Er trainee stillinger betalt?

Får jeg lønn? Du får konkurransedyktig lønn. Lønna forhandles hvert år hvor det tas høyde for konsumprisindeks og ansiennitet. Alle traineer i samme kull får samme lønn uavhengig bakgrunn og utdannelse.

Hva gjør en trainee?

Traineen skal i utgangspunktet allerede kvalifisere til en jobb i bedriften, men vil som trainee få veiledning av en mentor, jobbe i ulike avdelinger og bli kjent med flere deler av bedriften. Ofte er målet, både for trainee og bedrift, at traineen etter endt kontrakt får fast ansettelse i bedriften.

Når er man trainee?

En trainee er som nettopp er ferdig med utdanning og som har fullført et løp på minst tre år. Du er ny i arbeidslivet med maksimalt tre års arbeidserfaring etter endte studier.

Er trainee stillinger betalt? – Related Questions

Hva er forskjell på lærling og trainee?

Trainee forveksles ofte med lærling begrepet. Konkurransedyktig lønn, spennende prosjekter, mye ansvar, lederutviklingsprogram, deltagelser i strategimøter, gjør blant annet at traineeordningen skiller seg fra ordinær lærlingstilling.

Hva er trainee sykepleier?

Traineesykepleier er en nyutdannet sykepleier som ansattes i fast 100% stilling fra første dag, og som fra ansettelse følger et toårs trainee-program.

Hvordan få jobb som trainee?

Hva kreves for å bli trainee? Ofte kreves det utdanning på mastergradsnivå. Så lenge denne utdanningen er relevant til noe av det bedriften driver med til vanlig, er muligheten der for at søkerne blir vurdert. Gode karakterer kreves, og ellers gir relevante sommerjobber og verv, og ikke minst en god søknad fortrinn.

Hvorfor jobbe som trainee?

Som trainee får du allsidig og utfordrende arbeidsoppgaver tidlig i karrieren, med en bratt læringskurve. Noen av traineene får sjansen til å delta på strategi- og styremøter, forretningsreiser og blir kjent med innsideinformasjon fra bedriftene, som kanskje ikke alle nyutdannede får muligheten til.

Hvordan skrive søknad til trainee?

For nettopp det kan Trainee Innlandet lese i CVen din.

Du bør likevel alltid inkludere:

 1. Hvilke ferdigheter er du god på?
 2. Hva har du oppnådd?
 3. Hva gjør deg motivert for å søke til Trainee Innlandet? Skriv en setning om dette, og tilføy gjerne noen eksempler.
 4. Hvorfor er du personlig egnet til traineestillingen?

Hvordan skrive CV som 16 åring?

En CV er en kort og punktvis oppramsing av det du har gjort i livet ditt, og inneholder ofte denne informasjonen:
 1. Personlige opplysninger (navn, kontaktinfo, adresse og fødselsdato)
 2. Din utdanning.
 3. Dine erfaringer.
 4. Annen relevant info: kurs, språkkunnskaper og datakunnskaper.
 5. Referanser.

Er søknad og CV det samme?

En CV (Curriculum Vitae som betyr en kort beskrivelse av eget livsløp) skal liste opp fakta om deg. Den skal fortelle hvem du er, hva slags utdanning du har, og hva du har gjort. Når du søker på en jobb, skal du sende med både søknad og CV. Se dette eksemplet på CV.

Hva skal man ha på CV?

Dette må du ha med i CV-en:
 1. Kontaktinformasjon.
 2. Nøkkelkvalifikasjoner, profil eller sammendrag.
 3. Arbeidserfaring.
 4. Utdanning.
 5. Annen relevant erfaring; eks sertifiseringer, kurs, frivillig arbeid o.l.
 6. Referanser.

Hvor mange referanser er vanlig?

Ha gjerne 5 referanser, men bruk kun 2 til 3 når du søker jobb. Hensikten med mange referanser er at da kan du bruke disse strategisk, det er kanskje lurere å bruke en referanse på en jobb da det f. eks. kan være en relasjon med denne og arbeidsgiver du søker hos, mens en annen referanse passer bedre til en annen jobb.

Er det vanlig å legge ved vitnemål i jobbsøknad?

Vitnemål og attester

Send eller levér aldri fra deg originale dokumenter. Ha alltid en bunke med ferdige kopierte (og eventuelt attesterte) attester og vitnemål liggende klare til du skal sende en ny jobbsøknad og CV.

Kan CV være 2 sider?

En side er passende for mange, men du kan strekke deg til to sider. Husk at CV-en skal være oversiktlig og grei, men den bør ikke være så kort at du ikke får fortalt sentrale ting. 6.

Hvor langt tilbake skal en CV gå?

Noen har hatt sommerjobber i mange år allerede, og lurer om de skal skrive alt på CV-en. En tommelfingerregel er å inkludere 10 år tilbake i tid hvis det er relevant for stillingen, og 5 år hvis det ikke er relevant.

Hvordan føre nåværende jobb på CV?

Få inn hvem du er som person. Du skal alltid sette opp CVen din i omvendt kronologisk rekkefølge. Det du har gjort sist skal komme øverst. Aller helst bør din nåværende jobb stå øverst.

Skal man ha med barneskole på CV?

Ta med både tidsrom, utdanning og lærested. Det er vanlig å sløyfe grunnskole, og ofte også videregående skole dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som en har tatt. Har du ikke høyere utdanning, er det naturlig å ta med grunnskole og videregående skole.

Hvordan ser en god CV ut?

En CV bør inneholde:
 • Personlige data. Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-post og fødselsdato.
 • Utdanning. Lag en oversikt over skolene du går og har gått på.
 • Jobberfaring. Har du hatt jobb før, for eksempel i arbeidsuka?
 • Annen erfaring.
 • Kurs.
 • Språkkunnskaper.
 • IT-kunnskaper.
 • Fritidsinteresser.

Hvilken grad har man etter videregående?

Videregående skole i Norge

Alle har rett til tre års videregående opplæring tatt ut over en femårsperiode. Denne utdanningen fører fram til studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Leave a Comment