Når på døgnet er det best å ta Cipralex?

SVAR: Cipralex (escitalopram) doseres normalt en gang daglig, og det er ingenting i veien for at dosen inntas på kvelden. Maksimal plasmakonsentrasjon nås etter ca 4 timer, så det kan være at inntak på kvelden kan redusere tretthet på formiddagen.

Hvor lang tid tar det før Cipralex begynner å virke?

Vanligvis tar det ca to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.

Kan man legge på seg av Cipralex?

Men Cipralex gir helt klart vektøkning og er vel en av de tablettene der dette problemet er størst. Depresjonen i seg selv gjør det jo ikke særlig bedre i og med at man gjerne kan bli apatisk og stillesittende. Men ja, det finnes andre merker som gir mindre bivirkninger, men da kanskje også litt mindre effekt.

Når på døgnet er det best å ta Cipralex? – Related Questions

Hva gjør Cipralex med kroppen?

Cipralex tilhører en gruppe legemidler mot depresjon som kalles selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI). Disse legemidlene virker på serotoninsystemet i hjernen ved å øke serotoninnivået.

Kan man drikke alkohol med Cipralex?

RUStelefonen svarer: Felleskatalogen sier om Cipralex at «Kombinasjon med alkohol anbefales ikke.» Det kan jo være en av årsakene til at du reagerer som du gjør. Hvis du får mange negative reaksjoner på alkohol når du bruker Cipralex, er det lurt å droppe alkohol helt.

Kan man legge på seg av antidepressiva?

De fleste antidepressiva kan gi vektøkning. Av de ulike grupper antidepressiva er SSRI i minst grad assosiert med vektøkning. Blant gruppen av SSRI er fluoksetin og sertralin rapportert å gi mindre grad av vektøkning enn mange andre SSRI. Vi anbefaler ikke å kombinere sibutramin og escitalopram.

Hva skjer når man slutter med Cipralex?

De vanligste symptomene ved stans i bruken (seponering) av SSRIs er svimmelhet, ubehag i magen, slapphet eller angst, “elektriske støt” i hodet, tristhet, søvnproblemer og hodepine. Tricykliske antidepressiver kan i tillegg føre til parkinsonistiske tegn (stivhet i kroppen, skjelvinger) og balanseproblemer.

Kan man ruse seg på antidepressiva?

Å forsøke å ruse seg på SSRI vil nok ikke gi deg så mye annet enn litt tretthet, skjelvinger og en dårlig mage. Du vil nok ikke føle deg høyere oppe, eller mer lykkelig. En stor overdosering kan i verste fall føre til serotonergt syndrom. Det er mye vi enda ikke vet om hjernen.

Kan man drikke alkohol når man går på antidepressiva?

Som en generell regel er det ikke anbefalt å blande antidepressive medisiner sammen med alkohol. Som sagt finnes det ulike typer medikamenter som brukes mot denne typen psykiske lidelser og disse vil i varierende grad forsterke effekten på hjernen ved inntak av alkohol.

Hvordan trappe ned på Cipralex?

Et råd kan være å trappe ned med 25% hver 2. uke til man har nådd en dose på 10 mg daglig. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å gå over til et medikament i miksturformulering for å få tilstrekkelig langsom nedtrapping.

Hvor lenge er det vanlig å gå på antidepressiva?

Varighet. Den første gangen du mottar behandling for depresjon, er det vanlig å fortsette å ta medikamentet i omtrent seks måneder etter at de depressive symptomene har gitt seg. Hvis det er andre gang du tar medikamenter for depresjon, kan det være nyttig å forsette behandlingen i hvert fall ett år.

Når på dagen er det best å ta antidepressiva?

Så generelt kan man ta tabletten når som helst på døgnet.

Hvilke antidepressiva er best mot angst?

Førstevalg er selektive serotonin-reopptakshemmere (SSRI), dernest serotonin-noradrealin-reopptakshemmere (SNRI). Klomipramin, buspiron, moklobemid og pregabalin er alternativer. Start med lav dose og øk med få ukers mellomrom.

Kan man gå på antidepressiva livet ut?

Antidepressiva er gode medisiner som man kan bruke i lang tid (noen bruker de livet ut).

Hvordan føles det at være på antidepressiv?

– Det er vanlig at man i begynnelsen av bruken av antidepressiva, ikke merker virkningen, men det virker etter hvert som man trapper opp dosen. I starten kan også noen oppleve forbigående angst eller urolighet. Derfor er rådet å ta dem om morgenen og ikke om kvelden når man skal være rolig.

Hvor lenge kan man ha depresjon?

Uten behandling så varer en depresjon i cirka 6 måneder, men det er store variasjoner. Hos noen kan den vare et år. Depresjoner kan komme igjen etter kortere eller lengre tids forløp (måneder til år).

Er antidepressiva beroligende?

Flere antidepressiva kan også ha en beroligende og søvnfremmende virkning.

Er Cipramil og Cipralex det samme?

Legemidlene er dermed i praksis like, og det kan byttes direkte mellom legemidlene bare man tar høyde for forskjellen i styrken.

Hva er det beste antidepressiva?

Eksempler på antidepressiva som hadde best effekt og lavest frafall var:
  • escitalopram (SSRI)
  • paroksetin (SSRI)
  • sertralin (SSRI)
  • mirtazapine.

Hva er svært vanlige bivirkninger av citalopram?

Alvorlige bivirkningerStopp å ta Citalopram Orion og søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du har noen av følgende symptomer: Høy feber, rastløshet, forvirring, skjelvinger og brå/plutselige muskelsammentrekninger. Dette kan være tegn på en sjelden tilstand som kalles serotonergt syndrom.

Leave a Comment