Når skal man plante barlind?

Barlind med rotklump kan plantes på våren (mars–juni) og høsten (september–oktober) så lenge jorden ikke er frossen. Planter i krukke kan også plantes på sommeren.

Hvor giftig er barlind?

Barlind er en giftig plante

Barlind (Taxus baccata) er en giftig plante. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom barnet ditt har inntatt barlind. Hele planten, bortsett fra den røde fruktkappen, inneholder giftstoffer. Frøet inni fruktkappen er imidlertid giftig dersom det tygges.

Hvordan lykkes med barlind?

Barlind trives best i moldrik, næringsrik og godt drenert jord. De aller fleste typer barlind trives dessuten i jord med et høyt kalkinnhold og vokser gjerne langs kysten. Det er viktig at barlinden får stå i jevnt fuktig jord, og det er spesielt viktig å vanne den og unngå at den tørker ut ved nyplanting.

Hva skyldes at barlind blir brun?

Dersom røttene står i vann for lenge, kommer planten til å bli brun og til slutt oransje. Pass på å ha god drenering. Dersom barlindhekken får for lite vann, endrer fargen seg til lysegul. Uansett, kontroller alltid jorden og fuktigheten.

Når skal man plante barlind? – Related Questions

Hvor dypt skal barlind plantes?

Barlind skal plantes i bra matjord i en ca. 30-40 cm dyp grøft – og ikke i sur jord. Hvis du har plantet i sur jord (som for eksempel myrjord og sand) bør du overveie å skifte jorden i plantegrøften eller som et alternativ forsøke å kalke jorden på høsten. Regnfull høst.

Hva slags gjødsel til barlind?

Hvordan stelle barlind?
  • Barlind trives best i godt drenert, kalkholdig og næringsrik jord.
  • Gi den plass å vokse på.
  • Gjødsle gjerne med fullgjødsel om vår og midtsommer, men vent med dette til barlinden har stått i jorden i et par måneder.
  • Barlind bør vannes regelmessig til den er godt etablert.

Når barlind blir gul?

Hvis det ikke er feil plassering i forhold til lys, kan den gule fargen komme av at plantene dine har begynt å puste i vårsolen, mens de ikke fikk kompensert med vannopptak fra jorden, grunnet tele. Da tørker de ut. Et tredje alternativ kan være at de er frosset i vinter.

Hvor mye vokser barlind i året?

Barlind tåler godt tørke, salt, skygge og vokser ca 10-25 cm årlig, avhengig av hvor godt den trives. Viktig med drenert jord, tåler ikke fuktig jord.

Er barlind vintergrønn?

Barlind, Taxus baccata. Er et vintergrønt nåltre med røde frukter. Barlind finnes flere ulike sorter/hybrider, men den rene formen kan i Norge bli hele 15 meter høyt med en stamme på en meter! Det tar dog noen år før den når slike høyder, og frem til det så er den godt egnet til hekk ettersom den tåler beskjæring godt.

Hvor mange barlind pr meter?

2 til 3 planter per meter er nok.

Kan barlind være bue?

Veden av barlind er ekstremt holdbar. Barlind ble brukt til å lage langbuer, derav slektsnavnet Taxus, som kommer fra det greske ordet for bue, taxon. Artsnavnet baccata betyr “med bær”.

Kan man ta stikling av barlind?

Det er vanlig praksis i norske planteskoler å ta stiklinger i august/september, du kan også prøve i mars/april. Barlind er kjent for å ha god rotvekst utover høsten. Nye røtter er frostømfintlige, derfor er det bra å ha stiklingene frostfritt over den første vinteren hvis du skjærer om høsten.

Er barlind giftig for sauer?

Forgifting hjå sau grunna vintergrøne buskar

Utegangarsau og fine hagar med Rhododendron, barlind, laurbærhegg går ikkje saman. Lokalt er det Rhododendron og Pyramidelyng (Pieris) som oftast har ført til forgifting.

Hvor lenge kan stiklinger stå i vann?

Stiklinger kan både settes rett i jord, og settes i vann. Det dannes røtter på begge måter, men kan være lettest å se at man får det til i vann. Det kan ta mellom 2 og 6 uker før røttene kommer.

Hvor bred blir barlind?

Hvis den har loddrett vekst, kan den med tiden bli til et omtrent 10 meter høyt og 6 meter bredt tre. Veksten er vanligvis tett, men den kan også være mer åpen. Vanlig barlind kan brukes til mange formål: Som enkel busk/tre, buskgruppe, klippet hekk og formklipte figurer.

Er barlind giftig for hunder?

Barlind – Veterinærkatalogen. Toksisitet: Hele planten (inkl. tørket plantemateriale) er giftig, bortsett fra den røde fruktkappen. Hund: Tygging på grener ga moderat forgiftning i få kasus.

Når kan man klippe barlind hekk?

Bartrær som thuja, gran og barlind klippes tidlig om våren eller om høsten, når vekstperioden er over. Hvis du klipper hekken tidlig om våren, kan det være nødvendig å trimme den senere i JAS-perioden, spesielt om det er en formklippet løvhekk med god vekst.

Hvordan flytte barlind?

Spa en liten grøft rundt planten slik at du får så stor rotklump som mulig for den praktiske flyttingen Fig 1 Stikk så spaden inn under jordklumpen slik at røttene kuttes og rotklumpen tilslutt løsner. Sett planten ned i det nye plantehullet. Ta plasten forsiktig av, og rett opp planten eventuelt med støttestokk.

Leave a Comment