Hva er Topcontent?

Hva er Topcontent? Hos Topcontent vil du se tekstoppgaver i alle mulige sjangre, helt avhengig av hva våre kunder bestiller. Når du ser over hva som skal til for å skrive for oss, må du samtidig tenke over at oppdragene også innebærer en del research.

Hvordan bli tilsynsfører i barnevernet?

Hvordan bli tilsynsfører i barnevernet? Det stilles ikke krav til særskilt utdanning eller erfaring for å kunne være tilsynsfører. Det kan være en fordel å ha erfaring fra arbeid med barn og unge. Tilsynsfører skal gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet får tilfredsstil- lende omsorg i fosterhjemmet og skal kunne bygge opp et tillitsforhold til barnet.

Hva er en terminalarbeider?

Hva er en terminalarbeider? Terminalarbeider er en yrkesutøver som arbeider med håndtering og transport av gods internt og eksternt, sikring av last, planlegging av vareflyt og lagring, ekspedering inkludert dokumentbehandling, samt service og kundebehandling. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.

Hva tjener Foodora sjåfører?

Hva tjener Foodora sjåfører? Det blir mye mindre enn kravet de kom med, sier Olai-Olssen til E24. Lønnen til Foodora-syklistene ligger i dag på omtrent 157,5 kroner i lønn på hverdager. Grunnlønnen er på 120 kroner. I tillegg kommer 15 kroner ekstra per leveranse på hverdager, 20 kroner per leveranse på lørdager og 25 kroner på søndager.

Hvor mye tjener en vanlig sykepleier?

Hvor mye tjener en vanlig sykepleier? Sykepleiere hadde i 2020 høyest gjennomsnittlig årslønn (grunnlønn + tillegg) av alle grupper i kommunesektoren med 3-årig høyskoleutdanning, 570.200 kroner. I 2019 fikk stillingsgruppen med 3-årig høyskoleutdanning, hvor sykepleierne er den klart største gruppen, et spesielt lønnsløft.

Når mister man krav på sykepenger?

Når mister man krav på sykepenger? Grensen er den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt. Perioder 3 år tilbake i tid blir lagt sammen hvis det er mindre enn 26 uker mellom noen av periodene. Har du brukt opp de 52 ukene, må det gå 26 uker uten sykepenger eller arbeidsavklaringspenger for at du kan få sykepenger på nytt.

Hvor lenge må man jobbe før man kan bli sykemeldt igjen?

Hvor lenge må man jobbe før man kan bli sykemeldt igjen? Sykepenger får man for ett år. Nye sykepengerettigheter tjenes opp ved å arbeide 6 måneder uten sykmeldinger. Pasienten kan imidlertid sykmeldes i arbeidsgiverperiodens 16 dager uten ny opptjening. Pasienten må arbeide nye 16 dager uten sykmelding før han igjen har krav på sykepenger fra arbeidsgiver.

Hvor mye tjener ein sveiser?

Hvor mye tjener ein sveiser? – Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.

Hva er lønnen til en sveiser?

Hva er lønnen til en sveiser? – Lønnen varierer etter hvor lenge du har jobbet og kompetansen din. Jeg anslår at på et vanlig verksted tjener en sveiser mellom 400 000 og 500 000 kroner i grunnlønn, men det kan ofte bli overtid.