Når tid setter man poteter?

Du kan dyrke potet fra rundt 1. mai. Vent til all fare for frost er over.

Hvor lang tid tar det før potetene spirer?

Variasjonene i oppspiring kan være fra 1til 6 uker fra setting til oppkomst. Seinest spiring får man ved tidlig setting av spiretreg sort og fysiologisk unge settepoteter i kald jord, med påfølgende kaldt vær etter setting.

Kan man bruke vanlige poteter som settepoteter?

Mattilsynet vil ikke at du skal sette poteter fra matbutikken rett i jorda i hagen, fordi poteter som ser friske ut, likevel kan inneholde små organismer som kan smitte over fra kjøkkenhagen til jordbruksarealer og gjøre store skade.

Når tid setter man poteter? – Related Questions

Når vet man at potetene er ferdig?

Hvis du har forkultivert potetene, kan du regne med å kunne høste omtrent 8 uker etter plantingen hvis det er ferskpoteter. Hvis du har satt sommerpoteter, kan du høste etter ca. 10-12 uker, og det tar enda litt lengre tid for sene potetsorter.

Hvor mye poteter får man av en settepotet?

Én settepotet kan gi 20 poteter, så du trenger ikke mange kvadratmeterne før du kan dyrke nok poteter for hele vinteren, sier Margunn Ueland.

Er det farlig å spise poteter med skurv?

Du kan trygt spise potene, men skurven gir dårligere vekst/avlinger. Smitten kan overleve i jorda i 6-8 år. Hvis du har mulighet for det, bør du ikke dyrke potet på den samme flekken de neste 8-10 år, og bruke bare kontrollert settepotet.

Hvor lenge må poteter stå i jorda?

Vente og hyppe

En potet du setter i jorda bruker ulik tid fra sort til sort å bli høsteklare. De sier allikevel i gjennomsnitt 100-120 dager. Å hyppe en potetplante gjør du enkelt ved å fylle kompost/jord inntil og oppover stammen på den grønne planten (potetriset).

Kan man sette grønne poteter?

Man kan for eksempel spare de grønne potetene man ikke kan spise. De fungerer fint som settepoteter, så lenge de er fine og ikke har tydelige sykdommer som skurv eller annet.

Hvordan lage egne settepoteter?

Settepoteten må ikke settes for grunt, for da kan man få grønne poteter i avlinga. Det bør være 6-8 cm jord over potetene etter setting. Når potetriset spirer og er 15-20 cm langt, er det på tide å hyppe. Det vil si å grave små «grøfter» mellom potetrekkene og pakke denne jorda rundt potetrisene.

Hvor mange poteter i en bøtte?

Settepotetene bør ha groer før du legger dem, jorda skal bare være svakt gjødslet. Fyll på 10-15 centimeter med jord og legg tre settepoteter i hver bøtte. Ta så 10 centimeter jord på toppen. Deretter plasserer du bøttene på et solrikt sted etter at du har vannet.

Når skal Potetriset fjernes?

Høst inn potetene når det er pent vær. Etter frost vil potetriset dø og potetene stoppe å vokse og bør høstes. Du kan gjerne vente til potetriset har visnet for å få full uttelling på avlingen. La potetene gjerne også ligge litt på bakken før du plukker de opp og legger de i luftige kasser eller sekker.

Skal poteter ha kalk?

Det bør ikkje kalkast i potetåret. Det kan føre til sterkt åtak av flatskurv. Det beste er å kalka lite og ofte. pH mellom 5 – 6,5 er høveleg for potet.

Hvor mange poteter i en stor pallekarm?

Jorden skal være lett og porøs, slik at potetene lett kan sette mange knoller. I en vanlig pallekarm kan du ha 12-16 poteter. Legg dem 7-10 cm dypt. I en murerbøtte kan du ha to poteter.

Når potetene blomstrer?

Når potetplanten blomstrer begynner det å dannes knoller under planten. Du kan begynne å høste så smått til egen middag. Bruk greip, ikke spade. Da unngår du å skade potetene.

Hvordan unngå skurv på potet?

Jord som brukes til potetdyrking bør ha et vekst- skifte med minst 3 år uten potet for å unngå at det hoper seg opp smitte av svartskurv, sølvskurv, svart- prikk og vorteskurv i jorda. Jorda bør ikke ha høy pH (>6,5) eller være nylig kalket, da høy pH er gunstig for å oppformere flatskurvorganismer.

Kan man sette poteter på samme sted?

Det er viktig å ikke sette potetene på samme sted hvert år. – Vent helst tre år før du dyrker poteter på samme sted, ellers kan sykdommer og skadedyr gjøre jorda uegnet til potetdyrking i mange år framover, sier Molteberg.

Er Flatskurv farlig?

Flatskurv er en viktig sykdom på potet i Norge. Den fører til reduksjon i kvalitet og dermed også markedsverdi. Sykdommen forårsakes av jordboende, grampositive, trådformede bakterier i slekten Streptomyces.

Hvorfor blir Potetriset gult?

– Noen har sikkert sett at potetriset kan ha gule og grønne sjatteringer. Det er ingen dramatikk i dette, forsikrer Vidar Westum, daglig leder i Nord-Østerdal Forsøksring. Den lysegule og grønne mosaikkfargen, som en del av potetriset har fått i Nord-Østerdal, forårsakes av et virus.

Når kutte potetris?

Med “avslutte veksten” mener de å skjære ned/fjerne potetriset. Ellers blir det anbefalt å fjerne riset, når maks 10-15% av det, viser tegn på en eller annen sykdom, som regel tørråte!

Leave a Comment