Når kom influensa?

Influensavirus av type A ble første gang påvist i 1933 og type B i 1940. På 1940-tallet ble den første influensavaksinen utviklet, men det tok ikke lang tid før det ble klart at man hadde å gjøre med et virus i forandring, og at vaksinen løpende måtte tilpasses de sirkulerende virusvariantene.

Hva er symptomer på årets influensa?

Vanlige symptomer ved influensa er feber, muskelsmerter, hodepine, frysninger og nedsatt allmenntilstand. I tillegg kan man oppleve luftveissymptomer som rennende nese, sår hals og tørrhoste. Noen får også mageplager som oppkast og diaré, men dette er mer utbredt blant barn enn hos voksne.

Når var det svineinfluensa i Norge?

Svineinfluensa forekommer nå i de fleste svineproduserende land. I Norge ble svineinfluensa registrert i svinebesetninger høsten 2009 etter smitte fra menneske.

Når kom influensa? – Related Questions

Hvor mange døde av Pandemrix?

Det er meldt totalt 17 dødsfall i Norge etter vaksinasjon med Pandemrix. Primært hos eldre, men tallene inkluderer også aborter/dødfødsler. Så langt er det ingenting som tyder på at dødsfallene er forårsaket av vaksinen.

Hvor mange døde av svineinfluensa i 2009?

I juni 2009 erklærte WHO at det forelå en pandemi, det vil si at infeksjonen spredde seg i alle verdensdeler. I Norge er det anslått at ca. 900.000 var syke med dette viruset. Det ble registrert til sammen 29 dødsfall.

Når ble svineinfluensa oppdaget?

Offisielt kalles sykdommen H1N1, av og til også SIV (Swine influenza virus). Den sprer seg normalt ikke til mennesker, selv om smittetilfeller noteres av og til, først og fremst blant personer som har vært i direkte kontakt med griser. Svineinfluensa ble først oppdaget i 1930 (A/swine/Iowa/15/30 [H1N1]).

Hvor mange fikk narkolepsi av svineinfluensa?

Rundt 350 nordmenn fikk narkolepsi

Nøyaktig hvor mange nordmenn som fikk søvnsykdommen som en bivirkning av vaksinen mot svineinfluensa, er man fortsatt ikke sikker på, forteller Nordstrand. Hun og kollegaer har hittil funnet frem til 195 personer som hadde fått narkolepsi etter pandemien.

Hvor lenge varer svineinfluensa?

Vanlige bivirkninger vil være hodepine, tretthet, smerter, rødhet og hevelse ved innstikkstedet, feber, ømme muskler og leddsmerter, influensalignende symptomer og hovne lymfekjertler. Disse forvinner normalt i løpet av 1-2 dager.

Hvorfor heter det svineinfluensa?

april 2009. Da viruset først ble beskrevet i april 2009, var det tilsynelatende en ny stamme av H1N1-viruset. Dette oppsto da et tidligere virus hos svin og menneskelig influensavirus ble blandet med et eurasisk griseinfluensavirus, og dette førte til uttrykket «svineinfluensa».

Hvor mange døde av influensa i 2010?

I perioden april 2009 til august 2010 ble det gjennom laboratorietester bekreftet 18 500 dødsfall som hadde svineinfluensaen (H1N1-viruset) som årsak. De nye beregningene indikerer at minst 151 700 døde etter å ha blitt smittet med H1N1-viruset. Og; at det kan ha vært så mange som 575 400.

Hvor mange har dødd av fugleinfluensa?

I 2013 dukket det opp et nytt fugleinfluensavirus, A (H7N9), i østlige deler av Kina som kan smitte til menneske. I løpet av perioden fra 2013 til juni 2022 ble det av WHO rapportert om 1568 laboratoriebekreftede tilfeller, de fleste fra Kina. Av disse var det 615 som døde.

Hvor mange fikk ME av svineinfluensa?

Det utgjør til sammen rundt én per 3800 vaksinerte, og rundt én per 3000 vaksinerte barn. 94 av de 583 meldte om sykdommen narkolepsi og/eller katapleksi.

Hvor fort kommer bivirkninger av Koronavaksine?

De fleste bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon, uavhengig av vaksinetype, gjelder vanlige og forbigående bivirkninger som hodepine, utmattelse, uvelhetsfølelse, feber, kvalme og smerter i kroppen. Disse kommer gjerne første eller andre dag etter vaksinering og varer omtrent 2-3 døgn.

Hvor smittsomt er influensa?

Du kan smitte andre allerede dagen før symptomene viser seg, og du er da vanligvis smitteførende i 3 til 5 dager. Barn kan være smitteførende noe lenger. Du kan smitte andre selv om du ikke har symptomer.

Når begynte man med influensavaksine?

Vaksinen finnes i versjoner med svekkede eller inaktive virus. Versjonen med inaktive virus bør benyttes av gravide. De finnes i former som kan injiseres i en muskel, sprayes i nesen eller injiseres i huden. Vaksinasjon mot influensa begynte i 1930-årene med storskala gjennomførelse i USA i 1945.

Kan man bli syk av influensa vaksine?

Bivirkninger av influensavaksinen

ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen.

Kan baby få influensa?

Vi kan merke at barnet er rammet av influensa på nedsatt allmenntilstand. I tillegg kan barnet bli slapt, feber, hodepine, vond hals og muskel/leddsmerter. – Kort fortalt blir barnet helt slått ut. Influensa er både sterkere og varer lengre enn en vanlig forkjølelse.

Kan man få influensa selv om man har tatt vaksinen?

Det fine med å være vaksinert er at man reduserer risikoen for å bli smittet, smitte andre og at det kan redusere influensasymptomene. Likevel finnes det altså en sjanse for å bli syk med en form for viruset som vaksinen ikke beskytter mot. Da får man influensalignende sykdom likevel.

Hvem bør ikke ta influensavaksine?

Er det noen som ikke bør vaksinere seg mot influensa? Personer med alvorlig allergi for hønseegg bør ikke vaksineres. Har man tidligere hatt alvorlige reaksjoner etter vaksinasjon med tilsvarende influensavaksine eller kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen bør man heller ikke vaksineres.

Leave a Comment