Når klokken kommer bossbilen?

Vær oppmerksom på at bosspannet ditt kan bli tømt senere enn vanlig. La spannet stå fremme til det er tømt. Vi kommer mellom kl. 06.00 og 22.00.

Når hentes papir i Bergen?

Alt av papir, papp og drikkekartong kastes løst i papirbeholderen. Vi tømmer beholderen hver 4. uke. Bruk adressesøket for å finne dine tømmedager.

Når tømmes matavfall?

Tømming av rest-og matavfall skjer hver 2. uke, på fast ukedag. I oversikten under finner du ut når vi tømmer dine beholdere. Husk at beholderen må settes frem ved vei før 06:30 på tømmedagen!

Når klokken kommer bossbilen? – Related Questions

Kan man kaste kaffefilter i matavfall?

Matavfall. I matavfallsdunken (den med brunt lokk) kan du kaste: JA: Matrester, kaffefilter, kaffegrut, teposer og brukt tørkepapir. Hundeposer skal også i denne dunken.

Hvorfor skal ikke blomster i matavfall?

Matavfall kalles også våtorganisk avfall og er biologisk lett nedbrytbart. Hageavfall samles ofte inn i kommunale avfallsbehandlingsanlegg og komposteres på en slik måte (>72 °C i >1 t) at de ikke inneholder levedyktige frø som kan spre uønskete arter i norsk natur.

Skal teposer i matavfall?

Vanlige teposer sorterer du i matavfallet. Fjern gjerne tråd og etikett først. Teposer av nylon (plast) kaster du i restavfallet. Går det mange teposer om dagen?

Hva kan ikke kastes i matavfall?

Ikke kast dette i matavfallet:

Gras, jord- og planterester – leveres i hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Avskårne blomster – leveres i hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Aske – leveres som restavfall.

Skal kaffe i matavfall?

Kaffegrut sorteres som restavfall/matavfall.

Hva regnes som matavfall?

Matavfall er alt avfall som kommer fra det du kan putte i munnen. Hvis en matvare har gått ut på dato med «best før»-stempel, betyr det ikke nødvendigvis at den er dårlig.

Skal snus i matavfall?

Snusen kastes i søpla sammen med alt annet bøss. Det kastes ikke i matavfall.

Hvor skal man kaste servietter?

Servietter/tørkepapir

Restavfall: Der det ikke er sortering av matavfall, skal papiret kastes i restavfall.

Hvor skal man kaste roser?

Blomster sorteres som restavfall/matavfall.

Hvor skal man kaste har?

Kast det i restavfall, hår gjør seg ikke så godt i kompostering, det brytes langsomt ned, og det er også uaktuelt som plast eller papir eller metall.

Er bananskall matavfall?

IKKE KAST: Gammelt skall kan gi nytt liv – ta vare på både bananskall og potetskall neste gang du lager mat, det kan nemlig brukes til litt av hvert.

Hvor kan jeg kaste sko?

Sko, vesker, belter og annet tilbehør skal i restavfallet hvis det er ødelagt. Alt du leverer skal være rent (vasket) og tørt, og i en pose eller sekk med dobbelt knute.

Hvor kaste hullete sokker?

Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler. Mange er usikre på hva de gjør med ødelagte tekstiler og informasjonen kan variere fra ulike aktører.

Kan man levere ødelagte klær til Fretex?

Har Fretex sluttet å ta imot alt av tekstiler? Fretex tar imot tekstilene som folk donerer. Vi har samtidig valgt å fortelle om situasjonen vi har havnet i hvor mengden av ødelagte tekstiler er større enn våre løsninger (tekstiler til isolasjon, pussefiller, mm) kan ta unna.

Hva gjør man med gamle dyner?

Dyner sorteres som tekstiler

Klær, sko, belter og tekstiler kan leveres til klesinnsamlingscontainere langs veien og på gjenvinningsstasjoner, eller til bruktbutikker. Tekstiler skal være rene, hele og tørre. Åpenbart tekstilavfall sorterer du fra og leverer som restavfall.

Hvor levere gammelt sengetøy?

Tekstiler, klær og sko
  • Ødelagte tekstiler leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Skill gjerne i ulike poser, og merk posen med ødelagte tekstiler.
  • Det er ressurskrevende og miljøbelastende å produsere tekstiler.

Leave a Comment