Er jernbanesviller giftige?

Kanskje du lekte på gamle jernbanesviller da du var liten, men du bør unngå at barna dine gjør det samme. Tjærestoffet kreosot inneholder både kreftfremkallende og sterkt irriterende stoffer. Det er særlig hudkontakt med kreosot som kan gi økt helserisiko.

Hva koster jernbanesviller?

Montér har den beste prisen nå (515,00 kr). Det siste året har XL-BYGG hatt flest dager med den beste prisen på Jernbanesvill 7.5×20 x 180cm brun.

Hvor mye veier en Jernbanesville?

Svillen har en lengde på 2600 mm og største bredde lik 300 mm. I midtpartiet har svillen en minste bredde på 220 mm. Svillen har en vekt på ca. 270 kg.

Er jernbanesviller giftige? – Related Questions

Er kreosot giftig?

Kreosot inneholder stoffer som er helse- og miljøskadelige. Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og stoffer som er sterkt irriterende for huden. Undersøkelser har vist at personer som har blitt utsatt for kreosot gjennom jobben oftere fikk hudkreft enn andre.

Hvor lang er en Jernbanesville?

260cm lengde! Sender over hele landet.

Er det lov å bruke jernbanesviller i hagen?

Har du gamle kreosotimpregnerte jernbanesviller i hagen? Fjern dem, det er like helsefarlig som forbudt. Det er forbudt å bruke gamle jernbanesviller, telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot, på steder der det kreftfremkallende stoffet lett kan komme i kontakt med huden.

Hva lukter kreosot?

Den lukter som røyk og smaker brent. Den har blitt brukt som desinfeksjonsmiddel, avføringsmiddel og hostemedisin, men de fleste har blitt erstattet med nyere medisiner. Den japanske medisinen Seirogan inneholder ca. 130mg kreosot per dose for en voksen, som hovedingrediens.

Hvor kaste jernbanesviller?

Kreosotimpregnert trevirke er avfall som kasserte lyktestolper og jernbanesviller, og vil være svart/brunt eller grålig i fargen avhengig av hvor gammelt det er. Husk at alt av farlig avfall er deklarasjonspliktig, og må være deklarert på forhånd før det kan hentes/leveres til godkjent avfallsmottak.

Hva er gratis å kaste på BIR?

Sorter ut all plast-, glass- og metallemballasje, samt papir, papp og drikkekartong. Lever alt av farlig avfall og EE-avfall gratis til BIRs mottak eller forhandlere.

Hva kan man kaste gratis?

Mye avfall kan leveres inn helt gratis. Det betyr at det er penger å spare på å sortere avfallet.

Disse avfallstypene er gratis å levere inn

  • Batterier.
  • Bølgepapp.
  • Dekk.
  • Elektrisk og elektronisk avfall.
  • Fiberduk fra landbruk.
  • Folie fra handel og industri.
  • Hardplastemballasje.
  • Innernett.

Kan man kaste jord i skogen?

– Forsøpling er forbudt enten avfallet dumpes på privat eller kommunal grunn og det er i henhold til Forurensningsloven forbudt å kaste hageavfall i naturen, og overtredelse er straffbar.

Hvor kaster man gamle kassetter?

Kassetter – Video og musikk sorteres som restavfall.

Hvor kan jeg kaste planker?

Leveres til gjenvinningsstasjon

Trevirke kvernes opp og brukes til skogsbilveger, flis, strø i større komposteringsanlegg og lignende. Rent trevirke kan brukes til biobrensel.

Hvor kaster man Kaseroller?

Kasserolle sorteres som jern og metaller

Ofte består gjenstander av ulike materialer, men har det du skal kaste litt innslag av metall, så kan det kastes i containeren for jern og metaller.

Hvor kaster man pillebrett?

Pillebrett sorteres som restavfall
  • Bleier.
  • Matrester dersom du ikke komposterer.

Hvor skal tomme shampoflasker kastes?

Shampoflasken og skyllemiddelet er også emballasje, som skal kastes i den blå posen.

Hvor skal man kaster potetgullposer?

Potetgullposer sorteres som plast eller restavfall.

Leave a Comment