Når slipper grana konglene?

Hos gran skjer utviklingen fra blomst til frøsetting i løpet av tre år. Det første året lages kongleanleggene. Blomstring, pollinering, utvikling av gametofytten, befruktning og frømodning skjer i løpet av det andre året. Det tredje året tidlig på våren slippes frøene fri og konglene faller av samme høsten.

Hvor mye vokser et grantre i året?

Treet må starte raskere

Da kommer det en ny krans av grener med nåler, og slik fortsetter det. I løpet av de første årene vokser treet derfor bare 10–20 centimeter i året, mens det kan vokse opp mot en halv meter i året i sluttspurten. Når treet har blitt tre år gammelt, er det klart til å bli plantet ut.

Hva er forskjellen på gran og furu?

Det meste av kledningsbord du finner i byggvarehusene, er gran. Treet er litt mykere, lettere og lysere enn furu, uten et klart skille mellom kjerneved innerst og splintved ytterst. Cellestrukturen i veden er tettere enn i furu. Gran har også normalt mindre kvister enn furu, men kvistene er ofte svarte og harde.

Når slipper grana konglene? – Related Questions

Hvor ofte får grana kongler?

Gode frøår hos grana, hvor det produseres mye frø i skogen, forekommer med ujevne mellomrom. En varm og tørr sommer det ene året er forutsetningen for at treet skal sette blomsterknopper for påfølgende år. Tommelfingerregelen er at det kan gå fra 4 til 10 år mellom hvert frøår.

Hvor er det mest gran i Norge?

Gran er skyggetålende og vokser på alle typer jord, men trives best på næringsrik, dyp jord med frisk fuktighet. Gran (Picea abies) dekker over halvparten av Norges skogareal. Det er utbredt over store deler av Østlandet, Trøndelag og Helgeland, og med forekomster på Vestlandet og nord for Saltfjellet.

Er furu bra ved?

Furu fungerer i vedomnen

– Vi har ca. 30 tresortar i Noreg som kan brukast som ved. Furu og gran har litt mindre energi, men eignar seg veldig godt til fyring på hausten eller om våren.

Hva gir mest energi av furu gran eller bjørk?

Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH. Mange tror at det bare er bjørk som gjelder.

Hva kjennetegner furu?

Kjennetegn: Furu blir et stort tre, opptil 40 meter høyt. Furu har ofte en lang naken stamme med greinene samlet øverst. Nålene sitter to og to sammen, og furu har lengre nåler enn gran. Knoppene er spisse og klisne.

Hva er det som kjennetegner gran?

Kjennetegn: Stort tre som kan bli nærmere 50 meter høyt. Nålene er firkantet, stive og spisse. Nålene er kortere og føles mer “stikkete” enn på furu. De unge skuddene er lysegrønne.

Hvordan se forskjell på gran og edelgran?

Hos edelgran er nåla festet til kvisten med en slags sugekoppformet festeskive, mens hos vanlig gran er nålefestet svært tynt, og nålen sitter på en vorteformet utvekst på kvisten. Herbarieeksemplarer av vanlig gran er gjerne sørgelige greier: en naken kvist og en konvolutt med løse nåler.

Når hogge gran?

Når skal jeg hogge skogen? Skogen er hogstmoden når veksten blir så lav at det lønner seg å plante ny skog. Dette pleier å skje 60-120 år etter planting, og tar typisk kortere tid ved kysten enn i innlandet.

Hvor mye er et grantre verdt?

– Et middels stort grantre til en verdi av 100 kroner kan gi rundt 400 kilo fyringsved til en verdi av rundt 360 kroner. Men dersom vi prosesserer tømmerstokken i vårt bioraffineri i Sarpsborg, kan det gi en palett av biomaterialer eller biokjemikalier til en verdi av rundt 1.400 kroner.

Kan man toppe grantrær?

” Unngå å toppe trær. Det utsetter treet for angrep av råtesopper og gir på sikt et stygt ødelagt og potensielt farlig tre. ” Ikke bruk sårmaling. Det kan gi bedre forhold for råtesopp og hindrer treets naturlige forsvarsmekanismer.

Hvordan drepe et grantre?

bor ett par hull i treet og tøm i roundup. eller du kan ringbarke treet. Her er et fullstendig miljøvennlig men ikke usynlig alternativ til batterisyre og glysofat; Ringbarking. Fjern all bark helt inn til veden i en ca 2-3cm høy ring rundt trestammen, da vil røttene dø siden det ikke skjer ny rotvekst.

Hva er best av gran og furu?

Gran har den fordelen at den ikke sprekker så lett som furu, og kan i mange tilfeller være best egnet som kledning. I tillegg vil ikke kvistene i gran «blø» igjennom malingen, slik tilfellet er med furu. Til gjengjeld er furu noe mer motstandsdyktig mot råte.

Er det farlig å fyre med gran?

For grana spraker, og gnister slår alle veier. Da er bjørk best. Gran er fin både som opptenningsved og for å vedlikeholde varmen etter at du har fått god fyr.

Hvilken tresort brenner dårligst?

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. volum. Når du skal kjøpe ved, og du blir tilbudt blandingsved, lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem.

Hvilken ved brenner lengst?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10-12 meter høye.

Er vedfyring lønnsomt?

Siden det meste av strømmen vi bruker i boligen går til oppvarming vil vedfyring være et økonomisk godt alternativ selv med statens strømstøtte. Ifølge Norsk Varme – bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, er det lønnsomt å fyre med ved når strømprisene stiger.

Leave a Comment