da kunne skru ut skruen.

Leave a Comment