Når kommer ny NEK 400?

NEK 400:2022 vil tre i kraft fra 1. juli 2022. Etter denne datoen skal man bruke NEK 400:2022 for prosjektering og installasjon av elanlegg. DSB vil imidlertid gi noen overgangsordninger for prosjekter som allerede er i gang.

Hva er nytt i NEK 400 2022?

I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Dette gjelder blant annet kravene til utendørs belysningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 – 7.

Hva er del 7 i NEK 400?

Del 7 inneholder i hovedsak skjerpende tilleggskrav til installasjonen i slike områder eller soner. Eksempler på spesielle områder er baderom, svømmebasseng, driftsbygninger i landbruket, ladestasjon for elbil, marinaer og medisinske områder.

Når kommer ny NEK 400? – Related Questions

Når ble NEK 700 sist fornyet?

NEK 700 serien – Informasjonsteknologi

NEK 700 del A er revidert og nå ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok. Dette skjedde i 2016, og serien er nå igjen oppdatert i 2020. NEK 700:2020 Informasjonsteknologi er nå en serie bestående av 3 bøker: NEK 701:2020 Felles kablingssystemer.

Hva er hensikten med NEK 399?

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter.

Hvor mange deler er NEK 400 delt opp i?

NEK 400 er inndelt i 8 deler, hvor delene 1 til 7 er basert på CENELEC HD 384 og IEC 60364. Del 8 i normen omfatter spesifikke norske krav til spesielle installasjoner hvor det ikke finnes relevante internasjonale normer.

Hva er grunnleggende beskyttelse Elektro?

§ 2-4 Beskyttelse mot elektrisk sjokk

Anlegg skal være slik at det hindrer utilsiktet berøring eller farlig nærhet til spenningssatte anleggsdeler, eller være isolert slik at det er berøringssikkert. Ved feil på anlegget skal det ikke forekomme farlige berøringsspenninger på utsatte anleggsdeler.

Hvor stor min avstand kreves mellom ladestasjoner og ex områder?

722.55.02.01 Ladestasjoner skal være plasssert minst 10 m fra enhver EX-sone.

Hvilke av følgende utstyr er tillatt montert i sone 0?

I sone 0 kan det bare monteres utstyr som: er tillatt for bruk i dette område i samsvar med fabrikantens bruksanvisning; og er fast montert og fast tilkoblet; og er beskyttet med SELV med merkespenning som ikke overstiger 12 V AC eller 30 V DC.

Kan man bruke IP 20 på bad?

For plassering utenfor 60 cm fra vask, eller 120 cm fra dusjhode kan du trygt bruke lamper med IP20, det vil si de fleste innendørs lamper. Dette gjelder også for lamper som plasseres mer enn 225 cm opp fra baderomsgulvet.

Kan IP44 brukes på bad?

IP44 – sprutsikker

Belysning med klasse IP44 er godkjent for bruk på bad – utenom i dusjen eller i badekaret.

Hvor plassere stikkontakter på bad?

Stikkontakter på bad må ha en såkalt IP-grad 44 for å beskytte mot vann – altså et påført lokk. Regelen gjelder derimot ikke hvis stikkontakten er plassert mer enn 60 cm fra dusj, badekar eller vask. Du kan da montere helt ned i IP-grad 20.

Er vask våtsone?

Baderommets våtsoner

Baderom er delt inn i våte og tørre soner. Hele golvet, samt veggene i området ved dusj, servant og badekar er våtsoner, og skal ha membran.

Hvor høyt skal stikkontakter monteres?

NS 3931-4.1.6 sier at stikk plasseres 150mm over ferdig gulv mens bryterpanel plasseres 1000mm over ferdig gulv.

Hva er en allpolig bryter?

Allpolig brudd vil sikre at utstyr er spenningsløst ved skifte av lyspærer, belysningsarmatur, termostat, temperaturføler, varmeovn, vifte og ved service på steamdusj / boblebad. Innebygget allpolig bryter vil ikke frakoble utstyret da bryter er en del av utstyret.

Hvor er det krav om 2 polet brudd?

har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet.

Hva er forskjell på 1 pol og 2 pol dimmer?

Grunnen til at det brukes topolet bryter er for gjøre delen av anlegget spenningsløs. Ved enpolet brudd er det fortsatt spenning til stede og man kan få støt. Topolet brudd brukes der det ansees som stor fare for at folk kan få farlig strømgjennomgang. Dette er på steder der det er fukt og ledende omgivelser.

Når bruker man enpolet bryter?

Artikkelstart. Enpolet er en betegnelse som brukes om elektrisk utstyr som bare har én pol. For eksempel er det i en enpolet elektrisk bryter bare den av de to strømførende ledningene som blir brutt. Et apparat som kobles ut med en enpolet bryter vil derfor fortsatt stå under spenning, og er derfor berøringsfarlig.

Hva er B på en bryter?

Punktene merket med B er såkalte blindpunkter og kan brukes til viderekobling av for eksempel blå tilførselsledning eller jording. Denne typen bryter brukes der vi vil slå av/på to forskjellige lys eller lysgrupper med én bryter.

Leave a Comment