Når feieren kommer?

Må jeg være hjemme når feieren kommer? Ja, hvis vi skal få utført tilsyn av brannsikkerheten i boenheten, samt kontrollere om det er behov for feiing av skorsteinen. Hvis du ikke er hjemme, kan feiing av skorstein bli utført hvis du har satt frem godkjent stige.

Hvor ofte er det branntilsyn?

Det er VIKTIG at noen er til stede – dette tilsynet finner bare sted hvert fjerde år.

Hva koster feiing av pipe?

Priser
Pris ekskl. mva. Pris inkl. mva
Feiing av en skorstein 1000 kroner 1250 kroner
Feiing av flere skorsteiner 750 kroner 937, 50 kroner

Når feieren kommer? – Related Questions

Har man lov å feie selv?

Selve feiingen bør gjøres av den lokale feieren, ofte som en bestillingstjeneste. Men er du komfortabel med å gå på taket, kan du gjøre det selv. Start med å feie røykrøret som går fra ovnen og inn i pipa, her kan du bruke en røykrørskost.

Er feiing lovpålagt?

Svar: Ja, nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Kan man feie pipe selv?

Fei pipa selv Selve feiingen bør gjøres av den lokale feieren, ofte som en bestillingstjeneste. Men er du komfortabel med å gå på taket, kan du gjøre det selv. Start med å feie røykrøret som går fra ovnen og inn i pipa, her kan du bruke en røykrørskost.

Er det påbudt med feieluke?

Skorsteinen skal ha så mange feieluker som er nødvendig for forsvarlig feiing. Feieluke må ikke komme nærmere brennbart materialer enn 300 mm. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med ubrennbart materiale med forsvarlig brannmotstand, K1-A eller tilsvarende.

Hvor ofte feie stålpipe?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Hvordan fjerne beksot i pipa?

For å fjerne beksot må fyringsmønsteret endres eller skorsteinen må mekanisk fjernes ved at skorsteinen/pipa freses. Dette gjøres ved bruk av drill som festes til nylonstenger med kjetting, wire eller plastfibere i enden. Under fresing vil det oppstå noe mer trykk i skorsteinen enn ved en ordinær feiing.

Er det farlig å legge seg med fyr i peisen?

Det er trygt å forlate ovnen med fyr i, men noen gjør feil som kan forårsake pipebrann. – De setter trekken for lavt. Veden skiller ut avgasser og svevestøv, og det blir mye støv i pipa.

Kan man fyre for hardt?

Fyrer du hardt med tørre bygningsmaterialer og holder flammen i full effekt over lang tid kan det bli for høy temperatur i ovnen. Dette kan føre til at slitasjedelene siltes fortere og produktet slutter å fungere optimalt. Har du emaljert ovn ødelegges emaljen hvis du fyrerhardt at ovnen blir rødglødende.

Hvordan vet man at man har pipebrann?

Tegn på pipebrann
  1. Høye knitrelyder fra skorsteinsrøret, omtrent som et stort bål.
  2. Mye tett og tykk røyk som kommer ut av ovnen/peisen eller skorsteinen.
  3. Flammer, eller partikler som har tatt fyr, som stikker opp fra skorsteinen.
  4. En intens og sterk varmelukt.
  5. Rumle- eller buldrelyder, omtrent som et godstog eller fly.

Hvordan slukke pipebrann?

Steng ventiler og luker til skorsteinen. Bruk vann eller brannslokkeapparat hvis brannen sprer seg til huset rundt pipa. Slokking av selve pipebrannen bør du overlate til brannvesenet, men hvis de er langt unna kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter.

Hvordan få god trekk i pipa?

En røyksuger løser problemet

Med en røyksuger montert på toppen av pipa kan du med et tastetrykk sørge for at sot og røyk trekkes opp og ut. Resultatet er optimal trekk i pipa og en stabil flamme i peisen.

Kommer røyk ut av peisen?

Derfor kommer det røyk ut av peisen. Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Skal man fyre med full trekk?

God trekk er nødvendig. Det er lite lurt å strupe lufteventilen. Har du for lite trekk blir temperaturen inni ovnen for lav, veden brenner dårligere, og det soter mer.

Når skal man lukke spjeldet?

Til å begynne med skal spjeldet stå helt åpent så ovnen får maksimal lufttilførsel under opptenningen. Når ilden har godt fatt, lukkes spjeldet ned til midtposisjon. Når det er et fint lag med glør, legges det litt mer ved på samtidig med at spjeldet åpnes litt mer – til ilden har godt fatt.

Er Piperøyking farlig?

Piperøyk regnes som like skadelig som annen røyk. Man får alltid i seg giftstoffer hvis man setter fyr på noe og puster inn røyken. Røyking øker risikoen for å få kreft i nesten alle organer i hele kroppen. Piperøyking kan muligens gi enda høyere risiko for å få kreft i munnen og tunga.

Hvordan røyke en pipe?

Stopp pipen løst i bunnen, hardere i midten og litt løst på toppen for lettere å få fyr å tobakken. Fersk, rå tobakk må stoppes løsere enn tørr tobakk. Ta gjerne noen prøvedrag før pipen tennes. Er det tungt å dra så er den stoppet for hardt, og man bør tømme den og stoppe den på ny.

Leave a Comment