Når vokser gåsunger?

Selje blomstrer før lauvsprett om våren med gulfarga blomsteraks, kalt gåsunger, på hannplantene og noe mer anonyme grågrønne aks på hunnplantene. Selje produserer nektar og er en meget viktig matplante for insekter som humler og bier tidlig på året.

Når blomstrer Seljen?

Selja blomstrer tidlig på våren med gulfarga blomsteraks, og noe mer anonyme grågrønne aks på hunnplante på adskilte trær. De gule, lodne hannaksene kalles ofte for «gåsunger» eller «puselabber». Aksene kalles ofte rakler, men er egentlig ikke rakler i botanisk forstand.

Når blomstrer gåsunger?

Både hann og hunn

De lodne blomsterknoppene kalles ofte for «gåsunger» eller «puselabber». Vi vet at våren er på vei når blomstene på hanntrærne lyser gult i gult langs åkrer og veier, lenge før andre trær har fått blomster eller blader. De små seljeblomstene er samlet i opprette blomstersamlinger.

Når vokser gåsunger? – Related Questions

Når springer gåsunger ut?

Tresorten blomstrer på barkvist, og i Sør-Norge starter spredningen ofte i midten av april, og i Nord-Norge cirka en måned senere. De fleste artene blomstrer på barkvist før bladene springer ut. Blomstene, bedre kjent som gåsunger, gjør at veksten er attraktiv for insekter.

Skal man sette gåsunger i vann?

Gåsunger, puselabber eller kattelabber – kjært barn har mange navn. Uansett hvilket navn du bruker, er Salixkvistene en selvskreven gjest på påskebordet. De tåler fint å være uten vann, og egner seg godt til å legge rett på bordet, på hver kuvert eller i vaser sammen med blomstene.

Hvor finner jeg gåsunger?

Blomstrer nå

Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier – trær som finnes over hele landet. Blomstene fra disse trærne er altså gåsunger, eller kattelabber som noen også kaller det.

Hva spiser gåsunger?

Har du tenkt over at gåsunger egentlig er blomster? Det er de altså, og de er propp fulle av nektar og pollen og en viktig matkilde for humlene på våren. Og som du seer av bildene her, det er ikke bare humler som spiser av de!

Hva er forskjellen på gråor og svartor?

Gråor har i utgangspunktet fastrot, men rotutviklingen tilpasser seg bunnforholdene. Gråor blir sjelden gammel, men enkelte trær kan bli opptil 200 år. Svartor er et varmekjært edellauvtre som blir opptil 25 meter høyt. Svartor får gjerne en eller flere rette stammer som rekker høyt opp i den ovale kronen.

Hvordan ser gåsunger ut?

Gåsunger blomstrer tidlig, og er blant de første vårtegnene. Arter med gåsunger har egne hann- og hunnplanter (er særbu) og blomstersamlingene er ulike; hannplantenes gåsunger er gule på grunn av pollenet, mens hunnplantenes gåsunger er grågrønne siden de har et grønnlig arr i stedet for pollen.

Hvordan sprer selje seg?

Blomstringen skjer før lauvsprett i mars-mai. Selje bestøves (pollineres) av insekter. Frøene er modne i april-juni, og spres med vinden. I tillegg til frøformering, setter selja villig stubbeskudd.

Hvordan kjenne igjen trær?

Hvordan kjenne igjen tresorter?
 1. Ask. Kan ofte kjennes igjen på den gråaktige barken.
 2. Bjørk. Kjennes som regel igjen på den hvite barken.
 3. Bøk. Bøk kjennes som regel igjen på den glatte, gråe stammen.
 4. Furu. Furu har LANGE nåler og små kongler.
 5. Gran. Gran har KORTE nåler og lange kongler.
 6. Selje. Selje har grå bark.
 7. Rogn.
 8. Osp.

Når kommer de første vårtegnene?

Husk at vårtegnene avhenger av temperaturen, ikke kalenderen. Ligger snøen lenge og det er kaldt utover mars og april, vil vårtegnene komme senere. Det er også forskjell på lavlandet, altså rundt sjøen og fjorden, og steder som ligger høyere opp.

Hva er tegn på vår?

Vårtegn
 • algeoppblomstring.
 • blåveis.
 • bokfink.
 • fuglereir.
 • gjøk.
 • gransanger.
 • gress.
 • gåsunger.

Hva er den første vårblomsten?

Hestehov, eller leirfivel, er blant de første vårblomstene og blomstrer fra mars til mai. Den tilhører kurvplantefamilien og blir 5–20 cm høy og trives best i næringsrik jord. Hestehoven vokser i Europa, Nord- og Vest- Asia, Nord-Afrika, USA og Canada.

Når på året kommer blåveis?

De er tidlig ute, de små, blå knoppene som strekker seg mot sollyset gjennom dødt løv. Når solen varmer skogbunnen, og plussgradene råder i februar, våkner blåveisen til live.

Har man løv til å plukke blåveis?

Biologen opplyser at blåveisen kun er fredet når den vokser i et område som er fredet. Alle andre steder kan man plukke den. Det er heller ikke ulovlig å spa den opp og plante den i et blomsterbed, men Wesenberg advarer folk mot det siste.

Er blåveis giftig?

Blåveis (Hepatica nobilis) er ei plante med mildt irriterande plantesaft. Ein liten smak gir vanlegvis ikkje symptom. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har ete store mengder blåveis.

Hvor lenge er det normalt å ha blåmerke?

Et blåmerke varer i 1-2 uker. Det blir først rødaktig, deretter blålilla, så grønt, gult og til sist brunaktig. Forskerne benytter seg av den naturlige nedbrytningen av det røde fargestoffet i blodet, hemoglobin, for å finne alderen på merket.

Hvor fort går blåmerker bort?

Slik utvikler et blåmerke seg

Etter hvert som blåmerket absorberes av kroppen vil fargen endres til grønn, gul og så gå helt bort i løpet av et par ukers tid, sier Guldbakke.

Leave a Comment