Når kommer regnskapstallene?

Den ordinære fristen for innlevering av årsregnskap er 30. juni 2022. Dermed er de aller fleste regnskapstall tilgjengelig på Proff etter dette. Årsregnskapet tilgjengeliggjøres på Proff én virkedag etter at det er godkjent av Brønnøysund og om lag en uke etter at det ble sendt inn til Regnskapsregisteret.

Når skal regnskap for 2020 leveres?

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli.

Hvor kan man se årsregnskap?

Altinn – Kopi av årsregnskap.

Når kommer regnskapstallene? – Related Questions

Hva skjer om man ikke leverer regnskap?

Dersom årsregnskapet ikke leveres innen fristen, vil et forsinkelsesgebyr påløpe. Dette gebyret vil stige ukentlig i maksimalt 26 uker hvis det ikke betales. Det er i utgangspunktet virksomheten som er ansvarlig for å betale gebyret.

Hva heter Proff no i Sverige?

Finsk konsulenthus kjøper selskapet. Det svenske katalog- og søkeselskapet, Eniro, bekrefter i dag at de har solgt Proff til finske Asiakastieto Group og dets svenske datterselskap UC AB for 120 millioner svenske kroner. Salget forventes å sluttføres 1.

Når må årsregnskap leveres 2022?

Sist oppdatert: 20. juli 2022. Alle innsendingspliktige virksomheter skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest 31. juli.

Kan årsregnskap signeres elektronisk?

Styredokumenter, generalforsamlingsdokumenter, stiftelsesdokument, årsregnskap og årsberetning kan dermed signeres elektronisk. Dokumentasjon som kreves utarbeidet etter aksjelovene skal utarbeides og oppbevares på betryggende måte. Dokumentasjonen skal være i lesbar form og være tilgjengelig fra Norge.

Hvordan skal årsregnskap se ut?

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:
  1. resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  2. balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  3. noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  4. eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

Hvem har plikt til å utarbeide årsregnskap?

Regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide årsregnskap som minst inneholder resultat, balanse og noter. Virksomheter som ifølge regnskapsloven er små foretak, har forenklede regnskapsregler og trenger ikke å utarbeide årsberetning. Regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig.

Hvem har ikke regnskapsplikt?

Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt. Noen bransjer har også regnskapsplikt uavhengig av organisasjonsform. Dette gjelder for eksempel regnskapsførere og revisorer.

Er regnskapsplikt det samme som bokføringsplikt?

Det kan være lett å tro at bokføringsplikt og regnskapsplikt er det samme. Forskjellen på disse er derimot: Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap (bokføringsloven). Regnskapsplikt betyr at du må utarbeide et årsregnskap som sendes til Brønnøysundregistrene (regnskapsloven).

Er NUF regnskapspliktig?

Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) som utøver eller deltar i næringsvirksomhet i Norge eller på norsk kontinentalsokkel, og er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning, har regnskapsplikt. NUF som driver næringsvirksomhet i Norge har rett og plikt til å registrere seg i Foretaksregisteret.

Hva koster det å opprette NUF?

Hva koster det

Registrering av et NUF i Foretaksregisteret koster 2 832 kroner, mens registrering i Enhetsregisteret er gratis. Ved registrering får avdelingen (NUF-et) et organisasjonsnummer.

Hvilken lov gjelder for NUF?

Hva er NUF? Et NUF er en filial av et utenlandsk foretak. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge skal registrere seg i Foretaksregisteret iht foretaksregisterlovens § 2-1, 2 ledd. Foretaket får da et norsk organisasjonsnummer og kan benytte betegnelsen NUF.

Hvem må sende inn regnskap til Brønnøysund?

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2, har innsendingsplikt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Hva skal man se etter i et regnskap?

Et regnskap er inndelt i to deler; resultatregnskapet, som viser om driften går med overskudd eller underskudd, og balanseregnskapet, som viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert.

Har enkeltmannsforetak regnskapsplikt?

De fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige. Alle aksjeselskaper er i tillegg regnskapspliktige. Forenklet betyr dette at de som er regnskapspliktige må sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til skattemelding/næringsspesifikasjon til Skatteetaten.

Hvordan føre regnskap selv?

Hvordan føre regnskap, steg for steg
  1. Sende ut fakturaer.
  2. Bokføre inntekter.
  3. Bokføre kostnader (faktura og kvitteringer).
  4. Bokføre andre transaksjoner (f. eks. lønn, lån el. l.).
  5. Ta bankavstemming.
  6. Avslutte MVA-periode hvis det er aktuelt.

Er det lov å føre regnskap i Excel?

Det er mulig å føre regnskapet i Excel, men da kan du ikke føre mer enn maks 600 bilag i året og selskapet ditt må ha en inntekt på under 50.000 kroner i året. Likevel er ikke dette å anbefale. Med et regnskapsprogram er jobben enklere, samtidig som du får alt lagret på nett i et trygt miljø.

Leave a Comment